«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: آمار داده‌های موجود در سامانه ::

آمار با تفکیک سازمانی
ردیف سازمان تعداد نشریات ثبت شده تعداد نسخه‌های نشریه تعداد مقالات منتشر شده در نشریه تعداد طرح‌های پژوهشی تعداد پایان‌نامه‌ها تعداد پژوهشگران و اعضای هیات علمی
1 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 2
نشریه
20
نسخه
175
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
2 سازمان انتقال خون 1
نشریه
30
نسخه
268
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
3 سازمان هلال احمر 1
نشریه
34
نسخه
510
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
4 سازمان نظام پزشكي 1
نشریه
2
نسخه
19
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
5 سازمان پزشكي قانوني 1
نشریه
18
نسخه
120
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
6 سازمان نظام مامائي ايران 1
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
7 سازمان جهاد دانشگاهي 1
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
8 انستيتو پاستور ايران 1
نشریه
14
نسخه
111
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
9 انستيتو رويان 2
نشریه
61
نسخه
1,056
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
10 دانشگاه علوم پزشكي اراك 1
نشریه
22
نسخه
287
مقاله
0
طرح
2
پایان‌نامه
0
11 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1
نشریه
32
نسخه
371
مقاله
0
طرح
1
پایان‌نامه
0
12 دانشگاه علوم پزشكي اروميه 1
نشریه
34
نسخه
360
مقاله
643
طرح
61
پایان‌نامه
0
13 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 9
نشریه
191
نسخه
2,395
مقاله
0
طرح
1,048
پایان‌نامه
0
14 دانشگاه علوم پزشكي اهواز 2
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
93
پایان‌نامه
0
15 دانشگاه علوم پزشكي ايران 7
نشریه
179
نسخه
2,124
مقاله
1,301
طرح
9,234
پایان‌نامه
0
16 دانشگاه علوم پزشكي ايلام 1
نشریه
50
نسخه
596
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
17 دانشگاه علوم پزشكي بابل 1
نشریه
52
نسخه
602
مقاله
0
طرح
6
پایان‌نامه
0
18 دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله 4
نشریه
103
نسخه
1,009
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
19 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 2
نشریه
60
نسخه
480
مقاله
0
طرح
1
پایان‌نامه
0
20 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1
نشریه
17
نسخه
188
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
21 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1
نشریه
34
نسخه
374
مقاله
0
طرح
1
پایان‌نامه
0
22 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 2
نشریه
19
نسخه
321
مقاله
0
طرح
199
پایان‌نامه
0
23 دانشگاه علوم پزشكي تهران 21
نشریه
851
نسخه
8,750
مقاله
3,059
طرح
32,667
پایان‌نامه
0
24 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 1
نشریه
2
نسخه
14
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
25 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 1
نشریه
35
نسخه
331
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
26 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 1
نشریه
52
نسخه
507
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
27 دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1
نشریه
64
نسخه
570
مقاله
133
طرح
725
پایان‌نامه
0
28 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 1
نشریه
3
نسخه
14
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
29 دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1
نشریه
37
نسخه
424
مقاله
148
طرح
0
پایان‌نامه
0
30 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
نشریه
9
نسخه
75
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
31 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1
نشریه
26
نسخه
220
مقاله
655
طرح
0
پایان‌نامه
0
32 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 15
نشریه
331
نسخه
3,299
مقاله
1,022
طرح
1,303
پایان‌نامه
0
33 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 5
نشریه
3
نسخه
13
مقاله
84
طرح
93
پایان‌نامه
0
34 دانشگاه علوم پزشكي قزوين 1
نشریه
54
نسخه
705
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
35 دانشگاه علوم پزشكي قم 1
نشریه
13
نسخه
112
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
36 دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1
نشریه
93
نسخه
1,235
مقاله
0
طرح
83
پایان‌نامه
0
37 دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1
نشریه
22
نسخه
210
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
38 دانشگاه علوم پزشكي كرمان 2
نشریه
67
نسخه
600
مقاله
0
طرح
3,492
پایان‌نامه
0
39 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1
نشریه
26
نسخه
279
مقاله
0
طرح
1,043
پایان‌نامه
0
40 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1
نشریه
34
نسخه
458
مقاله
336
طرح
321
پایان‌نامه
0
41 دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1
نشریه
26
نسخه
230
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
42 دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1
نشریه
14
نسخه
189
مقاله
182
طرح
87
پایان‌نامه
0
43 دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1
نشریه
14
نسخه
133
مقاله
215
طرح
237
پایان‌نامه
0
44 دانشگاه علوم پزشكي مازندران 2
نشریه
58
نسخه
790
مقاله
0
طرح
11
پایان‌نامه
0
45 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 7
نشریه
19
نسخه
121
مقاله
0
طرح
108
پایان‌نامه
0
46 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 1
نشریه
64
نسخه
612
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
47 دانشگاه علوم پزشكي همدان 2
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
48 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 1
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
49 دانشگاه علوم پزشكي يزد 2
نشریه
57
نسخه
627
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
50 دانشگاه علوم پزشكي ارتش 1
نشریه
27
نسخه
327
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
51 دانشگاه شاهد 1
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
52 دانشگاه تربيت مدرس 1
نشریه
21
نسخه
162
مقاله
0
طرح
2
پایان‌نامه
0
53 دانشگاه آزاد 1
نشریه
18
نسخه
160
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
54 انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان كشور 1
نشریه
22
نسخه
214
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
55 انجمن علمي بهداشت كار ايران 1
نشریه
8
نسخه
61
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
56 انجمن علمي اپتومتري ايران (صنفي) 1
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
57 انجمن علمي اپتومتري ايران(علمي) 1
نشریه
10
نسخه
67
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
58 انجمن علمي اپيدميولوژيستهاي ايران 1
نشریه
30
نسخه
210
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
59 انجمن علمي اداره امور بيمارستانها 1
نشریه
10
نسخه
66
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
60 انجمن علمي ارولوژي ايران 2
نشریه
68
نسخه
843
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
61 انجمن علمي انگل شناسان ايران 1
نشریه
15
نسخه
138
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
62 انجمن علمي ايمونولوژي و آلرژي ايران 1
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
63 انجمن علمي آسم وآلرژي ايران 1
نشریه
32
نسخه
269
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
64 انجمن علمي آموزش پزشكي ايران 1
نشریه
28
نسخه
715
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
65 انجمن علمي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران 1
نشریه
3
نسخه
29
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
66 انجمن علمي باروري و ناباروري ايران 1
نشریه
33
نسخه
339
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
67 انجمن علمي بررسي و مطالعه درد در ايران 1
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
68 انجمن علمي بهداشت محيط ايران 1
نشریه
8
نسخه
72
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
69 انجمن علمي پاتولوژيست هاي ايران 1
نشریه
31
نسخه
275
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
70 انجمن علمي پريودنتولوژي ايران 2
نشریه
17
نسخه
147
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
71 انجمن علمي فيزيولوژي و فارماكولوژي 1
نشریه
63
نسخه
606
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
72 انجمن علمي متخصصين گوارش و كبد ايران 1
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
73 انجمن علمي نفرولوژي ايران 1
نشریه
14
نسخه
200
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
74 انجمن علمي ويروس شناسي ايران 1
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
75 جراحي مغز واعصاب عملكردي 1
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
76 سل باليني واپيدميولوژي 1
نشریه
7
نسخه
57
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
0
آمار با تفکیک سازمانی | انطباق آمار‌های نقشه‌ای

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 4.42 seconds with 6057 queries by YEKTAWEB 4090