«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2005/01/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Seroepidemiological survey of human hydatidosis using Dot- ELISA in Ilam Province (Western part of Iran)
عنوان فارسی بررسی سرواپیدمیولوژیکی هیداتیدوزیس (کیست هیداتیک) انسانی در استان ایلام با روش Dot-ELISA
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: The present study was conducted to evaluate the frequency of human hydatidosis in Ilam Province using Dot- ELISA techniques. Materials & Methods: Three thousands sera, collected from different cities of Ilam Province in the west of Iran were examined. The serum dilution of 1:400 was selected as the cut off and the results were confirmed by the ELISA technique. Results: Results indicated that, totally 37 individuals (1.2%) show positive sera. There were significant differences among various age groups of infected individuals. The most percentage of infection was found to be in the 20-30 age group. Among the sera tested, 0.56%, 1.57%, 10.77% were found to be positive in individuals living in cities, villages and migratory tribes respectively. Twenty two individuals of the infected people (1.47%) were female and 15 individuals (1%) were male. Most infected individuals were found to be in Mehran city (3.11%) and less infected individuals were found to be in Ilam city (0.79%). Conclusion: Most of the people living in migratory tribes were sheep keepers and were actually involved in animal production, wich can be regarded as a risk factor for their higher infection rate.
چکیده فارسی مقاله هدف: از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی به کیست هیداتیک در انسان، در غرب کشور یعنی استان ایلام است. بنابراین، تعداد سه هزار نفر از نقاط مختلف شهری، روستایی و عشایری استان ایلام بررسی شدند. روش کار: بدین ترتیب بود که ابتدا از تمام افراد مورد مطالعه پس از تکمیل پرسشنامه، نمونه خون گرفته شد و سرم تمام افراد در رفت 400 : 1 با تست Dot-ELISA آزمایش و سپس نتایج با تست ELISA تأیید شد. نتایج : نتایج به دست آمده نشان داد که از مجموع سه هزار نفر افراد مورد مطالعه، 37 نفر (2/1%) به تست Dot-ELISA واکنش مثبت نشان دادند؛ از این افراد، 9 نفر (65/0%) از جمعیت شهری، 21 نفر (57/1%) از جمعیت روستایی و 7 نفر (77/10%) از جمعیت عشایری بودند؛ همچنین 74/1% زنان و 1% مردان جمعیت تحت مطالعه با این روش مثبت بودند و بیشترین درصد آلودگی در گروه سنی بیست تا سی سال (67/2%) مشاهده شد. براساس این مطالعه میان درصد آلودگی به کیست هیداتیک در سه جمعیت شهری، روستایی و عشایری از نظر آماری اختلاف معناداری مشاهده شد. همچنین اختلاف درصد آلودگی گروه سنی بیست تا سی سال با گروه‌های سنی دیگر بوضوح معنادار بود. اما بین درصد آلودگی به کیست هیداتیک و جنس اختلاف معنادار آماری مشاهده نشد. علت درصد بالای آلودگی در جمعیت عشایری را می‌توان تماس مداوم عشایر با سگ و دام تفسیر کرد. به‌طور معمول در زندگی عشایری سگ‌ها به منظور مراقبت از گله یا مراقبت از سیاه چادرها در مجاورت انسان زندگی می‌کنند. بنابراین، سگ‌های آلوده به راحتی می‌توانند انسان‌ها را آلوده کنند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hydatidosis, Sero-epidemiology, Dot-ELISA, Ilam.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کیست هیداتیک، الایزای نقطه‌ای، سرواپیدمیولوژی، ایلام. .
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۶
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93130---93131---93132---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090