«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشگاه علوم پزشكي تهران
اپيدميولوژي و آمار زيستي:
1 دكتر حجت زراعتی
2 خانم لاریس آندونیان
3 دکتر اکبر فتوحی
4 دکتر بتول شریعتی
5 دکتر بنفشه گلستان
6 دکتر حسین ملک افضلی اردکانی
7 دکتر سحرناز نجات
8 دکتر سیدرضا مجدزاده
9 دکتر عباس رحیمی فروشانی
10 دکتر علی اردلان
11 دکتر کاظم محمد
12 دکتر کرامت نوری جلیانی
13 دکتر کوروش هلاکوئی نائینی
14 دکتر محمدحسین فروزانفر
15 دکتر محمدرضا اشراقیان
16 دکتر محمود محمودی
17 دکتر مصطفی حسینی
ارتودنسي:
18 دکتر احمد سوداگر
19 دکتر اسفندیار اخوان نیاکی
20 دکتر الهیار گرامی
21 دکتر حسن نوروزی
22 دکتر سید محمد هاشم حسینی
23 دکتر طاهره حسین زاده نیک
24 دکتر فرامرز مجتهدزاده
25 دکتر محمدصادق احمدآخوندی
اكولوژي انساني:
26 آقای امیر منصور علوی نائینی
27 خانم زهرا شیخ
28 خانم معصومه علی محمدیان
29 دکتر فرهاد واعظ زاده
30 دکتر کمال اعظم
31 دکتر مینودخت فروزانی
32 دکتر هاله صدرزاده یگانه
اندو:
33 دکتر حسن رزمی
34 دکتر صدیقه خدمت
35 دکتر علویه وحید
36 دکتر محمد حسین نکوفر
37 دکتر محمد ضرابیان
38 دکتر محمدرضا شریفیان
39 دکتر محمدسعید شیخ رضایی
40 دکتر نوشین شکوهی نژاد
انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي:
41 آقای شاهرخ ایزدی
42 آقای محسن محمودی
43 دکتر پریوش کردبچه
44 دکتر حسین کشاورز ولیان
45 دکتر ساسان رضایی
46 دکتر سیدجمال هاشمی
47 دکتر عشرت بیگم کیا
48 دکتر علی فرهناک
49 دکتر غلامرضا مولوی
50 دکتر فریده زینی
51 دکتر محمد باقر رکنی
52 دکتر مصطفی رضائیان
53 دکتر مهدی محبعلی
54 دکتر مهدی ناطق پور
55 دکتر هما حجاران
اورتوپدي:
56 دکتر بابک سیاوشی
57 دکتر بهادر اعلمی هرندی
58 دکتر پرویز حبیب اله زاده
59 دکتر تقی بغدادی
60 دکتر داریوش گوران سوادکوهی
61 دکتر رامین اسپندار
62 دکتر رضا شهریار کامرانی
63 دکتر سید محمد جواد مرتضوی
64 دکتر صادق صابری
65 دکتر محسن کرمی
66 دکتر محمدجواد زهتاب
67 دکتر محمدحسن کاسب
68 دکتر محمدرضا گیتی
69 دکتر محمدنقی طهماسبی
70 دکتر محمود فرزان
71 دکتر میرمصطفی سادات
اورولوژي:
72 دکتر اکبر اخوان تفتی
73 دکتر حسن جمشیدیان
74 دکتر حسن فرهمند
75 دکتر حمید ارشدی
76 دکتر داراب مهربان
77 دکتر سیدرضا حسینی میرک آبادی
78 دکتر سیدمحمد کاظمینی
79 دکتر عبدالرسول مهرسای
80 دکتر عبدالمحمد کجباف زاده
81 دکتر علی رازی
82 دکتر غلامرضا پورمند
83 دکتر محسن آیتی آفین
84 دکتر محسن طاهری محمودی
85 دکتر محمدرضا نوروزی
86 دکتر محمدرضا نوروزی
87 دکتر محمدرضا نیکو بخت
88 دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی
89 دکتر محمدقاسم محسنی
90 دکتر محمدکاظم آقامیر
ايمونولوژي:
91 خانم افشینه لطیفی نیا
92 خانم کبری بامدادمهربانی
93 دکتر احمد مسعود
94 دکتر بهروز نیک بین مقدم
95 دکتر جمشید حاجتی
96 دکتر شهناز رفیع تهرانی
97 دکتر عبدالحسین کیهانی
98 دکتر علی اکبر امیرزرگر
99 دکتر عیسی صالحی
100 دکتر ماهرو میراحمدیان
101 دکتر ماهرو میراحمدیان
102 دکتر محمد وجگانی
103 دکتر محمدحسین نیکنام
104 دکتر مریم حسینعلی ایزد
105 دکتر نعمت اله خوانساری
آسيب شناسي:
106 خانم آنا عیسا ئیان
107 دکتر آزیتا نیکو
108 دکتر افسانه رجبیانی
109 دکتر افشین عبدی راد
110 دکتر بیژن نهاوندیان
111 دکتر پوریا مطهری
112 دکتر جواد رفیع نژاد
113 دکتر زهرا صفائی نراقی
114 دکتر سیامک شریعت تربقان
115 دکتر سید محمد توانگر
116 دکتر سیدضیاء الدین مدنی کرمانی
117 دکتر سیدعلی احمدی
118 دکتر صدیقه شمس
119 دکتر عبدالحسین روح الامین
120 دکتر علیرضا قنادان
121 دکتر عیسی جهانزاد
122 دکتر فاطمه محجوب
123 دکتر فرخ تیرگری
124 دکتر فرزاد یزدانی بیوکی
125 دکتر فرزانه آقاجانی
126 دکتر فرشته انسانی
127 دکتر فرشته بقائی نائینی
128 دکتر فروزنده فریدونی
129 دکتر فرید آزموده اردلان
130 دکتر فرید کوثری
131 دکتر فهیمه اسدی آملی
132 دکتر کاظم آشفته یزدی
133 دکتر کاظم زنده دل
134 دکتر گیتی ایروانلو
135 دکتر محمد فریور صدری
136 دکتر محمدتقی حقی آشتیانی
137 دکتر محمدحسین وثوق تهرانی
138 دکتر محمدعلی برومند
139 دکتر محمود خانیکی
140 دکتر مریم خلیلی
141 دکتر مریم منجم زاده
142 دکتر مژگان علاءالدینی
143 دکتر مسعود ستوده
144 دکتر مسعود عسگری
145 دکتر مصطفی آقامحمدی
146 دکتر منصور جمالی زواره
147 دکتر ناصر کمالیان
148 دکتر نرگس ایزدی مود
149 دکتر نصرت اله عشقیار
150 دکتر نیما پروانه
151 دکتر هایده حائری
152 دکتر هدیه مرادی تبریز
آموزش پزشكي:
153 آقای محسن توکل
154 خانم ماندانا شیرازی
155 دکتر احمد صبوری کاشانی
156 دکتر علی محمدی
آناتومي:
157 آقای عظیم هدایت پور
158 خانم فاطمه ملک
159 خانم کبری مهران نیا
160 خانم نسرین تک زارع
161 دکتر ایرج راگردی کاشانی
162 دکتر باقر مینائی
163 دکتر پریچهر پاس بخش
164 دکتر جعفر آی
