«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۸/۲/۲۰ - جلد:۱۲ - شماره:۱ - 2009/05/10 - Volume:۱۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Study role of age in contact dependent transmission of Mycobacterium tuberculosis in northwest of Iran by IS6110-RFLP method
عنوان فارسی بررسی نقش سن در انتقال فرد به فرد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از روش IS۶۱۱۰-RFLP
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: The present study investigated the role in transmission of M. tuberculosis strains isolated from tuberculosis patients residing in Northwest (East and West Azarbaijan) of Iran. Materials and Methods: We performed restriction fragment length polymorphism analysis on IS6110 of M. tuberculosis isolated from Northwest Iran. Total of 165 isolates of M. tuberculosis were analyzed by RFLP method. Results: The 5 copies and more IS6110 isolates comprised 30.52% of the total isolates. They formed 16 clustered groups consisting of 2 to 10 cases each. 69.48% of patients had a unique RFLP patterns. Cases from male patients were more clustered than female patients but statistically was not significant (P>0.05). In this study patients with 56 and older age were strongly associated with clustering (59.6%), which were significantly more than younger patients (P<0.05). Conclusion: In the present study we found old age as a major risk factor in contact dependent transmission of TB compared to disease recurrence. Unemployment and poor living condition were also among the risk factors in transmission of tuberculosis.
چکیده فارسی مقاله هدف: مطالعه حاضر به بررسی نقش سن در انتقال فرد به فرد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در ایزوله‌های جدا شده از منطقه شمال غرب ایران (استان‌های آذربایجان شرقی و غربی) می‌پردازد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه برای بررسی ایزوله‌های منطقه شمال غرب ایران از روش RFLP روی قطعه IS6110 استفاده شد. در مجموع 165 ایزوله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با این روش مطالعه شد. نتایج: در مجموع 52/30 درصد از نمونه‌هایی که دارای 5 یا بیشتر کپی IS6110 هستند در دسته‌های انتقال فرد به فرد قرار گرفتند که 16 دسته را تشکیل دادند. دسته‌ها بین 2 تا 10 عضو داشتند. 48/69 درصد ایزوله‌ها نیز دارای الگوی RFLP منحصر به فرد بودند. جنس مذکر بیشتر از مؤنث در دسته‌های انتقال قرار گرفتند که البته از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0P). نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر مشاهده شد که در سن بالا انتقال فرد به فرد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از فاکتورهای اصلی ابتلا به بیماری در مقایسه با فعال شدن مجدد بیماری پیشین است، همچنین در مطالعه حاضر بیکاری و فقر و سطح پایین فرهنگی از عوامل خطرزای دخیل در انتقال فرد به فرد باکتری بودند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mycobacterium tuberclosis, Age, Transmission, IS6110, RFLP
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سن، انتقال، IS6110، RFLP
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۶
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92902---92903---92904---92905---92906---92907---92908---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090