«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ - جلد:۱۰ - شماره:۲ - 2007/01/10 - Volume:۱۰ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Application of SYBR-Green real time RT-PCR for quantification of human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) and comparison with COBAS AMPLICOR test
عنوان فارسی به کارگیری روش Real Time RT-PCR با استفاده از رنگ سایبرگرین
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: In this study, a SYBR Green real-time RT-PCR assay for quantification of HIV-1 viral RNA was developed. Materials and Methods: This assay was performed based on amplification of the pol region of HIV-1 and product analysis by an ABI 7500 system. We quantified HIV-1 viral load in 26 seropositive patients by this system and the data were subsequently compared with results obtained with a reference technique represented by COBAS AMPLICOR HIV-1 Monitor test. Results: The results demonstrated that this technique could detecte up to 500 HIV-1 RNA copies/ml of plasma. The linearity of this approach was conserved over a wide range of HIV-1 copy numbers (5×102-5×109). Since no positive signal was observed in seronegative volunteers, the specificity of the test was calculated as 100%. Comparison of the results with those obtained by the reference quantification method, revealed a significant correlation between the results (R2= 0.95). Conclusion: On the basis of the most recent recorded cases for HIV-1 infection and AIDS in Iran, the prevalence of this disease is rising rapidly and the situation has been called to be alarming by national health representatives. Determination of HIV-1 viral load in plasma has been considered as the most effective single prediction tool of clinical outcome. Indeed, the development and stabilization of HIV-1 RNA assays have given physicians a unique tool for monitoring HIV-1 patients treated with antiviral drugs. In this study, we have developed a SYBR-Green Real Time RT-PCR assay for quantitative analysis of HIV-1 in infected patients. Since a synthetic RNA standard was used in this assay, the upper limit of detection was detected to be higher than the standard test (5×10 9 versus 7.5×10 5). This can be important in patients with acute high viral load infections. Reproducibility was assessed by Intra assay and Inter assay analysis. Coefficient of variations Ct, in reproducibility tests for Intra assay and Inter assay variability were less than 3% and 4.5% accordingly. The above results, indicates that the new developed test can be a used in substitution of the commercial assay for quantitative analysis of HIV-1.
چکیده فارسی مقاله هدف: در این تحقیق روش Real Time RT-PCRبا استفاده از رنگ سایبرگرین به منظور سنجش کمی ویروس نقص سیستم ایمنی انسانی نوع یک (HIV-1) راه‌اندازی شد. مواد و روش‌ها: ایـن آزمایش بر اســاس تــکثیر ناحیه ژن pol ویروس بوده و از دستگاه ترموسایکلرBI 7500 استفاده شد. 26 بیمار مبتلا به HIV-1 با این روش مطالعه شدند و سپس نتایج با آزمون تجارتی استاندارد کوباس آمپلی کور مونیتور تست (COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test)مقایسه شد. نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که این روش قادر به اندازه‌گیری حداقل 500 کپی از HIV-1 RNA در هر میلی‌لیتر است. علاوه بر این، آزمایش در محدوده 5-109×5 کپی از RNA ویروس در هر میکرولیتر خطی است. از آنجایی که در هیچ کدام از افراد کنترل هیچگونه علامت مثبتی نشان داده نشد، ویژگی این روش 100 درصد محاسبه شد. اندازه‌گیری کمی HIV-1 در بیماران با استفاده از روش راه‌اندازی شده و روش استاندارد نشان داد که همبستگی بسیار خوبی بین دو روش وجود دارد (95/0=R2). نتیجه‌گیری: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، شیوع HIV در جمهوری اسلامی ایران در یک وضعیت هشدار دهنده در حال افزایش است. از آنجایی که سطح پلاسمایی ویروس، موثرترین شاخص برای بررسی درمان بیماری است، اندازه‌گیری سطح پلاسمایی HIV-1 ابزار بسیار مهمی برای پیگیری فعالیت ویروس در افراد آلوده است. در این راستا راه‌اندازی و توسـعه روش‌های اندازه‌گیری HIV-1 RNA ابـزار منحصر به فـردی است که به پـزشک برای آگاهی از وضعیت درمان در بیمارانی که تحت درمان ضد رتروویروسی قرار گرفته‌اند کمک می‌کند. در این تحقیق روشSYBR-green Real Time RT-PCR را به منظور سنجش کمی HIV-1 در بیماران آلوده راه‌اندازی شد. از آنجایی که در این روش از RNA استاندارد سنتز شده استفاده شد، محدوده شناسایی بالادست در این روش بسیار بالاتر از روش استاندارد بود (109 ×5 در مقابل 105×5/7). بنابراین اگر نیازی به محدوده دینامیکی گسترده‌تری باشد- مانند موارد حاد بیماری- این استاندارد مفید خواهد بود. در این تحقیق تکرارپذیری در سطح درون سنجش (Intra assay) و بین سنجش (Inter assay) بررسی شد. ضریب تغییرات Ct به‌دست آمده در آزمون تکرارپذیری درون سنجش و بین سنجش به ترتیب کمتر از 3 و 5/4 درصد بود که نشان می‌دهد این روش تکرارپذیری بالایی دارد. با توجه به نتایج به‌دست آمده روش راه‌اندازی شده، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش استاندارد در سنجش کمی HIV-1 باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Human Immunodeficiency Type-1, Quantification of viral load, COBAS Amplicor Test
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ویروس نقص سـیستم ایمنی انسانی نوع یک، سنجش کمی بار ویروسی، Real Time RT-PCR، COBAS Amplicor Monitor Test
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۵۰
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93175---93176---93177---93178---93179---93180---93181---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090