«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۸/۳/۲۰ - جلد:۲ - شماره:۱ - 1999/06/10 - Volume:۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Multilevel Modelling of Effective Factors on Time• lag between Pregnancy until the First Visit to Health Centers In District No. 18 of Tehran.
عنوان فارسی مدل‌بندی چند سطحی عوامل مؤثر بر فاصله زمانی بین حاملگی تا اولین مراجعه زنان باردار به مراکز بهداشتی درمانی در منطقه ۱۸ شهر تهران
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله According to the World Health Organization (W.H.O) annual report, about 0.5 million women die due to the problems of pregnancy and another twenty million pregnant women suffer from serious and chronic diseases. This is in spite of the fact that most of these maternal mortality and diseases could be prevented. Because of the importance of the first visit to health centers for prenatal care, in this study we applied the multilevel modelling to investigate the effective actors on the time-lag between the LMP (Last Normal Menstural Period) until the first visit of the pregnant women to the health centers. The results showed that the variations of the mentioned time-lag among health centers is not statistically significant, and these variations showed a quadratic and linear function of the mentioned time interval for the pregnancy order and pregnant women levels respectively. In addition, factors such as the time interval between the lst day of the LMP until the lst visit of pregnant women to the health centers during their lst pregancy, their level of education, and the number of their alive children influence the time interval between the LMP and the lst visit of pregnant women to the health centers during their next pregnancy.
چکیده فارسی مقاله بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه نزدیک به نیم میلیون نفر از زنان در پی عوارض ناشی از حاملگی جان می‌بازند و 20 میلیون زن باردار دیگر به‌علت بیماری‌ها و معلولیت‌های جدی و مزمن آسیب می‌بینند. این در حالی است که می‌تواتن از بسیاری از بیماری‌ها و مرگ و میرهایی که در بین مادران روی می‌دهد پیشگیری نمود. با توجه به اینکه زمان اولین مراجعة زنان باردار به مراکز بهداشتی درماین جهت مراقبت از حاملگی نقش بسزایی در ارایة به موقع خدمات بهداشتی درمانی لازم به آنها را دارد، لذا در این مقاله عوامل مؤثر بر فاصلة زمانی بین اولین روز آخرین قاعدگی تا اولیه مراجعة زنان باردار- در حاملگی جاری- به مراکز بهداشتی با استفاده از روش مدل‌بندی چند سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات فاصلة زمانی مذکور از مرکزی به مرکز دیگر تفاوت معنی‌دار آماری ندارد و در سطح مرتبه‌های حاملگی و در سطح زنان باردار این تغییرات به ترتیب تابعی درجه دوم و تابعی خطی از فاصلة زمانی مذکور در حاملگی قبلی می‌باشد و عواملی ماننند فاصلة زمانی بین اولین روز آخرین قاعدگی تا اولین مراجعه مادر باردار به مراکز بهداشتی درمانی در حاملگی قبلی، تحصیلات مادر باردار و تعداد فرزندان زندة فعلی مادر باردار در فاصلة زمانی بین اولین روز قاعدگی تا اولین مراجعة مادر باردار به مراکز بهداشت درمانی در حاملگی بعدی تأثیر دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pregnancy, Mensturation, Prenatal care, Multilevel modelling, Hierarchical.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حاملگی، قاعدگی، مراقبت‌های دوران بارداری، مدل‌بندی چند سطحی، سلسله مراتبی.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۸۹
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 93080---93081---93082---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3976