«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۷/۳/۲۰ - جلد:۱ - شماره:۳ - 1998/06/10 - Volume:۱ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A Study on Vector and Reservoir Host of Cutaneous Leishmaniasis in Turkamansahra, Golestan Province, North-East of Iran.
عنوان فارسی بررسی ناقلین و مخازن لیشمانیوز جلدی در منطقة ترکمن صحرا، استان گستان، شمال شرقی ایران
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Altogether 4361 sand-flies were collected from three areas of Turkaman-sahra including, Dashlybron, Fadavi and Inchebron during 1994-1995. Sand-flies were collected using field methods, i.e, sticky traps, funnel traps and aspirator. More than 58.2% of sandflies specimens were caught from rodent burrows and 41.8% frow indoors (rooms, stables, and...), including Phlebotomus Papatasi (37.6%), Ph. Caucasicus (34.5 %) and Sergentomyia Sintoni (27.9 %). 17 Ph. Sergenti and 5 Ph. Mongolensis were also collected with low density. Seasonal activities of Sand-flies were started in May and ended in October with one peak in August. In order to determine natural parasite infection or reservoir hosts, 106 wild rodents were caught by Iivetraps 88.7% of the rodents were Rhombomys Opimus and 11.3% were Meriones Libycus. This study showed that 63.8% of Rhombomys Opimus were naturally infected with Amastigotes.
چکیده فارسی مقاله در طی سال‌های 1372 و 1373 جمعاً 4361 عدد پشه خاکی از سه منطقه داشلی برون، فدوی و اینچه برون واقع در ترکمن صحرا با استفاده از تله‌های چسبان، قیفی و آسپیراتور جمع‌آوری گردید. 2/58 درصد پشه خاکی‌ها متعلق به لانه جوندگان و 8/41 درصد متعلق به اماکن داخلی بودند. گونه‌های صدی شده در طول فعالیت پشه خاکی‌ها شامل فلبوتوموس پاپاتاسی Phlebotomus papatasi (6/37 درصد)، ف. کوکازیکوس Ph. Caucasicus (5/34 درصد) و سرژنتومیاسینتونی Sergentomyia sintoni (9/27 درصد) بوده و از گونه‌های ف. سرژنتی به تعداد (17 عدد) و ف. مونغولنیس Ph. Sergenti (5 عدد) با وفور اندک جمع‌آوری گردید. فعالیت پشه‌خاکی‌ها از خرداد شروع و در آبانماه خاتمه می‌یافت و دارای یک اوج فعالیت در مرداد یا شهریور بودند. جهت تعیین میزان آلودگی به انگل در بین مخازن حیوانی این بیماری، تعداد 106 سرجونده صحرایی صید و مورد آزمایش قرار گرفت که 7/88 درصد آنها از گونه رومبومیس اپیموس Rhombomys opimus و 3/11 درصد از گونه مرینوس لیبیکوس Meriones libycus بودند. در این بررسی 8/36 درصد رومبومیس‌ها آلودگی طبیعی به انگل لیشمانیا داشتند. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه از نظر درجه انتقال بیماری انسانی در قالب مزواندمیک ارزیابی می‌گردد، لذا به نظر می‌رسد می‌توان از طریق به‌کارگیری روش‌های متداول (مبارزه با جوندگان و ناقلین) به هدف کنترل بیماری نائل گردید.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis, Vectorts), Reservoiris), Turkaman-Sahra.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گل‌واژ‌ه‌: لیشمانیوز جلدی روستایی، ناقل، مخزن، ترکمن صحرا
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۲۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۲۹
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 92952---92953---92954---92955---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3977