165 دکتر سید محمد حسین نوری موگهی
166 دکتر علیقلی سبحانی
167 دکتر غلامرضا حسن زاده
168 دکتر فردین عمیدی
169 دکتر فرید ابوالحسنی
170 دکتر فریده اعتصام
171 دکتر محمد اکبری
172 دکتر محمد بربرستانی
173 دکتر مهدی عباسی
174 دکتر میرعباس عبدالوهابی گیلانی
بارداري:
175 خانم زهره خاکبازان
176 خانم زیبا تقی زاده
177 خانم سیده فاطمه واثق رحیم پرور
178 خانم طاهره میرمولایی
179 خانم فاطمه رحیمی کیان
180 خانم مریم مدرس
181 خانم مهر ناز گرانمایه
182 دکتر اعظم بحیرایی
183 دکتر مینو پاک گوهر
بهداشت جامعه:
184 آقای عباس مهران
185 خانم پروانه یاوری
186 خانم زهرا بهنودی
187 خانم فرزانه یوسفی
188 خانم ماهروز مسلمی دینه سری
189 خانم هایده نکته دان
190 دکتر رضا نگارنده
191 دکتر علی اکبر نظری
بهداشت حرفه اي:
192 آقای سیدابوالفضل ذاکریان
193 آقای عادل مظلومی
194 آقای محمدرضا منظم اسماعیل پور
195 دکتر پروین نصیری
196 دکتر جبرائیل نسل سراجی
197 دکتر جواد عدل
198 دکتر حسین کاکوئی
199 دکتر سیدجمال الدین شاه طاهری
200 دکتر فریده گلبابائی
201 دکتر محمد پورمهابادیان
202 دکتر مهدی قاسم خانی
بهداشت مادر و كودك:
203 خانم شهناز گلیان تهرانی
204 خانم فرشته جمشیدی اوانکی
205 خانم ماندانا میرمحمدعلی ئی
206 خانم مهوش مشرفی
بيماري هاي پوست:
207 دکتر امیرهوشنگ احسانی
208 دکتر پدرام نورمحمدپور
209 دکتر پروین منصوری
210 دکتر حسن حاجی محمدتقی صیرفی
211 دکتر حسین مرتضوی مهدی آبادی
212 دکتر زهرا حلاجی
213 دکتر سوزان کاوسی
214 دکتر سیاوش طوسی
215 دکتر سیدمجتبی روحانی رانکوهی
216 دکتر سیده زهرا قدسی
217 دکتر شیدا شمس دواچی
218 دکتر صمد رضایی خیابانلو
219 دکتر علی صادق نیا
220 دکتر علی صادقی نیا
221 دکتر علیرضا فیروز
222 دکتر فرخ مدبر
223 دکتر فرشاد فرنقی
224 دکتر کامران بلیغی
225 دکتر محمدجواد ناظمی تبریزی
226 دکتر مرضیه موذن زاده
227 دکتر مریم اخیانی
228 دکتر مریم دانش پژوه
229 دکتر مریم غیاثی
230 دکتر مصطفی میرشمس شهشهانی
231 دکتر معصومه برزگری
232 دکتر منصور نصیری کاشانی
233 دکتر مهین ولیخانی
234 دکتر نرگس قندی
235 دکتر نفیسه اسماعیلی
236 دکتر ویدا فیضی
237 دکتر هایده غنی نژاد
238 دکتر همایون مصلحی
بيماري هاي دهان و تشخيص:
239 دکتر بهزاد رهسپار
240 دکتر پرویز آزادی
241 دکتر جلیل مومن بیت اللهی
242 دکتر زهرا تهیدست
243 دکتر شمس الملوک نجفی
244 دکتر فرزانه آقاحسینی
245 دکتر مهناز صاحب جمعی
بيماري هاي عفوني:
246 دکتر اذر حدادی
247 دکتر پرستو خیراندیش
248 دکتر حمید عمادی کوچک
249 دکتر زهرا احمدی نژاد
250 دکتر زهرا عبدی لیائی
251 دکتر ستاره داودی
252 دکتر سیروس جعفری
253 دکتر شیرین افهمی
254 دکتر عبدالرضا سودبخش
255 دکتر محبوبه حاج عبدالباقی
256 دکتر مهرداد حسیبی
257 دکتر مهرناز رسولی نژاد
258 دکتر مینو محرز
259 دکتر نگین اسماعیل پور بزاز
بيماري هاي كودكان:
260 خانم زرین تاج کیهانی دوست واقع
261 دکتر آرمن مسیحی کچاریان
262 دکتر آرمن مسیحی کچاریان
263 دکتر آریا ستوده
264 دکتر ابوالحسن فرهودی
265 دکتر احمد خداداد
266 دکتر احمد سیادتی
267 دکتر اصغر آقامحمدی
268 دکتر الهام شاهقلی
269 دکتر الهه امینی
270 دکتر الهه ملکان راد
271 دکتر بهار اشجعی
272 دکتر بهروز باوریان
273 دکتر بهنام پنجوی
274 دکتر پرویز طباطبائی مقدم
275 دکتر پروین اکبری اسبق
276 دکتر پروین محسنی
277 دکتر پیمانه علیزاده طاهری
278 دکتر حشمت مؤیری
279 دکتر حمیده شجری
280 دکتر خدیجه بیگم شریفی کلهرودی
281 دکتر خدیجه دانشجو
282 دکتر داریوش فهیمی
283 دکتر زهرا پورپاک
284 دکتر زهرا حق شناس
285 دکتر زهره علومی یزدی
286 دکتر ستاره ممیشی
287 دکتر سروش غفوریان
288 دکتر سید محمد میلانی حسینی
289 دکتر سیدبهرام میرسعیدقاضی
290 دکتر سیدرضا رئیس کرمی
291 دکتر سیدطاهر اصفهانی
292 دکتر سیده فاطمه خاتمی
293 دکتر شهلا بهره مند
294 دکتر شهناز خدائی جوپاری
295 دکتر شهین بهجتی اردکانی
296 دکتر طاهره اسماعیل نیا
297 دکتر طلیعه زمان
298 دکتر عباس مدنی
299 دکتر عبدالرزاق کیانی
300 دکتر عسگر اقبال خواه
301 دکتر عفت یوسفی
302 دکتر علی اکبر رهبری منش
303 دکتر علی اکبر زینالو
304 دکتر علی اکبر مهدی زاده نصرابادی
305 دکتر علی ربانی
306 دکتر علی زمانی
307 دکتر غلامحسین فلاحی
308 دکتر غلامرضا خاتمی
309 دکتر غلامرضا زمانی قلعه تکی
310 دکتر فاطمه رجبی پور
311 دکتر فاطمه فرهمند
312 دکتر فاطمه نیری
313 دکتر فرح صابونی
314 دکتر فرزانه معتمد
315 دکتر فرهنگ غنی پور
316 دکتر فریبا زرین کوب
317 دکتر فریبا نادری
318 دکتر فریدون مصطفوی
319 دکتر فیروزه نیلی
320 دکتر قمرتاج خطائی
321 دکتر کیهان صیادپورزنجانی
322 دکتر لیدا عطارد
323 دکتر محسن ناصری
324 دکتر محمد برخورداری
325 دکتر محمد سعید رحیمی نژاد
326 دکتر محمد قراگوزلو
327 دکتر محمدحسن مرادی نژاد
