سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- راهنمای تولید خروجیهای XML
روش کدگذاری پیشنهادی برای اقلام اطلاعاتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

روش کدگذاری پیشنهادی برای اقلام اطلاعاتی

برای منحصر به فرد بودن کد یکتاکننده هر یک از اقلام اطلاعاتی می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

برای نویسندگان و افراد از تگ <code>2061</code> استفاده کنید که می تواند کد ملی (برای افراد ایرانی ) و کد ساخته شده با پیشوند کد دانشگاه (برای افراد خارجی ) باشد .

بقیه آیتم ها در اولین تگ XML معمولا یک _id یا _code دارند که می تواند کد ساخته شده با پیشوند کد دانشگاه باشد . مثل uni140prj2011

 
کد پیشنهادی سازمان ها و دانشگاه ها را ببینید :
http://system.hbi.ir/page.php?slct_pg_id=26&sid=1&slc_lang=fa

پیشنهادی که فعلا در حال استفاده است، به صورت زیر است :

برای افراد:  کد ملی ده رقمی (برای افراد ایرانی )

و کد ساخته شده با پیشوند کد دانشگاه (برای افراد خارجی ) مثل : uni140prs2011

 

  برای نشریات : کد ISSN (فقط عدد) یا کد 1-3 رقمی HBI

  http://system.hbi.ir/rdsm_journal_list.php?&slct_pg_id=24&sid=1&slc_lang=fa

 

  برای دانشگاه ها و سازمان ها : کد سه حرفی

  http://system.hbi.ir/rdsm_organ_list.php?&slct_pg_id=23&sid=1&slc_lang=fa

  http://system.hbi.ir/page.php?slct_pg_id=26&sid=1&slc_lang=fa

 

  برای طرح های پژوهشی:

  کد سه رقمی سازمان اصلی + نام خلاصه + کد ترتیبی مثل: uni140prj2011

  برای پایان نامه ها:

  کد سه رقمی سازمان اصلی + نام خلاصه + کد ترتیبی مثل: uni140ths2011

  برای کتاب ها:

  کد سه رقمی سازمان اصلی + نام خلاصه + کد ترتیبی مثل: uni140bok2011

  برای خبرها:

  کد سه رقمی سازمان اصلی + نام خلاصه + کد ترتیبی مثل: uni140nws2011

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.31.44.fa
برگشت به اصل مطلب