«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۸/۲/۲۰ - جلد:۱۲ - شماره:۱ - 2009/05/10 - Volume:۱۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Incidence of van A, B, C, D, E in vancomycin resistant Enterococcus isolated from fecal flora in Tehran
عنوان فارسی بررسی شیوع ژن‌های van A, B, C, D, E در انتروکوکسی‌های مقاوم به ونکومایسین (VRE) جدا شده از فلور مدفوع بیماران بستری در تهران
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Vancomycin-resistant enterococci (VRE) have emerged worldwide and have become an increasing problem in clinical settings. Acquired glycopeptide resistance in Enterococcus species is due to the acquisition of van A, van B, van D, van C and van E genes, resulting in the production of peptidoglycan precursors with reduced affinity for glycopeptide antibiotics. The origin of these van genes is still unknown, but recent studies have indicated that van B resistance in enterococci might arise from gene transfer from the human bowel flora. In this study, we investigated the presence of Enterococcus-associated van A, van B, van C, van D, van E genes in the feces of hospitalized patients. Materials and Methods: To determine the prevalence of vancomycin-resistant enterococci (VRE) fecal colonization of hospitalized patients, 422 Enterococcus spp. isolated from stool of patients in Amiralam hospital. Disk diffusion method was used to detect resistance to vancomycin. The MICs of vancomycin were determined by the agar dilution method. The presence of van A, B, C, D and E genes were assassed by PCR analysis. Results: PCR was positive for van A for 6 out of 10 (60%) and van B for 4 out of 10 (40%) of VRE strains. Among the van positive enterococci, two (20%) specimens contained both van A and van B gene, whereas no van C, D and E positive enterococcal isolates were identified from these specimens. The MIC of VRE isolates were between 512- 1024 μg/ml. Conclusion: Our results showed that most glycopeptide resistant Enterococcus isolated from stool of hospitalized patients carried van A and van B. It is also possible that frequency of infections caused by glycopeptide-resistant enterococci will increase in our geographical area.
چکیده فارسی مقاله هدف: عفونت‌های ناشی از انتروکوکسی‌های مقاوم به ونکومایسین در تمامی دنیا در حال افزایش است. مقاومت این باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌های گلیکوپپتیدی در ارتباط با ژن‌های van A, B, C, D, E است که باعث کاهش تأثیر این آنتی‌بیوتیک‌ها در دیواره این باکتری‌ها می‌شود. منشا این ژن‌ها تاکنون شناخته نشده است؛ اما مطالعات در سال‌های اخیر مقاومت انتروکوکوس‌ها را ناشی از انتقال ژن van B از طریق باکتری‌های فلور روده‌ای گزارش نموده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع ژن‌های van A, B, C, D, E در انتروکوکوس‌های جدا شده از مدفوع بیماران بستری در بیمارستان امیراعلم بوده است. مواد و روش‌ها: برای تعیین شیوع انتروکوکسی‌های مقاوم به ونکومایسین در مدفوع بیماران بستری در بیمارستان امیراعلم، 422 انتروکوکسی از مدفوع این بیماران جداسازی شدند، مقاومت این باکتری‌ها با روش دیسک دیفوزیون نسبت به ونکومایسین تعیین، MIC باکتری‌های مقاوم به ونکومایسین نیز با روش رقت در آگار و حضور ژن‌های van A, B, C, D, E با PCR بررسی شد. نتایج: در این مطالعه 60 درصد از انتروکوکسی‌ها دارای ژن van A و 40 درصد دارای ژن van B و 20 درصد هر دو ژن van A و van B را دارا بودند. در هیچ‌کدام از انتروکوکسی‌ها ژن van C, D, E مشاهده نشد. MIC انتروکوکسی‌های مقاوم به ونکومایسین در این بررسی بین 512-1024 میکروگرم در میلی‌لیتر بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بیشتر انتروکوکسی‌های مقاوم به گلیکوپپتیدهای جدا شده از مدفوع حاوی ژن van A و van B هستند. این احتمال وجود دارد که عفونت‌های ناشی از انتروکوکوس‌های مقاوم به ونکومایسین در کشور ما در حال افزایش باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Vancomycin-resistant Enterococci, van A, B, C, D and E, Fecal normal flora
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتروکوکسی‌های مقاوم به ونکومایسین، ژن‌های van A, B, C, D, E، فلور مدفوع
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۴
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92929---92930---92931---92932---92933---92934---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090