سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- نشانی‌های باز
نشانی‌های باز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

OpenURL یا نشانی باز گونه ای از URL با هدف تسهیل کاربران اینترنت دستیابی به اطلاعات مجاز است. این نوع نشانی بیشتر برای یافتن اطلاعات کتابخانه‌ای و مقالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطلاعات بیشتر...

.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.36.29.fa
برگشت به اصل مطلب