«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ - جلد:۱۰ - شماره:۲ - 2007/01/10 - Volume:۱۰ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Evaluating the expression of survivin gene as a specific tumor marker for prognosis of bladder cancer
عنوان فارسی بررسی بیان ژن سوروایوین به عنوان یک نشانگر تومور اختصاصی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Inhibition of apoptosis may favor the onset and progression of cancer. Survivin is an inhibitor of apoptosis that has been considered as a potential marker for diagnostic and/or prognostic of bladder cancer. The survivin protein regulates both cell division and cell death and is overexpressed in the vast majority of human cancers. In this study, the expression pattern and potential prognostic value of survivin was assessed in Formalin-Fixed Paraffin-Embedded (FFPE) samples of bladder tumor. Materials and Methods:FFPE samples, from patients with a well-known five-year survival record, were assessed by semi-quantitative RT-PCR technique. 51 samples from 30 patients were analyzed on the basis of Survivin expression. Tissue distribution and subcellular localization of survivin protein in tumor tissues was also examined by immunohistochemistry (IHC). Results: The expression of survivin was detected in 66.6% of the samples, with an increase of expression in higher grades of tumor. Furthermore, survivin was overexpressed in 2nd and 3rd recurrences of the same patients. Also, with the increased malignancy and accordingly increased expression of surviving, the overall 5-year survival rate of patients was significantly declined (P=0.036). IHC results also localized a nuclear localization for Survivin protein in tumor tissues. Conclusion: In conclusion, we were able to detect the expression of survivin in FFPE samples of bladder tissues, at the level of mRNA and protein and find a correlation between the level of Survivin expression and the degree of malignancy of the tumors. Our findings introduce Survivin as a suitable prognostic marker for predicting the bladder tumors.
چکیده فارسی مقاله هدف: مهار مرگ برنامه‌ریزی شده سلول‌ها، یکی از عوامل آغاز و پیشرفت تومور است و مهارکنندگان مرگ برنامه‌ریزی شده سلول، در بروز سرطان نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. سوروایوین یکی از مهارکنندگان مرگ برنامه‌ریزی شده سلول است که اخیراً به عنوان یک نشانگر تومور احتمالی برای تشخیص و پیش‌آگهی تومورهای مثانه مورد توجه قرار گرفته است. پروتئین سوروایوین عملکرد دوگانه‌ای هم در تنظیم تقسیم سلولی و هم در کنترل مرگ سلولی دارد و در اغلب سرطان‌های انسانی افزایش بیان دارد. در این تحقیق شایستگی بیان سوروایوین، به عنوان نشانگرهای ملکولی ذاتی در پیش‌آگهی مبتلایان به سرطان مثانه، به‌خصوص بیماران دارای عود مجدد تومور مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: بلوک‌های پارافینه از آرشیو بیمارستان لبافی‌نژاد به‌دست آمدند و پس از بررسی پرونده پنج ساله بیماران، با تکنیکRT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع تعداد 51 نمونه پارافینه متعلق به 30 بیمار مبتلا به سرطان مثانه، از نظر بیان این ژن ارزیابی شدند. همچنین توزیع بافتی و جایگاه درون سلولی پروتئین حاصل از این ژن با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: بیان سوروایوین در 6/66 درصد نمونه‌ها مشخص شد. طبق یافته‌های این تحقیق، بیان سوروایوین با افزایش درجه و بدخیمی تومور، افزایش می‌یابد. میزان بیان سوروایوین در عودهای دوم و سوم تومور، افزایش داشت. همچنین با افزایش بدخیمی و در نتیجه افزایش بیان سوروایوین شانس زنده ماندن در طی 5 سال پیگیری، به‌طور معناداری کاهش داشت (036/0(P=. نتایج ایمونوهیستوشیمی نیز مؤید این بودند که پروتئین سوروایوین در سلول‌های توموری بیان شده و تجمع هسته‌ای دارد. نتیجه‌گیری: در مجموع این تحقیق توانست بیان سوروایوین را در نمونه‌های پارافینه شده از سرطان مثانه، در سطح mRNA و پروتئین، آشکار کرده و نشان دهد که افزایش بیان سوروایوین با افزایش بدخیمی تومورهای مثانه همراه است که این یافته می‌تواند در پیش‌آگهی مبتلایان به این تومورها مؤثر باشد و سوروایوین را به عنوان نشانگر پیش‌آگهی دهنده مناسب برای سرطان مثانه معرفی می‌کند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Survivin, Apoptosis, Bladder cancer, Semi-quantitative RT-PCR, FFPE
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوروایوین، مرگ برنامه‌ریزی شده سلول، سرطان مثانه، RT-PCR نیمه‌کمی، بلوک‌های پارافینه
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۷۰
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93186---93187---93188---93189---93190---93191---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090