«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۷/۳/۲۰ - جلد:۱ - شماره:۳ - 1998/06/10 - Volume:۱ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A Study of the Sterilizing Effect of y • Irradiation on O. Tholozani Ticks
عنوان فارسی بررسی اثر عقیم کنندگی اشعه گاما بر روی تولیدمثل کنه اورنیتودوروس تولوزانی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Biological behavior of Ornithodorus Tholozani in laboratory has been studied and a procedure using y-irradiation for sterilization of male ticks has been discussed. In this study, we attempted to determine the tolerance level of different stages of tick to various dose limits not lethal for athropod but capable to decrease its sexual activity or lead to its sterility. Results obtained in this study showed that male ticks which recieved a dose of 12000 rad were able to mate with normal females but their eggs did not hatch. However a dose of 16000 rad of y-rays, led to 99% sterility. But because of normal spermathophores, they were able to compete with normal males.
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه ضمن بررسی بیولوژی کنه اورنیتودوروس تولوزانی در محیط آزمایشگاه، روش عقیم‌سازی کنه‌های نر و طریقه استفاده از آن در کنترل کنه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا سعی بر آن بود تا حد تحمل مراحل مختلف زندگی کنه را نسبت به اشعه گاما به‌دست آورده تا بتوان به دزی از اشعه دست یافت که بدون از بین بردن بندپای مورد نظر و کاهش میل جنسی، آنها را عقیم ساخت. نتایج حاصله نشان داد، نرهای اشعه دیده در مرحله بلوغ که با ماده‌های نرمال جفت‌گیری کرده بودند از دز 120گری به بالا عقیم و در دز 160 گری میزان عقیمی به بیش از 99 درصد می‌رسد که در رقابت با نرهای طبیعی از کارآیی کافی برخوردارند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sterilization, y-ray, Tick, Ouholozani
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عقیم کردن، اشعه گاما، کنه، اورنیتودوروس تولوزایی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۳۴
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 92956---92957---92958---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3921