«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ - جلد:۹ - شماره:۱ - 2006/01/1 - Volume:۹ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Cloning, Sequencing and Expression of Core Gene of Hepatitis C Virus from an Iranian Patient with Chronic Hepatitis
عنوان فارسی کلون سازی، تعیین ترادف و بیان ژن Core ویروس هپاتیت C
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Hepatitis C virus (HCV) is the major cause of acute and chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma worldwide. Because of increasing number of infected patients throughout the world, various studies are concentrated on development of high quality diagnostic tests and genotyping in various regions of the world. Methods: In this study, we used RT-PCR to isolate and amplify the core gene sequence of the hepatitis C virus that is very conserved among various genotypes, from an isolate derived from an Iranian patient with chronic hepatitis. Then it was cloned in pUC18 vector and sequenced with universal primers. In order to produce recombinant core protein, the core gene was cloned in PET28A expression vector and the recombinant plasmid was transformed into BL21 (DE3) bacteria. Results and Discussion: The results of sequencing showed that the core gene of the hepatitis C virus from an isolate derived from an Iranian patient with chronic hepatitis has a higher similarity with 1a (96%) and 1b (95%) strains of the virus. This result is similar to those obtained by previous studies. The presence of a 23.5 KD band in SDS-PAGE and Western blot using monoclonal antibody, proved the expression of Core protein in PET28A vector. Mass production of this protein could lead to its use in detection of anti-HCV antibodies in infected patients by immunoassays.
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ویروس هپاتیت C یکی از مهمترین عوامل ایجادکنندة هپاتیت حاد ومزمن، سیروز و سرطان کبد در سطح جهان محسوب می‌شود. به دلیل روند رو به رشد ابتلا به HCV در سطح دنیا تحقیقات گسترد‌ه‌ای در نقاط مختلف جهان برای افزایش کیفیت روشهای تشخیصی و تعیین ژنوتیپ ویروس در حال انجام است. روشها: در این تحقیق ناحیه ژنی مربوط به پروتئین نوکلئوکپسید ویروس (ژن core) که یک ناحیه بسیار حفاظت شده درطول ژنوم ویروس است، از سرم یک بیمار ایرانی با روش RT-PCR جدا شده و پس از کلون‌سازی در وکتور 18 pUC با پرایمر‌های یونیورسال تعیین ترادف شد. به منظور تولید پروتئین نوترکیب Coreژن تعیین ترادف شده در وکتور بیانی A 28 PET کلون شد و پلاسمید نوترکیب حاصل به باکتری (3 DE) 21 BL منتقل گردید. نتایج و بحث: نتیجه تعیین ترادف نشان داد که ژن Core جداشده از یک بیمار ایرانی 96 درصد شباهت با سویه a1 و 95 درصد شباهت با سویه b1 ویروس هپاتیت C دارد. این نتیجه با نتایج سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه مطابقت دارد. وجود باند 5/23کیلودالتون در ژل SDS-PAGEو تست وسترن بلات با آنتی‌بادیهای مونوکلونال بیان پروتئین Core را اثبات نمود. با تولید انبوه این پروتئین، می‌توان از آن برای استفاده در کیتهای تشخیصی بهره جست.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hepatitis C, Core gene, Sequencing, Expression of Core gene
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هپاتیت C، ژن Core، تعیین ترادف، بیان پروتئین Core
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۸
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93202---93203---93204---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090