«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۷/۳/۲۰ - جلد:۱ - شماره:۳ - 1998/06/10 - Volume:۱ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A Comparative Study of Immunantlbodles In Thalassemic and Hemodialysed Patients and MUltiparous Women.
عنوان فارسی مطالعه مقایسه‌ای ایمیون آنتی‌بادی‌ها در بیماران تالاسمی، همودیالیز و خانم‌های چندزا
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Immunization against red blood cell allo antigens in patients who need to be transfused repeatedly because of thier special situation or in women who are exposed to non self antigens during thier pregnancy may cause some problems during next transfusions and may also be dangerous in the following pregnancies. This study was caried out to detect immunogenic antibody in the sea of 300 patients who had multiple transfusion (mainly thalassemia major and kidney failure patients who were being dialised) and multiparous women. In each group 100 patients who were at kisk of being immunized against red blood cell antigens were randomly selected and studied. The results showed the presence of antibodies in 15% of the thalassemic patients, while 7% of the hemodialised patients and 4% of the multiparous women had these antibodies in thier sera. About 50% of the thalassemic patients and 30% of the hemodyalised patients (sensitized) had more than one type of antibody (duffy, kidd, kell, Rh) and the rest of the patients had only one type of antibody in thier sera.
چکیده فارسی مقاله ایمونیزاسیون بر علیه آلوآنتی‌ژن‌های گلبول‌های قرمز در بیمارانی که به‌علت شرایط خاصی نیاز به تزریق خون‌های مکرر دارند و یا خانم‌هایی که هنگام حاملگی در معرض آنتی‌ژن‌های غیر خودی قرار می‌گیرند، ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای این بیماران در تزریقی خون‌های بعدی و همچنین بروز خطراتی برای جنین در حاملگی‌های بعدی در این خانم‌ها شود. مطالعه ما براساس تجسس آنتی‌بادی‌های ایمن‌زا در سرم 300 نفر از بیمارانی که تزریق خون‌های مکرر داشته (از جمله افراد تالاسمی ماژور و بیماران دچار نارسایی کلیوی که دیالیز می‌شدند) و نیز خانم‌های چندزا قرار داشت. از هر گروه افراد فوق‌الذکر 100 نفر بیمار که در معرض ایمونیزاسیون علیه آلوآنتی‌ژن‌های گلبول قرمز قرار داشتند به‌طور تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان‌دهندة وجود آنتی‌بادی‌ها در 10% بیماران تالاسمی بوده در حالی که 7% بیماران همودیالیز و 4% خانم‌های چندزا آنتی‌بادی بر علیه آنتی‌ژن‌های گروه‌های خونی در سرمشان ایجاد شده بود. حدود 50% از بیماران تالاسمی و 30% از بیماران همودیالیزی (حساس شده) در سرم‌شان بیش از یک نوع آنتی‌بادی داشتند (Duffy, Kidd, Kell, Rh) و بقیه بیماران حساس شده فقط یک نوع آنتی‌بادی در سرم خود داشتند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Immunantibodies; Thalassemia, Hemodialysis, Multiparous
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ایمون آنتی‌بادی‌ها، تالاسمی، همودیالیز، خانم چندزا
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۶۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۶۶
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 92975---92976---92977---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3921