«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2005/01/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Studing the effects of iron supplementation on the amount of hemoglobin and hematocrit in pregnant women with Hb> 13.2g/dl
عنوان فارسی بررسی اثر مصرف مکمل آهن بر مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت زنان باردار با هموگلوبین بیش از g/dl۲/۱۳
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: In this study the effect of iron supplmentation on hemoglobin and hematocrit in pregnant women with Hb>13.2 g/dl was investigated. Material and Methods: In this experimental clincal study, the effect of iron supplementation on hemoglobin and hematocrit in pregnant women with Hb>13.2 g/dl and Ferritin> 14.3 μg/l during the 13th- 18th pregnancy week was studied. Eighty seven women having the above conditions were selected in this study. Fourthy two women received one ferrous sulfate pill (50 mg Elemental iron) daily (study group) and 45 women received one placebo ferrous sulfate daily (control group) from the 20th pregnancy week. The amount of Hb and Hct during the 24-28 preganancy week and over the 32nd – 36th pregnancy week were measured. Results: This study showed that in the second trimester the level of hemoglobin in the study group (13.41 ± 0.63) was significantly (P=0.000) different from that of the control group (12.59 ± 0.79). In addition, the level of hemoglobin in the third trimester in the study group (14.02 ± 0.63) was significantly (P=0.000) different from that of the control group (13.36 ± 0.57). The level of hematocrit in the second trimester in the study group (40.31 ± 01.81) was significantly (P=0.000) different from that of the control group (38.96 ± 2.5). Furthermore, the level of hematocrit in the third trimester in the study group (41.74 ± 2.2) was significantly (P=0.000) different from that of the control group (40.73 ± 2.19). There was not any significant clinical decrease in the level of hemoglobin and hematicrit during the pregnancy. Conclusion: Using iron supplementation in women with a high hemoglobin level can inhibit the beneficial decrease of the level of hemoglobin and hematocrit in the second and third trimester and the routin administration of iron supplementation is doubtful.
چکیده فارسی مقاله هدف: این پژوهش با توجه به نقش افزایش غلظت خون (هایپرویسکوزیته) خون در زنان حامله با هموگلوبین بالا شکل گرفت. هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف مکمل آهن بر مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت زنان باردار با g/dl2/13 Hb> بود. مواد و روش‌‌ها: پژوهش به روش مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی یک سو کور تصادفی انجام شد. در این مطالعه 87 نفر از زنان باردار با g/dl2/13 Hb> و g/l3/14 > فریتین در هفته 13-18 حاملگی انتخاب شدند. آزمایش هموگلوبین و هماتوکریت به‌وسیله دستگاه اتوماتیک سیمکس 1000-K به‌روش ممانعت الکتریکی و آزمایش فریتین به‌وسیله کیت فریتین 3000-DSL به‌روش ایمونورادیومتریک اندازه‌گیری شد. سپس از هفته 20 تا انتهای بارداری 42 نفر (گروه مورد) روزانه یک عدد قرض فرو سولفات (mg50 آهن عنصری) و 45 نفر (گروه شاهد) روزانه یک عدد دارونما (پلاسبو) دریافت کردند. میزان Hb، Hct در هفته‌های 24-28 و 32-36 حاملگی در دو گروه مورد و شاهد اندازه‌گیری شد. نتایج: میانگین هموگلوبین سه ماهه دوم در گروه مورد به‌طور معناداری (000/0=P) بیش از گروه شاهد (7/09/12) بود. میانگین هموگلوبین سه ماهه سوم نیز در گروه مورد (63/002/14) به‌طور معناداری (000/0=P) بیش از گروه شاهد (57/036/13) بود. در هیچ یک از نمونه‌های گروه شاهد هموگلوبین کمتر از g/dl5/10 در سه ماهه دوم و g/dl11 در سه ماهه سوم دیده نشد. میانگین هماتوکریت سه ماهه دوم در گروه مورد (81/131/40) به‌طور معناداری (000/0=P) بیش از گروه شاهد (5/296/38) می‌باشد. میانگین هماتوکریت سه ماهه سوم در گروه مورد (2/274/41) به‌طور معناداری (000/0=P) بیش از گروه شاهد (19/273/40) است. در هیچ یک از نمونه‌های گروه شاهد افت شدید هماتوکریت دیده نشد. نتیجه‌گیری: مصرف مکمل آهن در زنان باردار با g/dl2/13 Hb> موجب بروند کند افت فیزیولوژیک هموگلوبین و هماتوکریت می‌شود؛ بنابراین اگر افزایش غلظت خون ثانویه با غلظت بالای هموگلوبین به تشکیل انفارکتوس جفت کمک کند، باید در مورد شایستگی مصرف رایج مکمل آهن در این مادران تجدید نظر شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hemoglobin, Hematocrit, Iron supplementation , Placebo.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هموگلوبین، هماتوکریت، مکمل آهن، دارونما (پلاسبو).
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93143---93144---93145---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090