«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۸/۳/۲۰ - جلد:۲ - شماره:۱ - 1999/06/10 - Volume:۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Lactate Dehydrogenase Isoenzymes Ratio Is a Valuable Tool for Stage Diagnosis and Monitoring Therapy of Chronic Leukemia
عنوان فارسی بررسی میزان فعالیت و ارزش تشخیصی آنزیم لاکتات دهیدروژناز و ایزوآنزیم‌های آن در سرم گروهی از مبتلایان به لوسمی مزمن
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Recently majority of researches focus on the biochemical markers for prognosis, preclinical diagnosis, monitoring therapy and tumor recurrency diagnosis. Among these biomarkers, enzymes, isoenzymes and enzyme variants have distinct importance. Lactate dehydrogenase (LOH), an old enzyme reborn in the diagnosis of various cancers, and its isoenzymes have clinical importance. Among blood cancers, leukemias have more incidance and are devided into two major groups of acute and chronic leukemia. In this study, total LDH, its isoenzymes and also the ratio of its isoenzymes were investigated in two groups of chronic myeloblastic leukemia (CML) and chronic lymphoblastic leukemia (CLL) patients (25 CML and 25 CLL). This enzyme and its isoenzymes were also studied in 50 age and sex matched healthy controls. We used instrumental commercial kits for the total LDH, and isoelectrofocusing on polyacJYlamide gels for the isoenzymes.. The results showed that the total LOH in the CML patients was significantly higher than controls (454.4±11.9 versus 174.4±27.5). However the CLL group did not have any statistical difference with the healthy controls (p:s0.01). In the CML patients LOH3 isoenzyme was veJY high compared with the controls (29.4±2.97 versus 17±3.11 P:s0.001). Nevertheless, in the CLL group the ratio of isoenzymes was considerable, so that the LDH isozymes ratios were remarkably increased in the patients compared with the controls. But LDHiLDHl ratio for the eLL group was 2.33±89 and had much difference with the control group (0.36±0.08, P:sO.OOll) . It is concluded that the LOH and its isoenzymes could be used for clinical diagnosis of the chronic leukemia, specially when other markers have poor clinical value.
چکیده فارسی مقاله در دهه‌های اخیر تلاش‌های عمده محققین بر یافتن شاخص‌های بیوشیمیایی معطوف گردیده که در پیش‌آگهی، تشخیص، ارزیابی سیر درمان و یا عود تومورهای بدخیم انواع سرطان مورد استفاده قرار گیرند. از میزان این شاخص‌ها آنزیم‌ها و واریانت‌های آنزیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در بین آنزیم‌‌ها آنزیم لاکات دهیدروژناز (LDH) یکی از آنزیم‌های قدیمی است که اخیراً در تشخیص انواع بدخیمی‌ها به‌ویژه بدخیمی‌های خونی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. یکی از شایع‌ترین سرطان‌های خون لوسمی می‌باشد که به دو نوع مزمن و حاد تقسیم شده است. لوسمی مزمن که بنوبه خود به دو زیر گروه لوسمی میلوبلاستی (CML) و لوسمی لنفوبلاستی (CLL) تقسیم می‌شود به‌دلیل اینکه علایم آن تدریجی و مزمن می‌باشد کمتر از نوع اول مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه ارزش تشخیص LDH تام و همچنین ایزوآنزیم‌ها و نسبت‌های ایزوآنزیمی آن در پنجاه بیمار مبتلا به لوسمی مزمن (25 نفر CML و 25 نفر CLL) بررسی گردیده و نتایج با همین تعداد افراد طبیعی، با جنس و گروه مشابه به‌عنوان کنترل مقایسه و ارزیابی شده است. LDH تام با استفاده از کیت‌های بیوشیمیایی و توسط دستگاه اتوآنالیزر تکنیکان مدل 1000-RA اندازه‌گیری شد. ایزوآنزیم‌های LDH نیز به‌روش الکتروفورز کانونی (IEF) روی ژل پلی‌آکریل‌آمید بررسی گردید. میانگین نتایج به‌دست آمده در مورد LDH تام برای بیماران CML 9/114/454 بود که با گروه کنترل (5/274/174) اختلاف معنی‌داری داشت. همچنین LDH تام در گروه CLL برای بیماران و افراد کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت (01/0P). در مور ایزوآنزیم‌ها در گروه LDH3 CML در بیماران نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشت. (67/25/29 برای گروه CML در مقابل 11/317 برای گروه کنترل 001/0P). در حالی که در گروه CLL نسبت ایزوآنزیم‌ها اهمیت داشت و این نسبت‌ها در بیماران نسبت به افراد شاهد افزایش چشمگیری داشتند، اما بیشترین افزایش مربوط به افزایش نسبت LDH4 به LDH1 بود که برای بیماران 89/033/2 و برای افراد کنترل 08/036/0 به‌دست آمد (001/0P). از مجموعه این یافته‌ها می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که LDH تام و ایزوآنزیم‌های آن و همچنین نسبت برخی ایزوآنزیم‌ها می‌توانند در تشخیص لوکمی مزمن مفید باشند، به‌ویژه در مواردی که با سایر یافته‌های آزمایشگاهی نتوان به‌طور قاطع به تشخیص بیماری نائل شد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Chronic myeloblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, Lactate dehydrogenase, Isoenzymes, Isoelectricfocusing (IEF).
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لوسمی مزمن، لاکتات دهیدروژناز، ایزوآنزیم.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۷۳
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 93069---93070---93071---93072---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3921