«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۸/۳/۲۰ - جلد:۲ - شماره:۱ - 1999/06/10 - Volume:۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی An Evaluation of Staphylococcal Contamination of Dairy Products and Antibiotic Resistance Pattern In Tehran
عنوان فارسی بررسی آلودگی استافیلوکوکی مواد لبنی و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در تهران
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله In this study 250 samples including ice cream, cream, cheese and milk were examined for staphylococci. 49 strains were coagulase positive and 36 strains (73.47%) were coagulase negative. Antibiotic resistance patterns showed that most of the strains were resistant to penicillin (36.7%). On the other hand, the most sensitivity was related to kanamycin (79.59%).
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق 250 نمونة لبنی شامل بستنی، خامه، پنیر و شیر مورد آزمایش قرار گرفت. از این نمونه‌ها، 49 سویه استافیلوکوک کوآگولاز مثبت و کوآگولاز منفی جدا گردید. از این تعداد 13 سویه (53/26 درصد) کوآگولاز مثبت و 36 سویه (47/73 درصد) کوآگولاز منفی بودند. در آنتی‌بیوگرام سویه‌ها بیشترین مقاومت نسبت به پنی‌سیلین (7/36 درصد) و بیشترین حساسیت به کانامایسین (59/79 درصد) مشاهده گردید.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Staphylococci , Dairy products , Milk, Ice cream , Cream , Cheese.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استافیلوکوک‌ها، محصولات لبنی، شیر، بستنی، خامه و پنیر.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۶۶
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 93065---93066---93067---93068---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3976