«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۸/۳/۲۰ - جلد:۲ - شماره:۱ - 1999/06/10 - Volume:۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Development of the Direct Dosimetry Method for the Assessment of Patient Doses from CT Examinations
عنوان فارسی بهینه‌سازی روش مستقیم دزیمتری برای ارزیابی میزان دز دریافتی بیماران از آزمایشات CT
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Patient doses from cr (Computed Tomography) examinations is normally higher than other common radiological practices using X-ray. Patient doses resulted from cr practices are commonly estimated using the CIDI (Computed Tomography Dose Index) and a mathematical phantom and the Monte Carlo (MC) technique. Using this dosimetry method we can assess the effective dose for some older models of cr scanners. In addition, it is possible to assess the effective dose directly using a humanoid physical phantom and thermoluminescent dosimeters (TLD), which is a time consuming method. We have developed a more rapid method for the direct measurement of effective dose. In this dosimetry method TLDs are put in very limited locations inside a Rando Alderson Humanoid Phantom. Absobed doses to the radiosensitive organs or tissues of interest inside every section of the phantom are calculated from central axis doses and the pre-determined dose distributions of the section. Using this data enables us to assess the effective dose for any cr examination. In this paper this cr dosimetry approach is introduced and the estimated patient doses from the implementation of this method will be compared with that resulted from the CIDI or Me dosimtery approach.
چکیده فارسی مقاله دز بیماران از آزمایش‌های (Computed Tomography) CT معمولاً بالاتر از دز دریافتی از دیگر آزمایش‌های معمول پروتونگاری با اشعة ایکس (X-ray) می‌باشد. دز ناشی از CT معمولاً از طریق اندازه‌گیری (Computed Tomography Dose Index) CTDI و به‌کارگیری یک فانتوم محاسباتی (Mathematical Phantom) و روش محاسباتی مونث کارلو (Monte Carlo) بر آورد می‌شود. به کمک این روش، می‌توان دز مؤثر (effective dose) را برای چند مدل قدیمی از دستگاه‌های CT به‌دست آورد. علاوه بر این روش، می‌توان دز مؤثر را به‌طور مستقیم با بکارگیری یک فانتوم شبیه انسان (Hmanoid Phontom) و دزیمترهای ترمولومینسانت (Thermoluminescent dosimeters-TLD) به‌دست آورد که این نیز روشی بسیار وقت‌گیر می‌باشد. ما روش بسیار سریع‌تری را برای اندازه‌گیری مستقیم دز مؤثر توسعه داده‌ایم. در این روش دزیمترهای ترمولومینسانت در موقعیت‌های بسیار محدودتری در داخل یک فانتوم انسانی (Rando Alderson Phantom) قرار داده می‌شوند. دز جذبی ارگان‌ها و بافت‌های حساس به اشعه در داخل هر مقطع فانتوم (Slice) از طریق اندازه‌گیری دز مرکزی محوری (Central Axis Dose) و توزیع از قبل محاسبه شدة دز در آن مقطع محاسبه می‌شود. با استفاده از این داده‌ها دز مؤثر را برای هر آزمایش CT می‌توان به‌دست آورد. در این مقاله این روش برآورد دز CT معرفی و نتایج حاصل از بکارگیری آن با روش معمول CTDI یا مونت‌کارلو مورد مقایسه قرار می‌گیرد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله cr, X-ray, Theremoluminescent dosimetry (TLD).
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دزیمتری، CT، اشعه X، دزیمتر ترمولومینسانت
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۱۶
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 93083---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3976