«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ - جلد:۲ - شماره:۱ - 1997/01/1 - Volume:۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Inhibitory Effect of Lactobacilli on the Growth of Pathogenic Salmonella
عنوان فارسی اثر بازدارندگی باکتریوسین‌های لاکتوباسیلی بر رشد سالمونلاهای بیماری‌زا
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Inhibitory effect of lactobacilli of dairy products of Tehran were tested against salmonella typi and salmonella paratyphi. In the first method, inhibited growth of samonella was noted after the treatment with supernatant of lactobacilli during 24 hr. By the second method, inhibition zones oflactobacilli agaist salmonella in cilinder method were measured. Minimum and Maximum inhibition zones were 6.8 , 9.6 mm for S. typhi and 7.2 , 9.8 mm for S. paratyphi.
چکیده فارسی مقاله اثر بازدارندگی مایع حاصل از کشت لاکتوباسیل‌های جدا شده از مواد لبنی شهر تهران (لاکتوباسیلوس لاکتیس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازه‌ای، لاتوباسیلوس هلوه تیکوس) بر روی دو گونه سالمونلاپاراتیفی و سالمونلاتیفی بررسی شد. در روش اول مجاورت مایع رویی حاصل از کشت لاکتوباسیل‌ها در مدت 24 ساعت موجب کاهش رشد سالمونلاها شد. در روش دوم (سیلندر پلیت) حداکثر قطر هاله باز دارنده رشد در مورد سالمونلا تیفی 6/9 میلی‌متر و برای سالمونلا پارتیفی 8/9 میلی‌متر و کمترین قطر هاله بازدارندة رشد به ترتیب 8/6 و 2/7 میلی‌متر بود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Lactobacilli , Salmonella , Inhibitory effect of growth
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باکتریوسین، لاکتوباسیل، سالمونلا، اثر بازدارندگی رشد.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۴
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93055---93056---93057---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090