«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۸/۲/۲۰ - جلد:۱۲ - شماره:۱ - 2009/05/10 - Volume:۱۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Isolation and identification of Listeria monocytogenes in vaginal samples by PCR
عنوان فارسی جداسازی و تشخیص لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه‌های واژن به روش PCR
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Objective: Listeria monocytogenes is a facultative, gram-positive bacterium which is found in soil, water, decaying vegetables, raw milk, and contaminated dairies. Listeria monocytogenes causes to listeriosis. Listeriosis is a zoonosis disease, which transfers from animals to humans by animal feces and contaminated dairies. Listeriosis causes the flu like disease or self-limited enteritis, but it leads to serious disease in elderlies, new-borns, pregnant women and immunocompromised persons. If pregnant women are infected by Listeria monocytogenes, the newborn probably will be miscarried, prematured or stillborn. For the importance of the bacteria on pregnant women’s and newborn’s health, there are so much concentration and studies on it. Culturing of the bacteria is so difficult and time-consuming and it needs at least 5 days to confirm. Our goal in this survey was to develop an PCR based molecular method for fast detection of the bacteria from the vaginal samples. Materials and Methods: In this survey 100 vaginal samples were examined. All of the samples were cultured and assayed with PCR method, Results: Among them, 7 samples for culture and 36 samples by PCR were positive for Listeria monocytogenes. Conclusion: In this study we showed that the PCR is a faster, more accurate and sensetive than culture method for the detection of Listeria monocytogenes in vaginal samples.
چکیده فارسی مقاله چکیده هدف: لیستریا مونوسیتوژنز باکتری بی‌هوازی اختیاری و گرم مثبت است که در خاک، آب، سبزیجات پوسیده، شیر خام و محصولات لبنی آلوده یافت می‌شود. لیستریا مونوسیتوژنز عامل بیماری لیستریوز است. این بیماری از طریق مدفوع یا لبنیات آلوده از حیوان به انسان منتقل می‌شود. این باکتری باعث بیماری شبه سرماخوردگی یا انتریت خود محدود شونده می‌شود. اما در سالمندان، نوزادان، زنان باردار و افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند، منجر به بیماری جدی می‌شود. در صورتی‌که زنان باردار با لیستریا مونوسیتوژنز آلوده شوند، احتمال این‌که نوزاد ناقص یا زودهنگام به دنیا بیاید یا سقط شود، زیاد است. به‌علت اهمیت باکتری در سلامت زنان باردار و نوزادان، مطالعات زیادی روی این باکتری انجام شده است. کشت دادن باکتری مشکل و وقت‌گیر است و حداقل به 5 روز زمان برای تأیید نیاز دارد. هدف ما از انجام این تحقیق تعیین یک روش مولکولی برای ردیابی سریع این باکتری درنمونه‌های واژن است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 100 نمونه واژن بررسی شد. تمام نمونه‌ها کشت داده شدند و به روش PCR نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: در بین نمونه‌های مورد بررسی، 7 نمونه با استفاده از روش کشت و 36 نمونه با استفاده از روش PCR آلوده به لیستریا مونوسیتوژنز شناخته شدند. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که PCR روش سریع‌تر، حساس‌تر و دقیق‌تری در مقایسه با روش کشت برای تشخیص حضور این باکتری در نمونه‌های واژینال می‌باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords: Listeria monocytogenes, Listeriosis, PCR, Vaginal sample
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلیدواژگان: نمونه واژن، PCR، لیستریا مونوسیتوژنز، لیستریوز
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۵۶
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92922---92923---92924---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090