«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۸/۲/۲۰ - جلد:۱۲ - شماره:۱ - 2009/05/10 - Volume:۱۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Overexpression of human proislet amyloid polypeptide in CHO cells and characterization of its aggregation properties: a cell culture model of protein aggregation in mammalian cells
عنوان فارسی افزایش بیان پیش‌ساز پلی‌پپتید آمیلوئیدی جزیره‌ای انسانی در سلول‌های CHO و بررسی ویژگی‌های تجمعی آن: مدل کشت سلولی تجمع پروتئین در سلول
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Objective: To study the mechanisms involved in amyloid formation processes, we made a mammalian cell culture model of amylin aggregation and characterized its properties. Materials and Methods: Amyloid fibrils were extracted from CHO cells and binding affinity to Thioflavin T and Congo red was investigated. Then the apple-green birefringence of extracted fibrils was detected under polarized light to confirm the presence of aggregated protein in the extracts. To better investigate amyloid formation in CHO cells, we decided to overexpress an amyloidogenic protein in these cells. To do so, we amplified ProIAPP gene and subcloned it in EGFP-N1 expression vector. Then, CHO cells were transfected with EGFP-N1-ProIAPP and EGFP-N1 as a control. The phenotypes of around 100 transfected cells were characterized for several days after the transfection, using fluorescence microscopy. Additionally, the presence of amyloid structure in these cells was detected by Congo red staining under exposure to polarized light. Cell viability assay was performed using Trypan blue staining. Results: Low level natural amyloid was detected in CHO cells. In addition, the ProIAPP-EGFP transfected cells exhibited aggregated phenotype in which the cells with round morphology had far more aggregates than oval ones. Conclusion: We found amyloid fibrils in CHO cells at low level. Overexpression of amylin protein in CHO cells caused aggregation phenotypes. These cells can be used as a model of cell culture for studying protein aggregation. Amyloidogenic properties of this protein could immensely help us to study the mechanisms that are involved in amyloid formation in mammalians including humans.
چکیده فارسی مقاله چکیده هدف: به‌منظور مطالعه مکانیسم‌های دخیل در فرایند تشکیل آمیلوئیدها، مدل کشت سلولی تجمع پروتئین آمیلین ابداع و ویژگی‌های آن بررسی شد. مواد و روش‌ها: فیبریل‌های آمیلوئیدی از سلول‌های CHO استخراج شد و تمایل اتصال آن‌ها به رنگ تیوفلاوین T و کونگو رد بررسی شد. انکسار مضاعف سبز- زرد فیبریل‌های استخراج شده تحت نور پلاریزه مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور بررسی بهتر تشکیل آمیلوئید در سلول‌های CHO، پروتئین آمیلوئیدزایی در این سلول‌ها بیش‌بیان شد. بدین منظور توالی ژن ProIAPP به کمک PCR تکثیر و در ناقل بیانی EGFP-N1 ساب‌کلون شد. سلول‌های CHO با ناقل EGFP-N1–ProIAPP و ناقل EGFP-N1 به‌عنوان شاهد، ترانسفکت شدند. فنوتیپ حدود 100 سلول‌ ترانسفکت ‌شده در روز‌‌های مختلف پس از ترانسفکشن به‌وسیله میکروسکوپ فلورسنت ارزیابی شد. وجود ساختارهای آمیلوئیدی در این سلول‌‌ها به‌وسیله رنگ‌آمیزی کونگو رد در زیر نور پلاریزه بررسی شد. آزمون حیات سلول به کمک رنگ‌آمیزی تریپان‌بلو روی این سلول‌ها انجام گرفت. نتایج: به‌طور طبیعی ساختار‌های آمیلوئیدی در مقدار کم در سلول‌های CHO وجود داشت. به‌علاوه سلول‌‌های ترانسفکت شده با ProIAPP-EGFP فنوتیپ تجمع ‌را نشان می‌دادند که این فنوتیپ در ریخت‌شناسی‌های گرد به مراتب بیشتر از نوع بیضوی بود. نتیجه‌گیری: فیبریل‌های آمیلوئیدی در سلول‌های CHO به مقدار کم وجود دارند. پروتئین آمیلین با بیان افزایش یافته در سلول‌های CHO ایجاد فنوتیپ تجمع می‌نماید که از آن می‌توان به‌عنوان مدل کشت سلولی تجمع پروتئین استفاده کرد. ویژگی‌های آمیلوئیدزایی این پروتئین می‌تواند به‌طور گسترده‌ای ما را در مطالعه مکانیسم‌‌های درگیر در فرایند تشکیل آمیلوئیدها در پستانداران از جمله انسان یاری نماید.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords: Amylin, aggregation, cell culture model
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلیدواژگان: آمیلین، تجمع پروتئین، مدل کشت سلولی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۰
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92915---92916---92917---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090