«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2005/01/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Construction of an Escherichia coli-specific heat-inducible
عنوان فارسی ساخت پلاسمید بیان‌کننده پروتئین نوترکیب تحت القای حرارتی در اشریشیاکلی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: In order to express human granulocyte-macrophage colony stimulating factor (hGM-CSF) under heat shock. Materials and Methods: Two expression plasmids were constructed based on pBC(SK) plasmid. The expression cassettes in the two plasmids are equipped with a 75 base pair fragment, derived from the PL promoter of the bacteriophage lambda (λ). The plasmids also contain a temperature mutant of repressor coding gene (CI857) to regulate the promoter activity. The two plasmids differ from each other in having a transcription termination signal or not, down stream to the recombinant gene in the expression cassette. A pelB signal sequence was also used in order to have the recombinant protein in the periplasmic space of Escherichia coli. The efficiency of the constructed plasmids was demonstrated by heat-regulated expression of hGM-CSF. Results and Discussion: The protein analysis of the recombinant bacteria, containing either of the two plasmids, indicates a successful expression and complete processing of the hGM-CSF precursor, following the heat shock activation of the λPL promoter. In order to enhance the applicability of the terminator containing plasmid, for the expression of other proteins of interest by heat regulation, a multiple cloning site including eleven unique restriction sites was inserted in the plasmids. The heatregulated plasmids, designed in this work, have provided suitable tools to study the expression of recombinant proteins under temperature up-shift in Escherichia coli, when the use of chemical inducers are not desirable.
چکیده فارسی مقاله هدف: در بیان عامل تحریک‌کننده رده گرانولوسیت- ماکروفاژ انسانی (hGM-CSF)، در اشریشیاکلی تحت القای حرارتی، بر پایه پلاسمید pBC(SK)، که اختلاف آنها در حضور یا عدم حضور توالی خاتمه دهنده نسخه‌برداری در پایین دست توالی کدکننده است پروتئین نوترکیب، ساخته شد. مواد و روش‌ها: دو پلاسمید بیان‌کننده حاوی یک قطعه 75 جفت بازی از پروموتور باکتریوفاژی PL، یک ژن جهش یافته از رپرسور CI (57CI)، برای کنترل فعالیت پروموتور، که محصول آن حساس به حرارت است و یک ترادف نشانه PelB به منظور هدایت پروتئین نوترکیب به فضای پریپلاسمی است. توانایی پلاسمیدهای ساخته شده با بیان hGM-CSF تحت القای حرارتی در اشریشیاکلی آزمایش شده است. نتایج: نتایج حاصل از آنالیز پروتئین‌های باکتری‌های نوترکیب (1TG) حاوی هر یک از دو پلاسمید نوترکیب بعد از شوک حرارتی بر بیان و پردازش کامل GM-CSF انسانی نوترکیب در فضای پریپلاسمی کلون‌های به‌دست آمده دلالت دارد. با هدف افزایش کاربردی پلاسمید حاوی خاتمه دهنده رونویسی برای بیان دیگر پروتئین‌های نوترکیب تحت القای حرارتی، توالی کلون‌سازی چندگانه‌ای (MCS) شامل یازده جایگاه برشی منحصر به فرد به این پلاسمید افزوده شد. نتیجه‌گیری: پلاسمیدهای ساخته شده در این تحقیق ابزارهای مناسبی را برای انجام مطالعات مربوط به بیان پروتئین‌های نوترکی در اشریشیاکلی فراهم کرده‌اند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Heat Shock, λPL Promoter, CI857 Gene, Periplasmic Expression and Human Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor (hGM-CSF)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله القای حرارتی، پروموتور PL، ژن CI، ترادف نشانه، بیان پریپلاسمی و hGM-CSF.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۴
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93148---93149---93150---93151---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090