«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ - جلد:۱۰ - شماره:۱ - 2007/01/1 - Volume:۱۰ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Suppressive Effect of Lactobacillus acidophilus on Antibiotic Resistant H.pylori Strains isolated from gastric patients
عنوان فارسی مهار گونه‌های مقاوم هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به ورم معده با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Current of antibiotic treatment for H.pylori infection is often associated with frequent adverse effect and resistant to antibiotic. Alternative treatment method to control H.pylori infection is needed. The aim of this study was to test in vitro anti Helicobacter activity of Lactobacilli acidophilus isolated from yogurt. Material and Methods: Forty H.pylori strains isolated from 145 human gastric biopsies. After the primary culture of biopsies in the brucella blood agar and identification of H.pylori by biochemical tests, susceptibility tests to antibiotics (metronidazole, clarithromycin, amoxicillin and tetracycline) were performed with MDDM (Modified Disk Diffusion Method) and E test. The isolates were cultured in brucella broth and the effect of Lactobacillus acidophilus isolated from yogurt (cultured in MRS broth) on growth of H.pylori was tested by a mixed culture technique (co-culture). Results: Twenty five (62.5%) of the 40 H.pylori isolates were resistant to antibiotics. Resistance rates to metronidazole, clarithromycin, amoxicillin and tetracycline were 62.5%, 22.5%, 2.5% and 0% respectively. Twenty two (56%) of the 40 H.pylori isolates were inhibited by L. acidophilus in mixed culture. This inhibition occurred only when the two organisms were incubated together for more than 24 h. Lactobacillus acidophilus was able to inhibit the growth of both antibiotic sensitive and resistant H.pylori strains. Fifteen (68.2%) of the inhibited isolates were susceptible to antibiotics and seven (31.8%) were resistant to antibiotics. Conclusion: We observed a significant suppression in the growth of H.pylori in the presence of L. acidophilus. This occurred only when the two organisms were incubated together for more than 24h. Based on our findings, L. acidophilus was found to be a potentially effective probiotics against H.pylori and could enhance antibiotic therapy for H.pylori eradication in humans.
چکیده فارسی مقاله هدف: ظهور گونه‌های هلیکوباکتر پیلوری مقاوم به آنتی‌بیوتیک یکی از عوامل مهم در کاهش موفقیت رژیم‌های درمانی می‌باشد. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس از باکتری‌های فلور بی‌ضرر و مقاوم به اسید معده می‌باشد که می‌تواند در مهار گونه‌های هلیکوباکتر پیلوری در معده نقش مؤثری داشته باشد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه 40 گونه هلیکوباکتر پیلوری از 145 نمونه‌ بیوپسی معده بیماران مبتلا به ورم معده، مراجعه کننده به بخش گوارش بیمارستان بقیه‌ا... در سال 1385 جداسازی شد. پس از کشت نمونه‌های بیوپسی شده در محیط اختصاصی بروسلا بلاد آگار و شناسایی باکتری با آزمایش‌های تکمیلی (رنگ¬آمیزی گرم، ریخت‌شناسی کلونی و بیوشیمیایی) و حساسیت سنجی به دو روش دیسک دیفیوژن اصلاح شده و آزمون E (E.Test) انجام شد. سپس مقاومت گونه‌های هلیکوباکتر پیلوری به مترونیدازول، کلاریترومایسین، آموکسی‌سیلین و تتراسیکلین تعیین شد. همچنین اثر مهارکنندگی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جدا شده از ماست بر رشد هلیکوباکتر پیلوری با روش کشت هم¬زمان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: 5/62% از گونه‌های هلیکوباکتر جدا شده از بیماران به مترونیدازول، 5/22% به کلاریترومایسین، 5/7% به آموکسی‌سیلین و 5/2% به تتراسیکلین مقاوم بودند. در بررسی اثر مهاری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر رشد گونه‌های هلیکوباکتر پیلوری با روش کشت هم¬زمان، از رشد 22 (56%) ایزوله هلیکوباکتر پیلوری، به وسیله لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ممانعت به عمل آمد. 2/68% موارد مربوط به گونه‌های حساس به آنتی بیوتیک و 8/31% مربوط به گونه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع گونه‌های هلیکوباکتر پیلوری مقاوم به آنتی¬بیوتیک‌های رایج به ‌خصوص مترونیدازول و کلاریترومایسین، استفاده از درمان‌های جایگزین مانند استفاده از پروبیوتیک‌ها ضروری می‌باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Helicobacter pylori, Lactobacillus acidophilus, Antibiotic resistance, Suppressive effect, gastric biopsy, Probiotic.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هلیکوباکتر پیلوری، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، بیوپسی معده، پروبیوتیک.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92991---92992---92993---92994---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090