«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ - جلد:۱۰ - شماره:۱ - 2007/01/1 - Volume:۱۰ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Identification of human Plasmodium species using PCR-RFLP technique
عنوان فارسی تشخیص گونه‌های پلاسمودیوم انسانی با روش PCR-RFLP
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: Malaria is the most important tropical disease in terms of morbidity and mortality. The diagnosis of malaria can be conveniently subdivided into clinical, parasitological, biochemical, serological and molecular biological detection. The objective of the present work was to compare two techniques, blood smear and PCR-RFLP, for detection of Plasmodium species. Materials & Methods: Totally, 46 positive blood samples of malaria were examined by these two methods. In parasitological detection, direct observation of Plasmodium in Geimsa-stained thick and thin blood smears were carried out. In polymerase chain reaction (PCR) method, the target DNA was a segment of 18S rRNA gene. In RFLP technique three enzymes, Hinf I, Hae III and Tsp45 I, were used. Results: The results indicated that, by direct observation of thin smear, 35 and 11cases were identified as Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum respectively. But molecular analysis showed that 2 of 11 cases of Plasmodium falciparum were Plasmodium vivax whereas 3 of 35 cases of Plasmodium vivax were Plasmodium falciparum. Conclusion: In diagnosis of human Plasmodium species, the PCR-RFLP technique was found more appropriate and sensitive than blood smear technique.
چکیده فارسی مقاله هدف: مالاریا یکی از مهمترین بیماریهای مناطق گرمسیری در جهان بشمار می‌آید که علاوه بر شیوع فراوان باعث مرگ و میر انسانها می‌گردد. تشخیص گونه‌های عامل این بیماری، مبتنی بر روشهای بالینی، پارازیتولوژیکی، بیوشیمیایی، سرولوژیکی و مولکولی است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه روش¬های تهیه گسترش خونی و مولکولی برای تشخیص گونه‌های پلاسمودیوم است. مواد و روش‌ها: از 46 نمونه خون مثبت مالاریایی، که با گسترش‌های نازک و ضخیم مشخص شده، DNA انگل، استخراج و قطعه‌ای از ژن S18 از RNA ریبوزومی با استفاده از آغازگرهای طراحی شده تکثیر گردید و با کمک از آنزیم‌هایHinf I،Hae III و Tsp45 I قطعه برش داده شد. نتایج: طبق نتایج بدست آمده، از 46 نمونه خون مثبت، با بررسی گسترش‌های نازک، 35 مورد پلاسمودیوم ویواکس و 11 مورد پلاسمودیوم فالسی¬پاروم تشخیص داده شد؛ در حالی که با روش مولکولی، 2 مورد از 11 مورد پلاسمودیوم فالسی¬پاروم، به‌عنوان پلاسمودیوم ویواکس و 3 مورد از 35 مورد پلاسمودیوم ویواکس به‌عنوان پلاسمودیوم فالسی¬پاروم، مشخص شد. نتیجه‌گیری: روش PCR-RFLP در مقایسه با گسترش خونی، روشی بسیار مناسب‌تر و حساس‌تر برای تفکیک گونه‌های پلاسمودیوم است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Malaria detection, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, PCR-RFLP.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تشخیص مالاریا، پلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم فالسی¬پاروم،PCR-RFLP .
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۷
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92978---92979---92980---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090