328 دکتر محمدعلی احسانی
329 دکتر محمود محمدی
330 دکتر محمودرضا اشرفی
331 دکتر مسعود محمدپور
332 دکتر مسعود موحدی
333 دکتر مصطفی معین
334 دکتر ملک تاج هنرمند
335 دکتر ملیحه کدیور
336 دکتر منصور ملائیان
337 دکتر مهبد کاوه
338 دکتر مهدی یحیی عقیقی
339 دکتر مهری نجفی ثانی
340 دکتر مینا ایزدیار
341 دکتر ناهید خسروشاهی
342 دکتر نعمت ا... عطایی
343 دکتر نیلوفر حاجی زاده
344 دکتر وحید ضیائی
345 دکتر هوشنگ اخترخاوری
346 دکتر یوسف مجتهدی
بيهوشي:
347 دکتر آرمان طاهری
348 دکتر ابوالقاسم یوسفی
349 دکتر اتابک نجفی
350 دکتر افشار اعتمادی آل آقا
351 دکتر افلاطون مهرائین
352 دکتر حسین ماجدی اردکانی
353 دکتر حمید زاهدی
354 دکتر حمیر رضا امیری
355 دکتر خسرو افخم
356 دکتر رباب محترم
357 دکتر رضا شریعت محرری
358 دکتر زاهد حسین خان
359 دکتر ساغر صمیمی
360 دکتر سید مجتبی مرعشی
361 دکتر سیدحسین صدرالسادات
362 دکتر سیدعلی امامی میبدی
363 دکتر سیدمحمد میراسکندری
364 دکتر شهرزاد گل بابائی
365 دکتر شهریار اربابی
366 دکتر عباس قیاسی
367 دکتر عبدالحسین احمدبهبهانی
368 دکتر علی محفوظی
369 دکتر علی موافق
370 دکتر علیرضا ابراهیم سلطانی
371 دکتر فاطمه حاجی محمدی
372 دکتر فاطمه طاهری
373 دکتر فردین یوسف شاهی
374 دکتر فرساد ایمانی
375 دکتر فرنگیس فرد
376 دکتر فهیمه فرخ نیا
377 دکتر کسری کروندیان
378 دکتر گیتا شعیبی
379 دکتر لیلی روزبه کارگر
380 دکتر محمد علی نویان اشرف
381 دکتر محمداسماعیل دارابی
382 دکتر محمدحسین غفاری
383 دکتر محمدرضا خواجوی
384 دکتر محمدعلی ناظمی
385 دکتر محمود غلام آل محمد
386 دکتر محمود غلام ال محمد
387 دکتر مصطفی صادقی
388 دکتر مهدی پناه خواهی
389 دکتر مهدی نجفی کوپائی
390 دکتر مهرداد بهزادی
391 دکتر مهرداد شروقی
392 دکتر مهرداد گودرزی
393 دکتر مهرداد گودرزی
394 دکتر مهین جعفری جاوید
395 دکتر مهین قره باغیان
396 دکتر میترا آذرشاهین
397 دکتر مینا قنبر
398 دکتر نسرین فریدی تازه کند
بيوتكنولوزي دارويي:
399 دکتر احمد رضا شاهوردی
400 دکتر حسنیه تاجرزاده
401 دکتر مجتبی طباطبائی یزدی
402 دکتر محمدعلی فرامرزی
بيوشيمي:
403 دکتر آذین نوروزی
404 دکتر آزاده ابراهیم حبیبی
405 دکتر ابوالفضل گلستانی
406 دکتر پروین پاسالار
407 دکتر تقی گل محمدی
408 دکتر رضا مشکانی
409 دکتر سیاوش گرایش نژاد
410 دکتر شهناز خاقانی
411 دکتر علی اکبر صبور یراقی
412 دکتر محمد انصاری
413 دکتر محمود دوستی
414 دکتر ملیحه پاک نژاد
415 دکتر مهدی امینیان
416 دکتر مهین زهرایی حسنی
پاتوبيولوژي:
417 آقای مهدی نوروزی
418 آقای مهدی نوروزی
419 آقای یوسف یحیی پور
420 دکتر سیدعلیرضا رضوی
421 دکتر سیدمحمد جزایری
422 دکتر سـید سـعید اشراقی
423 دکتر شهره شاه محمودی صادقی
424 دکتر طلعت مختاری آزاد
425 دکتر عباس میر شفیعی
426 دکتر عبدالفتاح صراف نژاد
427 دکتر فاضل شکری
428 دکتر کتایون صمیمی راد
429 دکتر محمد حسن شیرازی
430 دکتر محمد رضا خرمی زاده
431 دکتر محمدحسین سالاری
432 دکتر محمدرضا پورمند
پروتز ثابت:
433 دکتر حبیب اله حاج میرآقا
434 دکتر حسینعلی ماهگلی
435 دکتر سعید نوکار
436 دکتر سکینه نیکزاد جمنانی
437 دکتر عباس آذری
438 دکتر فرزانه فرید
439 دکتر لیلا صدیق پور
440 دکتر محمود کاظمی
441 دکتر نیره رشیدان
پروتز متحرك:
442 دکتر ابوالحسن ابوالحسنی
443 دکتر اکبر فاضل
444 دکتر حکیمه سیادت
445 دکتر حمید جلالی
446 دکتر سوسن میرمحمد رضائی
447 دکتر سیدمجید صاحبی
448 دکتر سیدمسعود بیان زاده
449 دکتر سیمیندخت زراتی
450 دکتر عباس منزوی
451 دکتر علی میرفضائلیان
452 دکتر فریده گرامی پناه
453 دکتر قاسم امتی شبستری
454 دکتر محمدرضا حاجی محمودی
455 دکتر مریم معماریان
پريو:
456 دکتر افشین خورسند
457 دکتر امیررضا رکن
458 دکتر زینب کدخدا
459 دکتر سیدحسین محسنی صالحی
460 دکتر علی اکبر خوشخو نژاد
461 دکتر فریده حقیقتی
462 دکتر مژگان پاک نژاد
463 دکتر مهوش موسوی جزی
پزشكي اجتماعي:
464 خانم شهلا خسروی
465 خانم فرحناز خواجه نصیری
466 دکتر بهروز نبئی
467 دکتر پریچهر توتونچی
468 دکتر ثریا خانم سهیلی
469 دکتر زینت حتمی
470 دکتر سهیلا دبیران
471 دکتر سیدمنصور رضوی
472 دکتر شیرین لسان
473 دکتر علی پاشا میثمی
474 دکتر فاطمه رجبی
475 دکتر فریبا کوهدانی
476 دکتر گیتی ستوده لنگرودی
477 دکتر مجتبی صداقت سیاهکل
478 دکتر محمد شریعتی
479 دکتر مژگان کاربخش داوری
پزشكي قانوني:
480 دکتر اردشیر شیخ آزادی
481 دکتر بهنام بهنوش
482 دکتر حسن توفیقی زواره
483 دکتر شعله بارونی
484 دکتر فخرالدین تقدسی نژاد
485 دکتر محمد عارفی
486 دکتر مظاهر قربانی
487 دکتر میترا اخلاقی
پزشكي هسته اي:
488 دکتر ارمغان فرداصفهانی
489 دکتر بابک فلاحی سیچانی
490 دکتر جواد اسماعیلی
491 دکتر حسن افتخار اردبیلی
492 دکتر داود بیکی
493 دکتر سینا ایزدیار
494 دکتر عباس تکاور
