سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- ارسال اطلاعات به سامانه
فرآیندگردآوری و ورود اطلاعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

روش انتقال داده ​ ها به سامانه مرکزی وزارت بهداشت ( system.hbi.ir ) چگونه است؟

به منظور افزایش سرعت، تسهیل فرآیند و کاهش هزینه ​ های انتقال داده، تنها روش پدیرفته شده برای ورود داده های تولید شده در مراکز مختلف علمی و پژوهشی، انتقال ماشینی مبنی بر وب خواهد بود.

به این مفهوم که داده ها در مراکز تولید داده (نرم ​ افزار ​ های مورد استفاده در کتابخانه ​ ها، معاونت پژوهشی ها، پایگاه ​ های اینترنتی نشریات و ...) به صورت دستی یا ترجیحا به عنوان نتیجه یک فرآیند گردش کار مشخص، وارد بانک اطلاعاتی شده و بررسی می گردند. سپس با پیروی از دستورالعمل های ارایه شده در پایگاه سامانه، خروجی XML استاندارد داده ​ ها بر روی پایگاه ​ های اینترنتی این مراکز قرار داده می شوند. بعد از اطلاع ​ رسانی به تیم پشتیبانی سامانه (ترجیحا به صورت ارسال ایمیل برای معرفی داده ها و دادن نشانی وب)، خروجی ​ ها بررسی شده و برنامه خودکارسازی بررسی و ورود اطلاعات توسعه داده می شود تا روند انتقال خودکار شکل گیرد.

در صورت همکاری توسعه ​ دهندگان نرم ​ افزارهای مراکز تولید داده، می ​ توان امکانی فراهم نمود که داده ​ ها پس از تایید مدیر پایگاه، به صورت مستقیم از داخل نرم ​ افزار به پایگاه مرکزی انتقال داده شوند. فرآیندگردآوری و ورود اطلاعات مطابق تصاویر زیر طراحی شده است:


 

  1- معرفی نماینده از سوی هر سازمان

 

AWT IMAGE

 


 

  2- ورود نیمه خودکار اطلاعات

 

AWT IMAGE


پیوندهای مربوطه:

 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.29.20.fa
برگشت به اصل مطلب