«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۲/۱۰/۱۱ - جلد:۷ - شماره:۳ - 2004/01/1 - Volume:۷ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Prevalence determination of Sickle cell trait by premarital screening at Isfahan Thalassemia Prevention Center
عنوان فارسی تعیین فراوانی صفت سلول‌های داسی شکل در زوج‌های مراجعه کننده به مرکز پیشگیری از تالاسمی اصفهان
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Despite the expansion of thalassemia control programs in Iran, there has been no particular attention to sickle cell anemia, while, there is considerable spread of the sickle cell disease in neighboring countries and some of the southern districts of Iran. In one of the villages of Isfahan, there has been a report of a prevalence of 8.33%. Following the determination of such a high incidence of sickle cell trait in that area and the possibility of the coexistence of sickle cell and beta thalassemia minor that may lead to giving birth to sickle cell babies, we decided to determine the prevalence of sickle cell trait in the couples referring to Isfahan Thalassemia Prevention Center (ITPC) for premarriage tests. Materials and Methods; For this purpose, we studied 500 couples( 500 men and 500 woman) referred to the ITPC in Autumn 1999 by the screened them for sickling test . Then the suspicious cases were confirmed by the hemoglobin electrophoresis. Results: 3% of individuals had suspicious sickling test. but after the hemoglobin electrophoresis, they showed no positive results. Discussion and conclusion: From this survey it can be concluded that the sickle cell incidence is very low in Isfahan city. But, because of a prevalence of 8.33% in one of the villages, the regions with high prevalence must be determined by carrying out the screening test and the couples should become aware in this regard before the marriage at the counseling centers. They must either be encouraged to avoid marriage if their test was positive, or the required prenatal diagnesis test should be applied for them to prevent the increase of the number of affected individnals by the thalasemia and hemogolobinopathies.
چکیده فارسی مقاله هدف: با وجود برنامه‌های گسترده پیشگیری از تالاسمی در ایران، متأسفانه به کم‌خونی داسی شکل و غربالگری آن‌ هیچگونه توجه خاصی نشده است و تنها گزارش‌های محدودی در این رابطه وجود دارد؛ این در حالی است که شیوع این بیماری در کشورهای همجوار در بعضی نواحی جنوبی ایران قابل توجه می‌باشد در مطالعه‌ای که در سال 1377 در یکی از روستاهای اطراف اصفهان (روستای جار) انجام شده است، شیوع صفت داسی شکل در ایران روستا 33/8% به‌دست آمده است؛ لذا متعاقب تعیین شیوع بالای صفت داسی شکل در این منطقه و احتمال همراه شدن سلول‌های داسی شکل با بتا تالاسمی مینور و متولد شدن نوزادان مبتلا به سندرم‌های داسی شکل همراه شدن سلول‌های داسی شکل با بتا تالاسمی مینور و متولد شدن نوزاد مبتلا به سندرم‌های داسی شکل بر آن شدیم تا فراوانی صفت سلول‌های داسی شکل را در مراجعه کنندگان در شرف ازدواج به مرکز تالاسمی اصفهان تعیین کنیم. مواد و روش‌ها: به‌منظور انجام غربالگری صفت سلول‌های داسی شکل در شهر اصفهان، 500 زوج (500 نفر زن و 500 نفر مرد) از بین مراجعه کنندگان قبل از ازدواج به مرکز تالاسمی اصفهان در پاییز سال 1378 به روش تصادفی انتخاب و با انجام آزمایش داسی شدن Sickling مورد غربالگری قرار گرفته و نتایج مشکوک را با الکتروفورز هموگلوبین به روش سلولز استات در pH قلیایی بررسی کردیم. نتایج: از هزار فرد مورد مطالعه تست داسی شدن در سی نفر آنها مشکوک بود که به روش الکتروفورز هموگلوبین مورد مطالعه بیشتر قرار گرفتند ولی هیچ مورد مثبتی از همولگوبین S مشاهده نشد. بحث و نتیجه‌گیری: از این بررسی می‌توان نتیجه گرفت شیوع صفت داسی شکل در شهر اصفهان بسیار پایین است ولی از انجایی که شیوع آن در یکی از روستاهای اطراف آن بالا و 33/8% گزارش شده لازم است با انجام طرح‌های غربالگری، نواحی دارای شیوع بالا شناسایی شده و در صورت وجود شیوع بالای صفت داسی شکل، در مراکز مشاوره، افراد مبتلا را از عواقب آن آگاه کرده و حتی‌الامکان از ازدواج با یکدیگر منصرف سازند و یا اینکه مراقبت‌های بعداز ازدواج در مراکز بهداشتی صورت گرفته تا از متولد شدن نوزادان مبتلا به سندرم داسی شکل به موازات تالاسمی جلوگیر شود و علاوه بر کاهش میزان افراد مبتلا به تالاسمی از تعداد مبتلایان به هموگلوبینوپاتی‌ها از جمله داسی شکل نیز کاسه شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hemoglobinopathy, Sickle cell trait, Hemoglobin electrophoresis, Sickling test
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هموگلوبینوپاتی، صفت داسی شکل، الکتروفورز هموگلوبین، تست داسی شدن.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۲
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93110---93111---93112---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090