495 دکتر فرشید قیصری
496 دکتر فریبا اخضری
497 دکتر محسن ساغری
498 دکتر محمد افتخاری
پزشكي ورزشي:
499 دکتر رامین کردی
ترميمي:
500 دکتر اسماعیل یاسینی
501 دکتر ایوب پهلوان
502 دکتر حمید کرمانشاه
503 دکتر سکینه آرامی
504 دکتر مریم قوام
505 دکتر معصومه حسنی طباطبائی
506 دکتر منصوره میرزائی
تغذيه و بيوشيمي:
507 خانم حمیده پیشوا
508 خانم لیلی ناظمی
509 دکتر ابوالقاسم جزایری
510 دکتر احمد ساعدی صومعه علیا
511 دکتر احمدرضا درستی مطلق
512 دکتر سعید حسینی
513 دکتر سیدعلی کشاورز
514 دکتر علی اکبر سهیلی آزاد
515 دکتر علی اکبر صبوریراقی
516 دکتر فریدون سیاسی
517 دکتر محمدجواد حسین زاده عطار
518 دکتر محمود جلالی
تكنولوژي راديولوژي و راديوتراپي:
519 آقای ابراهیم کریم آبادی
520 دکتر خدیجه اثنی عشری
521 دکتر وحید چنگیزی
جراحي:
522 دکتر حمید محمودهاشمی
523 دکتر سید مهدی جعفری
524 دکتر غلامرضا شیرانی
525 دکتر فرنوش محمدی
526 دکتر محمد بیات
527 دکتر محمد رمضانیان
528 دکتر یوشیاهو رفوآ
جراحي اعصاب:
529 دکتر بهزاد افتخار
530 دکتر سید ابراهیم کتابچی
531 دکتر سیدعلی فخرطباطبائی
532 دکتر سیدمحمد قدسی
533 دکتر عباس امیرجمشیدی
534 دکتر فریده نجات
535 دکتر مجتبی میری
536 دکتر محمد شیرانی بیدآبادی
537 دکتر محمدعلی بیطرف
538 دکتر مسعود مهرآذین
539 دکتر وفا رحیمی موقر
540 دکتر هادی روزبه
541 دکتر هوشنگ صابری
جراحي عمومي:
542 دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
543 دکتر ابوالقاسم اباسهل
544 دکتر احمد تاج الدین
545 دکتر احمد رضا طاهری
546 دکتر احمد کاویانی
547 دکتر احمدرضا روفیگری اصفهانی
548 دکتر امیر کشوری
549 دکتر ایرج حریرچی
550 دکتر جلال رضائی
551 دکتر جمشید باقری
552 دکتر جواد احمدی
553 دکتر جواد خلیلی پویا
554 دکتر جواد سلیمی
555 دکتر حسن توکلی
556 دکتر حسن رادمهر
557 دکتر حسین برادران
558 دکتر حسین عاشق
559 دکتر حسین فائزی پور
560 دکتر حسین محمودزاده
561 دکتر خلیل اسفندیاری
562 دکتر رامش عمرانی پور
563 دکتر ژامک خورگامی
564 دکتر سید رسول میرشریفی
565 دکتر سید فرامرز کریمیان
566 دکتر سیدحسن امامی رضوی
567 دکتر سیدحسین احمدی تفتی
568 دکتر سیدحمید میرخانی
569 دکتر سیدمحمد ربیع هاشمی
570 دکتر سیدمهدی جلالی
571 دکتر شاهرخ قاضی زاده
572 دکتر شهرام شهید نورائی
573 دکتر صدف علیپور
574 دکتر عادل یزدانخواه کناری
575 دکتر عباس ربانی
576 دکتر عباسعلی کریمی
577 دکتر عطا قراجه ای
578 دکتر علی امینیان
579 دکتر علی جعفریان
580 دکتر علی عرب خردمند
581 دکتر علی عطری
582 دکتر علی غفوری
583 دکتر علی ناجیان اصل
584 دکتر علی یعقوبی نوتاش
585 دکتر غلامرضا مقصودنیا
586 دکتر فریدون سیرتی
587 دکتر فریدون معظمی
588 دکتر فریدون معماری
589 دکتر قاسمعلی خراسانی
590 دکتر کرم اله طولابی
591 دکتر کوروش شمیمی نوری
592 دکتر کیومرث عباسی دینه سری
593 دکتر لعبت گرانپایه
594 دکتر ماهرخ دائمی
595 دکتر مجید توکلی
596 دکتر مجید لاهوتی
597 دکتر مجید معینی
598 دکتر مجید معینی
599 دکتر محمد رضا میر
600 دکتر محمد صادق فاضلی
601 دکتر محمدحسین ماندگار
602 دکتر محمدرضا ظفرقندی
603 دکتر محمدعلی محققی
604 دکتر محمود رزاقی کاشانی
605 دکتر محمود شهزادی
606 دکتر مهدی فتحی
607 دکتر مهدی کلانتری
608 دکتر مهرداد صالحی
609 دکتر نامور قاسمی موحدی
610 دکتر ولی اله محرابی
611 دکتر هادی احمدی آملی
612 دکتر هدایت اله نحوی
613 دکتر هوشنگ پورنگ
چشم پزشكي:
614 آقای سید مهدی حسینی تهرانی
615 دکتر ابوالفضل کسائی کوپائی
616 دکتر ابوالقاسم حاجیلاری
617 دکتر احمد جوادیان
618 دکتر احمد جوادیان
619 دکتر احمد خیرخواه
620 دکتر احمد عامری
621 دکتر احمد میرشاهی
622 دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد
623 دکتر ایرج احدزادگان
624 دکتر جواد عموزاده
625 دکتر حسن هاشمی
626 دکتر حیدر امینی
627 دکتر حیدر سیاتیری
628 دکتر رامک روحی پور
629 دکتر رضا زارعی
630 دکتر رضا کارخانه
631 دکتر زهرا اعلمی هرندی
632 دکتر ساسان مقیمی
633 دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
634 دکتر سید ضیاءالدین طباطبائی
635 دکتر سید علی طباطبائی
636 دکتر سیدجعفر فرجی اسکوئی
637 دکتر سیدمحمد ناصر هاشمیان
638 دکتر ضیاءالدین یزدیان
639 دکتر عادل رزاقی
640 دکتر علی امینی
641 دکتر علی صادقی طاری
642 دکتر علی عبدالهی
643 دکتر علیرضا کشتکار جعفری
644 دکتر علیرضا لاشیئی
645 دکتر فرامرز انوری
646 دکتر فیروزه رحیمی
647 دکتر قاسم فخرایی
648 دکتر محمد ریاضی اصفهانی
649 دکتر محمدرضا فلاح تفتی
650 دکتر محمدرضا منصوری
651 دکتر محمدصادق فره وش
652 دکتر محمدعلی زارع مهرجردی
653 دکتر محمود جباروند بهروز
654 دکتر مرتضی مواسات
655 دکتر مهدی نیلی احمد آبادی
656 دکتر هرمز شمس
657 دکتر هوشنگ فقیهی حبیب آبادی
658 دکتر یدالله اسلامی
