«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۹/۳/۲۱ - جلد:۳ - شماره:۳ - 2000/06/10 - Volume:۳ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A Faunestic Study of Mosquito (Diptera: Culicidae) Fauna in Rasht County (IRAN)
عنوان فارسی نگاهی به فون پشه‌ها (دوبالان: کولیسیده) در شهرستان رشت
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله In order to study the mosquito (Diptera: Culicidae) fauna in Rasht (Guilan province, North of IRAN), an investigation was carried out during July 1996 to October 1997. The whole set of collected and identified larval and adult specimens was consisted of 11 species and genus of the mosquitoes as follow: 1. Anopheles maculipennis s.l, 2. An, hyrcanus, 3. An.pseudopictus, 4. Aedes geniculatus, 5. Ae. vexans, 6. Coquillettidia richiardii, 7. Culex mimeticus, 8. Cx. pipiens (including molestus), 9. Cx. theileri, 10. Cx. tritaeniorhynchus, and 11. Culiseta subochrea. Based on the present investigation, Cx. mimeticus is reported for the first time from Guilan province, but Cq. richiardii had previously been reported which in Mazandaran province and later on there had been doubt about it, the present study confirms its occurrence in Iran and for the first time in Guilan province.
چکیده فارسی مقاله به منظور بررسی فون پشه‌ها (دوبالان: کولیسیده) در شهرستان رشت، مطالعات فونستیک از مردادماه 1375 تا آبان‌ماه 1376 انجام شد و جمعاً یازده گونه پشه از پنج جنس شامل: آنوفل ماکولی پنیس (Anopheles maculipennis S.L)؛ آنوفل هیرکانوس (An. Hyrcanus (Pallas) 1771)؛ آنوفل پزودپیکتوس (An. Pseudopictus Grassi 1899)؛ آادس جنیکولاتوس (Aedes geniculatus (Olivier) 1791)؛ آادس وکسانس (Ae.vexans (Meigan) 1830)؛ کوکیلتیدیا ریکیاردی (Coquilettidia richiardii(Ficalbi) 1889)؛ کولکس میمتیکوس (Culex mimetivus Noe 1899)؛ کولکس پیپینز (شامل مولستوس) (Cx pipiens. Piniens Linnaeus 1785, Cx pipiens. Molestus Forskal 1775)؛ کولکس تیلری (Cx theileri Theobald 1903)؛ کولکستریتنیورینکوس (Cx tritaeniorhynchus Giles 1901) و کولیستاسوبوکری Culise, subochrea (Edwards) 1921 به‌صورت لارو و بالغ جمع‌آوری و شناسایی گردید. در این مطالعه گونة کولکس میمتیکوس برای اولین‌بار از استان گیلان گزارش شد و با صید و شناسایی گونة کوکیلتیدیا ریکیاردی- که سابقاً از مازندران گزارش شده بود اما در سال‌های بعد وجود آن مورد تردید بوده، حتی در فهرست پشه‌های ایران نیز ذکر نشده است- وجود آن در کشور و برای اولین مرتبه در استان گیلان تأیید شد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mosquitoes, Culicidae, Ecology, GuiIan, Iran, Fauna
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پشه‌ها، کولیسیده، اکولوژی، گیلان، ایران، فون
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۶
صفحه پایان مقاله در نشریه ۷۰
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93084---93085---93086---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090