«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۷/۳/۲۰ - جلد:۱ - شماره:۳ - 1998/06/10 - Volume:۱ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی ارتباط pH واژن و استرادیول خون در زنان یائسه
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله یائسگی، دورانی غیر قابل انکار از زندگی زنان است که با توجه به افزایش امید به زندگی در کشورهای پیشرفته و به تبع آن در ایران دوره زندگی پس از یائسگی زنان نیز طولانی‌تر خواهد شد. امروزه به‌منظور جلوگیری از عوارض و مشکلات دوران یائسگی زنان، درمان‌های هورمونی به‌طور رایج و با روش‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جهت کنترل تأثیرات و میزان موفقیت درمان‌های هورمونی روش‌های مختلف پیشنهاد شده است که یکی از رایج‌ترین این روش‌ها، استفاده از اندازه‌گیری استرادیلو خون است. متأسفانه این روش توأم با صرف هزینه زیاد و زمان نسبتاً طولانی می‌باشد، هدف اصلی این پژوهش ارایه یک روش آسان کم‌هزینه جهت بررسی تأثیرات هورمون‌های استروژنی است. در این راستا بررسی مقایسه‌ای pH واژن و استرادیول خون در زنان یائسه صورت گرفت و در این پژوهش 80 زن در سنین یائسگی مورد بررسی قرار گرفتند که 40 نفر در حین مصرف داروهای هورمونی جایگزینی بوده و 40 نفر دیگر هیچ‌گونه درمان هورمونی دریافت نکرده‌اند. مشاهدات آماری نشان می‌دهد که بین pH واژن و استرادیول خون در زنان یائسه صورت گرفت و در این پژوهش 80 زن در سنین یائسگی مورد بررسی قرار گرفتند که 40 نفر در حین مصرف داروهای هورمونی جایگزینی بوده و 40 نفر دیگر هیچ‌گونه درمان هورمونی دریافت نکرده‌اند. مشاهدات آماری نشان می‌دهد که بین pH واژن و استرادیول خون با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس و معنی‌داری با 6156/0= و 001/0P< مشاهده می‌شود. همچنین نشان داده شده که حساسیت تست pH واژن جهت تشخیص حداقل میزان مناسب استرادیول 6/97% و ویژگی تست pH نیز در بین نمونه‌های مورد بررسی 73% می‌باشد. نتایج این تحقیق بر اندازه‌گیری pH واژن به‌عنوان معیاری جهت پیش‌بینی نیاز به درمان‌های جایگزینی زنان یائسه تأکید می‌نماید و نیز با استفاده از این تست می‌توان میزان موفقیت روشی درمانی را پیش‌بینی نمود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله pH واژن، یائسگی، استرادیول سرم.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۴۶
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 92963---92964---92965---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3921