حشره شناسي پزشكي:
659 آقای احمدعلی حنفی بجد
660 آقای علیرضا زهرائی رمضانی
661 آقای کامران اکبرزاده
662 آقای محمدرضا عبائی
663 آقای موسی کاظمی
664 خانم فاطمه محترمی
665 دکتر امیراحمد اخوان
666 دکتر جواد رفیع نژاد
667 دکتر حسن وطن دوست
668 دکتر حسین لدنی
669 دکتر حمیدرضا باصری
670 دکتر حمیده عدالت
671 دکتر زکیه تلمادره ای
672 دکتر سیدمحمد تقی صادقی
673 دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی
674 دکتر محمدعلی عشاقی
675 دکتر محمدمهدی صداقت
676 دکتر منصوره شایقی
677 دکتر یاور راثی
داخلي:
678 خانم هما بهرامی
679 دکتر ابراهیم جوادی
680 دکتر احمد عباسیان
681 دکتر احمدرضا جمشیدی
682 دکتر اردشیر قوام زاده
683 دکتر اکرم پورشمس
684 دکتر ام البنین پاک نژاد
685 دکتر امیرحسین امامی
686 دکتر امیرعلی حمیدیه
687 دکتر ایرج صالحی ابری
688 دکتر ایرج نجفی
689 دکتر بابک بهار
690 دکتر باقر اردشیر لاریجانی
691 دکتر پیمانه حیدریان
692 دکتر ترانه درمحمدی
693 دکتر جواد بهجتی اردکانی
694 دکتر جواد میکائیلی
695 دکتر جهانگیر رافت
696 دکتر حسین فروتن
697 دکتر حمیدرضا آقائی میبدی
698 دکتر حمیدرضا ابطحی
699 دکتر حمیدرضا ذاکری
700 دکتر رامین قدیمی
701 دکتر رسول ستوده منش
702 دکتر رضا انصاری
703 دکتر رضا ملک زاده
704 دکتر رمضانعلی شریفیان
705 دکتر ساسان صابر
706 دکتر سپیده سیفی
707 دکتر سیاوش ناصری مقدم
708 دکتر سید حمیداله غفاری
709 دکتر سیداسداله موسوی
710 دکتر سیدامیر میرباقری
711 دکتر سیدرضا صفائی نودهی
712 دکتر سیدرضا نجفی زاده
713 دکتر سیدعبدالحمید مقدسی
714 دکتر سیدمحمد مرتضوی شاهرودی
715 دکتر سیدمحمدرضا خاتمی
716 دکتر سیدمنصور گتمیری
717 دکتر سیما مازیار
718 دکتر شاهین مرآت
719 دکتر شفیعه موثقی
720 دکتر شهاب دولتشاهی
721 دکتر شهرام فیروزبخش
722 دکتر شیرین حسنی رنجبر هرمزابادی
723 دکتر صنمبر صدیقی
724 دکتر عبدالرحمان رستمیان
725 دکتر عبدالهادی ناجی
726 دکتر عظیم میرزازاده
727 دکتر عفت رازقی
728 دکتر علی افشاری
729 دکتر علی خدابنده
730 دکتر علی خلوت
731 دکتر علیرضا استقامتی
732 دکتر علیرضا دلاوری
733 دکتر علیرضا شریفی راینی
734 دکتر علیرضا مفید
735 دکتر عنایت صفوی
736 دکتر عیسی بایبوردی
737 دکتر غلامرضا توگه
738 دکتر غلامرضا درخشان دیلمی
739 دکتر فاضل الهی
740 دکتر فاطمه اصفهانیان
741 دکتر فرخ لقا احمدی
742 دکتر فرهاد شاهی
743 دکتر فرهاد شهرام
744 دکتر فرهاد غریب دوست
745 دکتر فریدون دواچی
746 دکتر قدرت الله منتظری لمراسکی
747 دکتر کامران علی مقدم
748 دکتر کیوان گوهری مقدم
749 دکتر محبوب لسان پزشکی
750 دکتر محسن اسفندبد
751 دکتر محسن نصیری طوسی
752 دکتر محمد پژوهی
753 دکتر محمد جهانی
754 دکتر محمد صادق مسرت مشهدی
755 دکتر محمد کلانی
756 دکتر محمدجعفر فره وش
757 دکتر محمدحسن باستان حق
758 دکتر محمدرضا استادعلی دهقی
759 دکتر محمدرضا زاهدپورانارکی
760 دکتر محمدرضا عباسی
761 دکتر محمدرضا فره وش
762 دکتر محمدرضا گنجی
763 دکتر محمدرضا مهاجری
764 دکتر محمود اسحق حسینی
765 دکتر محمود اکبریان
766 دکتر مرضیه پازوکی
767 دکتر مریم رهبر
768 دکتر مریم مقدسی جهرمی
769 دکتر منوچهر امینی
770 دکتر منوچهر امینی
771 دکتر منوچهر خان نخجوانی
772 دکتر منوچهر کیهانی
773 دکتر منیرسادات حاکمی
774 دکتر منیژه لک
775 دکتر مهرناز اسدی قراباغی
776 دکتر مهناز لنکرانی
777 دکتر میترا مهدوی مزده
778 دکتر نادر روشن
779 دکتر نادر طوسی
780 دکتر ناصر ابراهیم دریانی
781 دکتر ندا نادری
782 دکتر هادی غفرانی
783 دکتر هوشنگ شهبازخانی
داخلي اعصاب:
784 دکتر ابوالفضل نصیریان
785 دکتر جمشید لطفی
786 دکتر حسین پورمحمودیان
787 دکتر حسینعلی قلیچ نیا عمرانی
788 دکتر رویا ابوالفضلی
789 دکتر سیدعبدالرضا طبسی
790 دکتر شهریار نفیسی
791 دکتر عسگر قربانی
792 دکتر مجید غفارپور
793 دکتر محدعلی صحرائیان
794 دکتر محمد حسین حریرچیان
795 دکتر محمدرضا قینی
796 دکتر محمود معتمدی
797 دکتر مژده قبائی
798 دکتر منصوره تقاء
داخلي و جراحي:
799 آقای احمدعلی اسدی نوقابی
800 آقای عباس هوشمند بهاباد
801 خانم آرزو راستی
802 خانم اشرف الملوک معماری
803 خانم ثریا نجاتی
804 خانم شادان پدرام رازی
805 خانم شکوه ورعی
806 خانم مرضیه شبان
807 خانم معصومه ذاکری مقدم
808 خانم منصوره علی اصغرپور
809 خانم میترا ذوالفقاری
810 خانم ناهید نیکخو
811 خانم نسرین رسول زاده
812 دکتر زهره پارسایکتا
813 دکتر شیوا سادات بصام پور
814 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
815 دکتر معصومه ایمانی پور
816 دکتر مهوش صلصالی
داروسازي باليني:
817 آقای سید حمید خوئی
818 آقای عبدالحسین روح الامین نجف آبادی
819 دکتر اسماعیل حریریان
820 دکتر پدیده قائلی
821 دکتر حسین خلیلی
822 دکتر خیراله غلامی
823 دکتر سیما صدرای
824 دکتر سیمین دشتی خویدکی
