«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ - جلد:۱۰ - شماره:۱ - 2007/01/1 - Volume:۱۰ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Rapid and Specific Detection of Salmonella typhimurium by PCR-ELISA
عنوان فارسی تشخیص سریع و اختصاصی سالمونلا تیفی¬‌موریوم با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز-الایزا (PCR-ELISA)
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: Salmonella typhimurium is important food-borne pathogen responsible for gastroenteritis. In this work a polymerase chain reaction based enzyme linked immunosorbent assay (PCR-ELISA) was developed to identify Salmonella typhimurium. Materials and Methods: The rfb gene which is responsible for biosynthesis of the Salmonella O-antigenic lipopolysaccharide was selected as the target sequence. The selected primers amplified fragment size of 882bp of S. typhimurium. Food samples contaminated with Salmonella typhimurium as well as clinical and standard samples were used in this investigation. The PCR products randomly labeled with Dig-11-dUTP were transformed to a plate coated with streptoavidin and tested with anti digoxigenin. An internal biotin-labeled probe was used to confirm the amplified PCR product. Results: The specificity of the assay toward S.typhimurium samples was confirmed by testing 20 Salmonella and 6 non Salmonella strains. ELISA increased the sensitivity of the conventional PCR method by approximately 1000 fold. Conclusion: The method presented here is a rapid and specific alternative for the traditional time consuming culture methods for the detection of S. typhimurium in food and clinical samples. Due to its high specificity and sensitivity, our method finds its place as an alternative to PCR in large scale screenings, for detection of S. typhimurium.
چکیده فارسی مقاله هدف: سالمونلا تیفی‌موریوم یکی از بیماری‌زاهای مهم غذایی است که باعث ایجاد گاستروانتریت می‌شود. در این تحقیق روش PCR-ELISA برای شناسایی سالمونلا تیفی‌موریوم به ‌کار گرفته شده است. مواد و روش‌ها: ژن rfb، که مسئول بیوسنتز آنتی‌ژن O از لیپوپلی‌ساکارید باکتری است، به عنوان توالی هدف انتخاب گردید. آغازگرهای تعیین شده منجر به تکثیر قطعه 882 جفت بازی برای گونه سالمونلا تیفی‌موریوم شد. نمونه‌های غذایی آلوده به باکتری سالمونلا تیفی‌موریوم و همچنین نمونه‌های بالینی و گونه‌های استاندارد مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. محصول PCR به طور تصادفی با دیگوکسی‌ژنین نشان‌دار و به کف ظرف‌‌های دارای استرپتواویدین منتقل و به روش الایزا و با استفاده از آنتی‌بادی ضد دیگوکسی‌ژنین مورد بررسی قرار گرفت. از کاوشگر داخلی نشان‌دار با بیوتین نیز برای تأیید محصول PCR استفاده گردید. نتایج: اختصاصی بودن روش با بررسی 20 نمونه سالمونلا و 6 نمونه غیر سالمونلا ارزیابی شد که فقط نتایج گونه تیفی¬موریوم مثبت و بقیه گونه‌ها منفی بود. الایزا دقت و حساسیت روش PCR را تا حدود 1000 برابر افزایش داد. نتیجه‌گیری: روش ارائه شده در این تحقیق با توجه به طولانی بودن روش‌های مرسوم کشت، برای تأیید وجود باکتری در نمونه‌های بالینی و غذایی می‌تواند یک شیوه تشخیصی حساس و کارآمدی برای شناسایی و غربالگری سالمونلا تیفی‌موریوم باشد. روش حاضر در غربالگری‌های وسیع با توجه به حساسیت بالا می‌تواند ضمن تشخیص اختصاصی¬تر، جایگزین خوبی برای PCR باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Salmonella typhimurium, rapid detection, PCR- ELISA.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمونلا تیفی‌موریوم، تشخیص سریع، PCR-ELISA.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۶۲
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92995---92996---92997---92998---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090