«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۸/۳/۲۰ - جلد:۲ - شماره:۱ - 1999/06/10 - Volume:۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A Laboratory and Field Evaluation of Triflumuron (S.C. 48%) as a Larvicide on Malaria Vectors In the Natural Breeding Places in South of Iran
عنوان فارسی ارزشیابی آزمایشگاهی و صحرایی لاروکش تریفلومرون علیه ناقلین مالاریا در لانه‌های لاروی طبیعی در جنوب ایران
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Malaria is one of the main parasitic diseases in south of Iran. Anopheles stephensi is known to be the main malaria vector in this area. The natural breeding places of this vector were different. Many of them had running water and other had standing water. The larvicidal activity of a new chitin synthesis inhibitor (Triflumuron, SC 48%) was studied in the laboratory and field conditions. In the laboratory studies, the efficacy of triflumuron on the third instar larvae of Anopheles stephensi was determined. These larvae were treated with triflumuron on different exposure times (0.5 , 1 , 2 , 4 , 6 , 8 , 12 , 16 , 24 , 48 hour and continued exposure time). The results indicated that with the increase of the exposure time, the mortality will gradually increase to about 75% up to the 24 hour and to about 90% up to the continued exposure times. The results revealed that larvicide should be present at a desired concentration (about 0.0008 mg/l) in the larval breeding place. Triflumuron was applied at 48 , 72 , 96 and 120 gr.a.i/ha dosages. Triflumuron was effective on the larvae of anopheline mosqunes in the natural breeding place with standing water at 96 and 120 gr a.i/ha dosages. In the natural breeding place with running water, triflumuron was not effective at any dosages.
چکیده فارسی مقاله بیماری مالاریا در جنوب و جنوب شرقی ایران انتشار داشته و مسألة مهم بهداشتی محسوب می‌شود. پشه‌های آنوفل ناقل این بیماری بوده و بسیاری از لانه‌های لاروی طبیعی این پشه‌ها دارای آب روان می‌باشند. لاروکش تریفلومرون (Triflumuron) که یک حشره کش جدید مهارکنندة سنتز کیتین می‌باشد، در صحرا و آزمایشگاه علیه ناقلین مالاریا ارزشیابی شد. در آزمایشگاه تست‌هایی منطبق با شرایط صحرا طرح‌ریزی گردید و لاروهای سن سوم آنوفل استفنسی در مدت زمان‌های مختلف (5/0، 1، 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 48 ساعت و مدت زمان طولانی‌تر) با این لاروکش تماس داده شدند. بررسی نتایج به‌دست آمده نشان داد که حداقل مدت زمان تماس برای ایجاد مرگ و میر مؤثر (حداقل 75%) 24 ساعت می‌باشد. مطالعات صحرایی در جنوب ایران در شهرستان کازرون در لانه‌های طبیعی دارای آب راکد و روان انجام شد. غلظت‌های مورد استفاده 48، 72، 96، 120 گرم در هکتار بودند. تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست‌ آمده نشان داد که این لاروکش با فرمولاسیون سوسپانسیون غلیظ، با غلظت‌های بکار رفته در لانه‌های طبیعی دارای آب روان مؤثر نبوده ولی در لانه‌های لاروی دارای آب ساکن با غلظت 96 گرم مادة مؤثره در هکتار مؤثر و بعد از چهار روز در لاروهای آنوفل حداقل 75% مرگ و میر ایجاد نموده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Triflumuron , Anopheles stephensi , I.G.R , Chitin synthesis inhibitor.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آنوفل استفنسی، آی.جی.آر، ایران، تریفلومرون.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۷۸
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 93073---93074---93075---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3976