825 دکتر طیبه تولیت
826 دکتر عفت السادات فربود
827 دکتر غلامعلی (امیر) کاظمی فرد
828 دکتر مجتبی مجتهدزاده
829 دکتر محمدرضا جوادی
830 دکتر محمدعلی معصومی
831 دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
832 دکتر ملوک حاجی بابایی
833 دکتر منصور رستگارپناه
راديوتراپي:
834 دکتر بی تا کلاغچی
835 دکتر پیمان حداد
836 دکتر حسن علی ندایی
837 دکتر علی کاظمیان
838 دکتر فرشید فرهان
839 دکتر فرناز آموزگار هاشمی
840 دکتر فرهاد سمیعی
841 دکتر مهدی عقیلی
842 سیدمرتضی سجادی
راديولوژي:
843 آقای علیرضا فرزاد
844 آقای فریدون نجم آبادی
845 دکتر احمدرضا طلائی پور
846 دکتر جواد جنتی
847 دکتر حبیب مظاهری
848 دکتر حسین قناعتی
849 دکتر حسین کرجالیان
850 دکتر حوریه باشی زاده فخار
851 دکتر خدیجه بخت آور
852 دکتر داریوش گودرزی پور
853 دکتر زهرا الهی پناه
854 دکتر زهرا علیزاده حنجی
855 دکتر سید عسگر علمدار ساروی
856 دکتر سیداحمد فاطمی تبار
857 دکتر سیدمهدی آل حسین
858 دکتر شروین شریف کاشانی
859 دکتر شهریار شهریاریان
860 دکتر علی رادمهر
861 دکتر علی شکوری راد
862 دکتر فرزاد بی نیاز
863 دکتر کاوس فیروزنیا
864 دکتر محمدعلی شعبانی صمغ آبادی
865 دکتر مریم رحمانی
866 دکتر معصومه گیتی
867 دکتر مهران مستعان
868 دکتر مهرداد پنج نوش
869 دکتر مهرزاد مهدی زاده
870 دکتر ناهید صدیقی
871 دکتر نسرین احمدی نژاد
872 دکتر هادی رکنی یزدی
873 دکتر هاشم شریفیان
874 دکتر هژیر صابری صحنه
875 دکتر هومن علیزاده
روان پرستاري:
876 آقای محمدرضا موقری سادات محله
877 خانم فاطمه نوغانی
878 خانم ناهیددخت شریفی نیستانک
879 دکتر ترانه تقوی لاریجانی
روانپزشكي:
880 دکتر آذرخش مکری
881 دکتر آیین محمدی
882 دکتر احمد علی نوربالا تفتی
883 دکتر اسماعیل شاهسوند
884 دکتر جواد علاقه بند راد
885 دکتر جواد محمودی قرائی
886 دکتر حبیب اله قاسم زاده
887 دکتر حسین کاویانی
888 دکتر حمیدرضا نقوی
889 دکتر زهرا شهریور
890 دکتر سیدعلی احمدی ابهری
891 دکتر سیدمحمد اسعدی
892 دکتر شاهین آخوندزاده
893 دکتر شکراله طریقتی
894 دکتر علی اکبر نجاتی صفا
895 دکتر عمران محمد رزاقی
896 دکتر فیروزه رئیسی
897 دکتر گیتی شمس
898 دکتر مازیار سیدیان
899 دکتر مجید صادقی نجف ابادی
900 دکتر محمد اربابی
901 دکتر محمد صنعتی
902 دکتر مریم طباطبایی مطلق
903 دکتر مریم نوروزیان
904 دکتر مهدی تهرانی دوست
905 دکتر مهدیه معین الغربائی
906 دکتر ونداد شریفی سنجانی
907 دکتر همایون امینی
زنان و زايمان:
908 دکتر ابوطالب بیگی
909 دکتر اشرف آل یاسین
910 دکتر اشرف جمال
911 دکتر اشرف معینی
912 دکتر اعظم السادات موسوی
913 دکتر افسانه تهرانیان
914 دکتر افسانه خادمی
915 دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد
916 دکتر بتول حسین رشیدی
917 دکتر بتول حسینی رشیدی
918 دکتر زهرا افتخار
919 دکتر زهرا رضایی
920 دکتر زهرا عسگری
921 دکتر زهرالاله اسلامیان
922 دکتر زینت قنبری
923 دکتر سید محمد حسین بشیری
924 دکتر شیرین قاضی زاده
925 دکتر شیرین نیرومنش
926 دکتر صدیقه برنا
927 دکتر صدیقه حنطوش زاده
928 دکتر صغری خظروست
929 دکتر طاهره افتخار
930 دکتر عذرا آزموده
931 دکتر عزیزه قاسمی نژاد
932 دکتر فاطمه برادران انارکی
933 دکتر فاطمه داوری تنها
934 دکتر فاطمه رحیمی شعرباف
935 دکتر فاطمه رمضان زاده
936 دکتر فاطمه قائم مقامی
937 دکتر فرزانه واشقانی فراهانی
938 دکتر فرناز سهراب وند
939 دکتر فریبا یارندی
940 دکتر فیروزه اکبری اسبق
941 دکتر قربانعلی امیری
942 دکتر لادن کاشانی
943 دکتر لیلی صفدریان
944 دکتر مرضیه آقاحسینی
945 دکتر مرضیه غفارنژاد
946 دکتر مرضیه وحیددستجردی
947 دکتر مریم خوشیده
948 دکتر ملک منصور اقصی
949 دکتر منصور اشرفی نیا
950 دکتر مهرناز ولدان
951 دکتر میترا مدرس گیلانی
952 دکتر مینا نقی جعفرآبادی
953 دکتر نادره بهتاش
954 دکتر نسرین مقدمی تبریزی
955 دکتر نسرین نیرومند
956 دکتر وجیهه مرصوصی
957 دکتر هایده سمیعی
ژنتيك:
958 خانم زهرا اوسطی آشتیانی
959 دکتر پروین مهدی پور
960 دکتر پوپک درخشنده پیکر
961 دکتر جواد توکلی بزاز
962 دکتر سعیدرضا غفاری
963 دکتر سید محمد اکرمی
964 دکتر سیروس عظیمی
965 دکتر محمد کرامتی پور
966 دکتر محمدحسین مدرسی
967 دکتر محمدرضا نوری دلوئی
968 دکتر مریم بیگم مباشری دمنه
969 دکتر منصور حیدری
970 دکتر مهدی زمانی
971 دکتر مهرداد پدرام
972 دکتر مینا حاجی فرج تبریزی
سم شناسي و داروشناسي:
973 دکتر ابراهیم عزیزی
974 دکتر امید سبزواری
975 دکتر روح اله حسینی
976 دکتر سید ناصر استاد
977 دکتر عباس کبریائی زاده
978 دکتر محمد حسین قهرمانی
979 دکتر محمد شریف زاده
980 دکتر محمد عبدالهی
شنوايي سنجي:
981 آقای سعید ساروق فراهانی
982 آقای سعید فراهانی
983 آقای قاسم محمدخانی
984 آقای نعمت اله روح بخش
985 خانم جمیله فتاحی
