«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۷/۳/۲۰ - جلد:۱ - شماره:۳ - 1998/06/10 - Volume:۱ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The Efficacy Of Clarithromycin against Murine Toxoplasmosis
عنوان فارسی ارزیابی تأثیر داروی کلاریترومایسین بر توکسوپلاسموزیس حاد در موش سفید کوچک آزمایشگاهی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The effects of clarithromycin alone and in combination with sulfadiazine and pyrimethamine were evaluated against acute murine Toxoplasmosis. Four groups of mice (each group 20 mice) were separately inoculated intra peritoneally with lX104 tachyzoites of Toxoplasma gondii, RH strain and after 24 hours infection were treated as follows: Group 1: Pyrimethamine 15 mg/kg/day plus sulfadiazine 80 mg/L of drinking water for 10 days. Group 2: Clarithromycin 300 mg/kg/day plus Pyrimethamine 15mg/kg/day for 10 days. Group 3: Clarithromycin 200 mg/kg/day plus sulfadiazine 80 mg/L of drinking water for 10 days. Group 4: Clarithromycin 300 mg/kg/day for 10 days. For each group of mice a control group was selected and inoculated by the parasite but not treated. The results showed that all untreated control mice died within 5 to 9 days after inoculation and Toxoplasma gondii were found in their peritoneal exudate. But 100% of the group 1, 80% of group 2, 70% of group 3 and 30% of group 4 were survived after 5 weeks of infection and no parasite were found in the smears prepared from their viceral organs and their brains.
چکیده فارسی مقاله به‌منظور ارزیابی تأثیر داروی کلاریترومایسین و به تنهایی یا در ترکیب با سولفادیازین یا پیریمتامین در مقابل توکسوپلاسموزیس حاد موشی این تحقیق انجام گرفت. ابتدا موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی با تعداد 104×1 تاکی زوئیت توکسوپلاسما گونده‌ای سویه RH به‌طور داخل صفاقی آلوده گردیدند، موش‌ها به چهار گروه تقسیم شدند، 24 ساعت پس از شروع عفونت درمان به ترتیب زیر شروع شد: گروه اول: پیریمتامین mg/kg/day15 به اضافه سولفادیازین mg/L80 آب آشامیدنی گروه دوم: کلاریترومایسین mg/kg/day300 گروه سوم: کلاریترومایسین mg/kg/day200 به اضافه سولفادیارین mg/L80 آب آشامیدنی گروه چهارم: کلاریترومایسین mg/kg/day300 به اضافه پیریمتامین mg/kg/day15 داروها به‌مدت 10 روز به‌طور خوراکی به‌وسیله سوزن تغذیه به موش‌های مورد آزمایش خورانده شد. نتایج آزمایش به شرح ذیل بوده است: 100% از موش‌های آلوده تحت درمان با پیریمتامین به اضافه سولفادیازین، 30% از موش‌های آلوده تحت درمان با کلاریترومایسین، 70% از موش‌های آلوده تحت درمان با کلاریترومایسین به اضافه سولفادیازین و 80% از موش‌های آلوده تحت درمان با کلاریترومایسین به اضافه پیریمتامین تا 35 روز بعد از تلقیح انگل زنده ماندند. در هیچکدام از گسترش‌های مایع صفاقی، طحال، کبد و مغز موش‌های مورد آزمایش زنده مانده (تا پایان آزمایش) آلودگی به توکسوپلاسما گونده‌ای مشاهده نگردید.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Toxoplasma Gondii, Murine Toxoplasmosis, Clarithromycin
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توکسوپلاسما گونده‌ای، توکسوپلاسموزیس حاد موش، کلاریترومایسین
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۵۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۶۲
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 92973---92974---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3921