«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱/۱۳ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2004/04/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Isolation of Mouse Ebryonic Stem Cells using Vero Cells- as a Feeder Layer- and their In Vitro Differentiation into Neuron- like Cells
عنوان فارسی جدا سازی سلول‌های بنیادی رویانی موش با استفاده دودمان سلولی –Vero به‌عنوان لایه تغذیه کننده و القای تمایز آن به سلول‌های شبه عصبی در محیط
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purppose: Embryonic stem (ES) ceIls are pluripotent cells conventionally isolated from the inner call mass of preimplantation embryos. ES cells can be maintained as stable, proliferative and undifferentiated cell lines if cultured in the presence of leukemia inhibitory factor (LlF) or on feeder layers (primary embryonic fibroblasts or STO fibroblasts). Feeder layers synthesize and secrete LlF into the culture medium. Since, based on several evidences, LIF is secreted by mitomycin pretreated Vero cells (a cell line isolated from the green monkey kidney epithelial cells), the main goal ofthis study was to demonstrate that ES cells can be isolated by using Vero cells as a feeder layer. The criteria used for the evaluation of undifferentiated ES cell phenotype in this study were morphology, evaluation of alkaline phosphatase activity, formation of embryoid bodies (Esb) and neural differentiation. Material and Methods: FuIly expanded blastocysts were obtained by mating superovulated NMRI female mice and cultured individually on mitomycin C- inactivated Vero cells. After 4-5 days in the culture, The ICMs were plucked off and partially disaggregated in a 0.25% trypsin/EDTA solution. Three to four days later the compact ES cells colonies could be identified. The colonies were dissociated and reseeded on a freshly-treated Vero feeder layer. The cultures were scanned periodically and all the ES ceIl colonies were passsaged sequentially in the three days intervals. Alkaline phosphatase was detected histochemically, following the fixation ofthe colonies with 100% ethanol- using a- naphtyl phosphate as a substrate. The undifferentiated mouse ES cells derived on the Vero cells in our laboratory were induced to differentiation using retinoic acid by the 4-/4+ protocol. Several days later, some ofthe resulting cells posses a neuron-like cell morphology. Results: The resulting ceIls had high ratio of nucleus to cytoplasm, prominent nucleuli, and a colony morphology similar to that of the murine ES ceIls. The ES cell colonies expressed the cell surface markers that characterize the undifferentiated ES cells, including alkaline phosphatase. Conclusion: We concluded that Vero cells as a feeder layer may present an altemative avenue in obtaining pluripotent ES celli ines. Although, the application ofVero cells in the ES cell culture still requires further investigation.
چکیده فارسی مقاله هدف: سلول‌های بنیادی رویانی (Embryonic stem cells: ES cell) ‌‌سلول‌هایی چند استعدادی می‌باشند که به‌طور معمول از توده سلولی داخلی جنین در مرحله بلاستوسیت به دست می‌آیند.‌ سلول ES در محیط کشی در حضور فاکتورمهاری لوسمی (LIF) (Leukema Inhibitory Factor) یا لایه تغذیه کننده سلولی (دودمان STO فیبروبلاست یا فیبروبلاست حاصل از کشت اولیه) قادر است، دودمان سلولی پایدار، تمایز نیافته و با قدرت تزایدی بالا به وجود آورد. در واقع لایه تغذیه کننده از طریق ترشح LIF در محیط، از تمایز سلولی جلوگیری می‌کند. این ماده به‌وسیله سلول Vero تیمار شده با مایتومایسین C، نیز تولید و ترشح می‌شود. هدف اصلی در این پژوهش استفاده از دودمان مذکور برای جداسازی و کشت سلول ES موش بود. معیارهای ارزیابی سلول‌های ES جداسازی شده در گزارش حاضر عبارتند از: مورفولوژی، توانایی تشکیل اجسام شبه جنینی و سنجش آنزیمی برای آنزیم آلکالین فسفاتاز. همچنین توانایی این سلول‌ها در تمایز به سلول‌های شبه عصبی نیز مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: بلاستوسیستهای کاملاً گسترش یافته از موش ماده نژاد NMRI (National Medical Research Instiute) پس از تحریک تخمک‌گذاری به دست آمد و بر روی تک لایه‌ای از سلول Vero غیر فعال شده با مایتومایسین C-، کشت داده شد. پس از گذشت چهار تا پنج روز توده سلولی داخلی به‌صورت مکانیکی برداشته و به‌وسیله محلول 25% تریپسین / EDTA تریپسینه شد. سه تا چهار روز بعد کلونیهای متراکم ES قابل تشخیص بودند. تقریباً هر سه روز یک بار کلونیهای حاصل تریپسینه و بر روی تک لایه جدیدی از –Vero که به‌وسیله مایتوماسین C تیمار شده بود – منتقل شدند. وجود آنزیم آلکالین فسفاتاز در این سلول‌ها با استفاده از آلفا نفتیل فسفات (- naphtyl phosphate) - به‌عنوان سوبسترا- به اثبات رسید. نتایج : از نظر مورفولوژی سلول‌های ES کوچک و به هم فشرده و مرز بین آنها نامشخص بود. نسبت هسته به سیتوپلاسم بالا و هسته محتوی هستکهای کاملاً مشخص و کلونیها شبیه کلونیهای ES حاصل در آزمایشگاه ما با استفاده پروتکل 4+/4- تحت اثر القایی اسید رتینوبیک قرار گرفتند. پس از گذشت چند روز سلول‌های با مورفولوژی شبه عصبی در محیط کشت ظاهر شد. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که دودمان سلولی Vero احتمالاً لایه تغذیه کننده مناسبی برای جداسازی سلول‌های ES است. اگرچه کاربرد دودمان مذکور هنوز مستلزم تحقیقات بسیاری است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Embryonic stem cells, Vero cell line, Feeder cell layer, Retinoic acid, Neural differentiation
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلول بنیادی رویانی، دودمان سلولی Vero، لایه تغذیه کننده سلولی، رتینوبیک اسید، تمایز عصبی.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۲
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 92935---92936---92937---92938---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3977