986 خانم فهیمه حاجی ابوالحسنی
987 خانم منصوره عادل قهرمان
988 خانم مهناز احمدی
989 خانم مهین صدایی
شيمي دارويي:
990 دکتر رضا دولت ابادی بزاز
991 دکتر سید اسمعیل سادات ابراهیمی
992 دکتر سیدفاضل شمسا
993 دکتر عباس شفیعی
994 دکتر عفت سوری
995 دکتر علی خلج
996 دکتر علیرضا فرومدی
997 دکتر محسن امینی
998 دکتر محسن وثوقی
999 دکتر مرتضی پیرعالی همدانی
1000 دکتر مسعود امانلو
1001 دکتر ملیحه برازنده تهرانی
طب اورژانس:
1002 دکتر آنیتا سبزقبائی
1003 دکتر امیر نجاتی
1004 دکتر جواد سیدحسینی
1005 دکتر حسین اصل سلیمانی
1006 دکتر رضا تسلیمی
1007 دکتر شروین فرهمند
1008 دکتر علی لباف
1009 دکتر محمد افضلی مقدم
1010 دکتر محمد جلیلی
1011 دکتر محمدتقی طالبیان
طب كار:
1012 دکتر امید امینیان
1013 دکتر خسرو صادق نیت
1014 دکتر رامین مهرداد
1015 دکتر سیداکبر شریفیان
1016 دکتر غلامرضا پوریعقوب
علوم آزمايشگاهي:
1017 دکتر سکینه عباسی
1018 دکتر سیدعبدالمجید جهان مهر
1019 دکتر فریبا نباتچیان
1020 دکتر محمدکاظم شریفی یزدی
1021 دکتر منیره رحیم خانی
1022 دکتر میترا زارع بوانی
1023 دکتر ناهید عین اللهی
1024 دکتر نسرین دشتی
علوم مديريت و اقتصاد بهداشت:
1025 دکتر آرش رشیدیان
1026 دکتر بتول احمدی
1027 دکتر علی اکبری ساری
1028 دکتر فرشته مجلسی
1029 دکتر فیض اله اکبری
1030 دکتر محمد عرب
فارماسيوتيكس:
1031 دکتر حمید اکبری جور
1032 دکتر رسول دیناروند
1033 دکتر علیرضا وطن آرا
1034 دکتر فاطمه اطیابی
1035 دکتر فرید عابدین درکوش
1036 دکتر محمدرضا روئینی
1037 دکتر محمدرضا محمدی
فارماكوگنوزي:
1038 دکتر احمدرضا گوهری
1039 دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی
1040 دکتر ضرغام سپهری زاده
1041 دکتر عباس پوستی
1042 دکتر عباس حاجی آخوندی
1043 دکتر غلامرضا امین
1044 دکتر محمدحسین صالحی سورمقی
1045 دکتر محمدرضا شمس اردکانی
1046 دکتر مهناز خانوی
1047 دکتر نرگس یاسا
1048 0 محمد رضا شمس اردکانی
فارماكولوژي:
1049 دکتر احمدرضا دهپور
1050 دکتر اعظم بختیاریان
1051 دکتر بیژن جهانگیری
1052 دکتر سید مهدی رضایت سرخ آبادی
1053 دکتر شهرام اجتماعی مهر
1054 دکتر شیرین پروینی
1055 دکتر محمد رضا زرین دست
1056 دکتر محمود قاضی خوانساری
1057 دکتر مرتضی ثمینی
1058 دکتر موسی صاحبقرانی
فناوريها:
1059 دکتر امیر امانی
1060 دکتر رضا فریدی مجیدی
فيزيك پزشكي:
1061 دکتر حسین قرائتی
1062 دکتر صدیقه مرجانه حجازی
1063 دکتر علیرضا احمدیان
1064 دکتر علیرضا شیرازی حسین دخت
1065 دکتر محمدجواد ابوالحسنی
1066 دکتر محمدرضا آی
1067 دکتر محمدعلی عقابیان
1068 دکتر محمود الله وردی
1069 دکتر نادر ریاحی عالم
فيزيوتراپي:
1070 آقای ابراهیم انتظاری
1071 آقای حسن مظاهری کرمانی
1072 آقای محمد نوری
1073 خانم زهرا فخاری
1074 خانم شهره جلائی
1075 خانم شیوا موسوی
1076 خانم مریم صنوبری
1077 خانم نسرین ناصری
1078 دکتر آزاده شادمهر
1079 دکتر بهروز عطارباشی مقدم
1080 دکتر حسین باقری
1081 دکتر سعید طالبیان مقدم
1082 دکتر صوفیا نقدی دورباطی
1083 دکتر غلامرضا علیائی
1084 دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
1085 دکتر نسترن قطبی
1086 دکتر نورالدین نخستین انصاری
فيزيولوژي:
1087 خانم مینو خاتمی مقدم
1088 دکتر حمید رضا صادقی پور رودسری
1089 دکتر سیدشهاب الدین صدر
1090 دکتر سیدمرتضی کریمیان
1091 دکتر علیرضا شعبان زاده
1092 دکتر فاطمه نبوی زاده رفسنجانی
1093 دکتر محسن پرویز
1094 دکتر مریم زحمتکش
1095 دکتر منصور کشاورز
1096 دکتر مهدیه فقیهی
1097 دکتر مهری کدخدائی
قلب و عروق:
1098 دکتر آذر تاج الدینی
1099 دکتر آرزو ظروفیان
1100 دکتر آزاده سادات ناصری
1101 دکتر ابراهیم فراست
1102 دکتر ابراهیم نعمتی پور
1103 دکتر احمد یمینی شریف
1104 دکتر امیرفرهنگ زندپارسا
1105 دکتر حسین فخرزاده
1106 دکتر حکیمه صادقیان
1107 دکتر حمیدرضا پورحسینی
1108 دکتر داریوش جاویدی
1109 دکتر رضا رحمانی
1110 دکتر رویا ستارزاده بادکوبه
1111 دکتر زهرا جوادی نژاد
1112 دکتر سعید صادقیان
1113 دکتر سید حسن عارفی
1114 دکتر سیدابراهیم کسائیان
1115 دکتر سیدعبدالحسین طباطبایی
1116 دکتر سینا مرادمند بدیع
1117 دکتر عباس صالحی عمران
1118 دکتر عباس محققی
1119 دکتر عطاءالله باقرزاده
1120 دکتر علی کاظمی خالدی
1121 دکتر علی کاظمی سعید
1122 دکتر علی محمد حاجی زینعلی بیوکی
1123 دکتر علی واشقانی فراهانی
1124 دکتر علیرضا بخشنده
1125 دکتر غلامرضا داودی
1126 دکتر کیانوش حسینی
1127 دکتر مجتبی سالاری فر
1128 دکتر محراب مرزبان
1129 دکتر محمد جبلی
1130 دکتر محمد علیدوستی
1131 دکتر محمدجعفر محمودی
1132 دکتر محمدرضا میرزاآقایان
1133 دکتر محمدعلی نوابی شیرازی
1134 دکتر محمود نیشابوری
1135 دکتر منوچهر قارونی
1136 دکتر یونس نوذری
كاردرماني:
1137 آقای مهدی عبدالوهاب
1138 خانم پروین راجی
