سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- اخبار سامانه
امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
امکانات جدیدی به بخش مدیریت نشریات و گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات اضافه شد. لطفا برای بررسی از لینکهای زیر استفاده نمایید:
گزارش گیری از نشریات: http://system.hbi.ir/rdsm_journal_list.php?slc_lang=fa&sid=1
جستجوی پیشرفته در نشریات و مقالات: http://system.hbi.ir/rds_search_jor.php?sid=1&slc_lang=fa

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.16.69.fa
برگشت به اصل مطلب