«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ - جلد:۱۰ - شماره:۲ - 2007/01/10 - Volume:۱۰ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The study of glutamate transporter 3 (EAAT3) expression, serum TNF-α level, and NF-kB activity in ischemic tolerance induced by prolonged and intermittent normobaric hyperoxia
عنوان فارسی بررسی میزان بیان ناقل گلوتامات شماره ۳، سطح TNF-a و فعالیت فاکتور هسته‌ای کاپا B در پدیده تحمل به ایسکمی حاصل از هیپرکسی نورموباریک پیوسته و
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Recent studies suggest that intermittent and prolonged normobaric hyperoxia (HO) results in ischemic tolerance to preventing ischemia brain injury. In this research attempts were made to see the changes in excitatory amio-acid transporter 3 (EAAT3), TNF-α levels, and NF-kB activity following prolonged and intermittent NBHO preconditioning. Materials and Methods: Rats were divided into four experimental groups, each with 21 animals. The first two groups were exposed to 95% inspired HO for 4h/day for 6 consecutive days (intermittent HO; InHO) or for 24 continuous hours (prolonged HO; PrHO). The second two groups acted as controls, and were exposed to 21% oxygen in the same chamber (normobaric normoxia, RA; room air) continuously for six days (intermittent RA, InRA) or for 24 hours (prolonged RA; PrRA). Each main group was subdivided to MCAO-operated (middle cerebral artery occlusion), sham-operated (without MCAO), and intact (without any surgery) subgroups. After 24h, MCAO-operated subgroups were subjected to 60min of right MCAO. After 24h reperfusion, neurologic deficit score (NDS) were assessed in MCAO-operated subgroups. Immediately and 48h after pretreatment, blood sampling for assessment of serum TNF- levels were purformed. Then, the effect of InHO and PrHO on serum TNF- levels, NF-kB activity and EAAT3 expression were measured. Results: Preconditioning with InHO and PrHO decreased NDS and upregulate EAAT3 and increase serum TNF-α level and NF-kB activity significantly. Conclusion: Although further studies are needed to clarify the mechanisms of ischemic tolerance, InHO and PrHO seems to partly exert their effects via increase in serum TNF-α levels, NF-kB activity and upregulation of glutamate transporters.
چکیده فارسی مقاله هدف: مطالعات اخیر بیان می‌کند که هیپرکسی نورموباریک (HO) متناوب و پیوسته باعث ایجاد پدیده تحمل به ایسکمی می‌شود و از این طریق از آسیب‌های ناشی از برقراری مجدد جریان جلوگیری می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات بیان ناقل اسیدهای آمینه تحریکی شماره 3(EAAT3) ، سطح فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-α) سرم و فعالیت فاکتور هسته‌ای کاپا B به دنبال پیش شرطی‌سازی با HO پیوسته و متناوب است. مواد و روش‌ها: رت‌ها به چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند و هر گروه حاوی 21 حیوان بود. دو گروه اول به صورت پیوسته (24 ساعت مداوم) و متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6 روز) در معرض اکسیژن 95 درصد به نام HO متناوب و پیوسته قرار گرفتند. دو گروه دوم به عنوان گروه‌های کنترل همانند دو گروه اول به صورت پیوسته (24 ساعت مداوم) و متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6 روز) در معرض اکسیژن 21 درصد به نام نورموکسی نورموباریک (RA؛ هوای اتاق) پیوسته و متناوب قرار گرفتند. هر گروه به سه زیر گروه به نام زیرگروه انسداد شریان راست مرکزی مغز(MCAO)، زیرگروه گروه شم MCAO (جراحی بدون ایسکمیMCAO)، و زیرگروه دست نخورده (بدون هیچ‌گونه جراحی) تقسیم شدند. بعد از 24 ساعت برقراری جریان خون مجدد بعد از 60 دقیقه ایسکمی، میزان نقص نورولوژیک(NDS) در زیر گروه MCAO بررسی شد. بلافاصله و 48 ساعت بعد از پیش درمان، خونگیری به منظور اندازه‌گیری سطح TNF-α سرم انجام شد. بعد از 48 ساعت، رت‌ها برای نمونه برداری مغزی قربانی شدند تا اثر پیوسته و متناوب بر تغییرات فعالیت فاکتور هسته‌ای کاپا B بیان و EAAT3 و سطح TNF-α سرم بررسی شود. نتایج: پیش شرطی‌سازی با HO پیوسته و متناوب باعث کاهش NDS می‌شود. پیش درمان با HO پیوسته و متناوب باعث افزایش بیان EAAT3 و سطح TNF-α سرم می‌شود. نتیجه‌گیری: اگرچه مـطالعات بیشتری برای وضوح مـکانیسم‌های تحمل به ایسکمی لازم است، امـا HO پیوسته و متناوب ظاهـراً تا حـدی آثارشان را از طـریق افزایش بیان ناقل اسیدهای آمینه تحریکی و سطح TNF-α سرم انجام می‌دهند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Normobaric hyperoxia, Brain ischemia tolerance, Neuroprotection, Glutamate transporter 3, TNF-, NF-kB.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هـیپرکسی نـورموباریک، تحمل به ایسکمی مغزی، ناقل اسیدهای آمینه تحریکی شماره 3، سطح TNF-α سرم، فاکتور هسته‌ای کاپا B
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۱
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93164---93165---93166---93167---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090