1139 خانم لیلا دهقان
كتابداري و اطلاع رساني پزشكي:
1140 خانم میترا قریب
1141 دکتر سیدجواد قاضی میرسعید
1142 دکتر فریدون آزاده
كنترل دارو و غذا:
1143 دکتر سیدمحمد شریعت پناهی
1144 دکتر محمد رضا خوشایند
1145 دکتر محمدرضا اویسی
1146 دکتر محمدرضا فاضلی
1147 دکتر منان حاجی محمودی
1148 دکتر نسرین صمدی
1149 دکتر نفیسه صادقی
كودكان:
1150 خانم اکرم سادات سادات حسینی
1151 خانم خدیجه زارعی
1152 خانم رقیه کریمی
1153 خانم رقیه کریمی
1154 خانم زهرا دانشور عامری
1155 خانم زهرا گودرزی
1156 خانم سوسن سمیعی
1157 خانم مریم رحمتی
1158 دکتر احمد جعفری قوام آباد
1159 دکتر حسین افشار
1160 دکتر سیدجلال پورهاشمی
1161 دکتر علی کوثری
1162 دکتر قاسم میقانی
1163 دکتر مهدی قندهاری مطلق
1164 دکتر یحیی برادران نخجوانی
گروه آموزش و ارتقاء سلامت:
1165 آقای حسن تامینی لیچانی
1166 خانم رویا صادقی
1167 خانم گیتی ابراهیم طاهری
1168 خانم گیتی خوشه مهری
1169 دکتر ابوالقاسم اصفیا
1170 دکتر ابوالقاسم پوررضا
1171 دکتر داود شجاعی زاده
1172 دکتر سعیده شجاعی
1173 دکتر سوسن تحویلداری
1174 دکتر سیدحسین میرهندی
1175 دکتر عزیزالله باطبی
1176 دکتر فرشته فرزیان پور
گفتاردرماني:
1177 آقای احمد خاتون آبادی
1178 آقای هوشنگ دادگر
1179 خانم اذر مهری
1180 خانم سیده مریم خدامی
1181 دکتر محمد رحیم شاهبداغی
گوش و حلق و بيني:
1182 دکتر ابراهیم رزم پا
1183 دکتر امیر آروین سازگار
1184 دکتر بابک ساعدی
1185 دکتر پیمان دبیرمقدم
1186 دکتر جلال مهدی زاده سراج
1187 دکتر جلال مهدی زاده سراج
1188 دکتر داودرضا شفاعت
1189 دکتر سید هبت الدین برقعی
1190 دکتر سیدموسی صدرحسینی
1191 دکتر سیدهادی صمیمی اردستانی
1192 دکتر علیرضا کریمی یزدی
1193 دکتر فرامرز علیزاده شبدیز
1194 دکتر مجتبی محمدی اردهالی
1195 دکتر محسن شریفی شوشتری
1196 دکتر محسن نراقی
1197 دکتر محمد صادقی
1198 دکتر محمدتقی خرسندی
1199 دکتر محمود صدوقی
1200 دکتر محمود صدوقی
1201 دکتر مسعود متصدی زرندی
مدارك پزشكي:
1202 آقای احمدرضا فرزانه نژاد
1203 خانم مرجان قاضی سعید
1204 دکتر رضا صفدری
1205 دکتر نیلوفر ماسوری
مديريت پرستاري:
1206 آقای محمدرضا تفاق
1207 خانم حرمت سادات امامزاده قاسمی
1208 خانم سودابه جولائی
1209 دکتر ناهید دهقان نیری
مديريت خدمات بهداشتي درماني:
1210 آقای محمد جعفر کندی
1211 آقای مصطفی ربیعیان
1212 دکتر احمد فیاض بخش
1213 دکتر حسین درگاهی
1214 دکتر سیدمحمد هادی موسوی
1215 دکتر کوروش جعفریان
1216 دکتر محمد علی عباسی مقدم
1217 دکتر ناصر صدرممتاز
معارف اسلامي:
1218 آقای سید محمد حسن علم الهدی
1219 آقای علی الهامی
1220 آقای محسن ادیب بهروزی
1221 آقای محمود متوسل آرانی
1222 خانم معصومه فراهانی
1223 دکتر غلامرضا نورمحمدی آرانی
1224 دکتر کبری خزعلی
مهندسي بهداشت محيط:
1225 آقای حمیدرضا هنری
1226 آقای فضل الله چنگانی
1227 آقای میرعبدالمهدی میرسپاسی
1228 خانم سیمین ناصری
1229 خانم معصومه مقدم ارجمند
1230 دکتر امیرحسین محوی
1231 دکتر جعفر نوری
1232 دکتر رامین نبی زاده نودهی
1233 دکتر علیرضا مصداقی نیا
1234 دکتر غلامرضا جاهد خانیکی
1235 دکتر فروغ واعظی
1236 دکتر کاظم ندافی
1237 دکتر محمدهادی دهقانی تفتی
1238 دکتر محمود علی‌محمدی
1239 دکتر مسعود یونسیان
1240 دکتر یاور راثی
مواد دنداني:
1241 دکتر تبسم هوشمند
1242 دکتر سیما شهابی
1243 دکتر طاهره سادات جعفرزاده کاشی
1244 دکتر فرهاد شفیعی
ميكروب شناسي:
1245 آقای سیدمحمد میرافشار
1246 خانم فرشته جبل عاملی
1247 دکتر اکبر میرصالحیان
1248 دکتر بهرام فتح اله زاده
1249 دکتر پرویز مالک نژاد
1250 دکتر عباس بهادر
1251 دکتر فرخ اکبری نخجوانی
1252 دکتر فرهاد بنکدارهاشمی
1253 دکتر محمد مهدی فیض آبادی
1254 دکتر مرضیه علی قلی
1255 دکتر هرمزدیار اعتمادی
هوشبري:
1256 آقای فریبرز مهرانی
1257 خانم منیر عباس زاده قنواتی
1258 دکتر آذین رحیمی
1259 دکتر سعید واحدی
هيات علمي پژوهشي:
1260 دکتر معصومه اخلاقی
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
1261 خانم تست تست
1262 آقای علیرضا همتی
1263 دکتر آفرین رحیمی موقر
1264 دکتر حسین جباری
1265 دکتر حسین عرب علی بیک
1266 دکتر رضا صابر
1267 دکتر شهرام تیموریان
1268 دکتر شهرو اعتماد مقدم
1269 دکتر عباس نوروزی جاویدان
1270 دکتر علی خامسی پور
1271 دکتر علیرضا خاتمی
1272 دکتر فریبا اصغری
1273 دکتر فرید ابوالحسنی شهرضا
1274 دکتر فریده ظفری زنگنه
1275 دکتر کبری امیدفر
1276 دکتر کیارش آرامش
1277 دکتر مصطفی محقق دولت آبادی
1278 دکتر مهسا محمد آملی
1279 دکتر ناهید جعفری
1280 دکتر نوشین راستکاری
1281 زهره علومی یزدی
1282 محمدپرویز میرهادی
1283 محمدرضا محمدی
1284 محمدصادق مسرت مشهدی
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 2.02 seconds with 133 queries by YEKTAWEB 4090