«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ - جلد:۹ - شماره:۱ - 2006/01/1 - Volume:۹ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Detection of active Toxoplasma gondii (RH strain) in the different body tissues of experimentally infected rats
عنوان فارسی تشخیص حضور فعال انگل توکسوپلاسما گوندیی در اندامهای مختلف بدن رت پس از آلودگی تجربی با سویه RH
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: Toxoplasma gondii is a coccidian protozoon which forms tissue cyst in different organs of infected intermediate host. The present study was conducted to demonstrate the active form of parasite in different tissues of rat, which was experimentally infected with RH strain of Toxoplasma gondii using bioassay method inmice. Materials & Methods: In the experimental assay, 75 rats and 500 mice were used. The rats were infected experimentally with 40-50 thousands of tachyzoites intrapritoneally. Three rats were killed every 24 h then with up to three days 3 days interval for 60 days and their different organs were searched biologically for presence of the parasite. In this regard, the organs were squeezed with mortar in normal saline, diluted and following adding streptomycin and penicillin injected intrapritoneally in three outbreed mice each. Then the mice were followed up for 10 days. Results: Toxoplasma cyst was found in brain, liver and spleen of the rats within 5 to 9 post infection. The parasite was appeared in heart and muscles within 9-13 days after infection but not found in the kidney. The parasite was disappeared in spleen and liver following12 and 28 days of infection respectively but remain active in the brain, heart and muscles within 60 days of the study. Implication: Toxoplasma gondii could remain active in spleen and liver of infected rat for a short time. Meanwhile brain and muscles (heart and skeletal muscles) of the infected animal can keep the parasite for a long time. Kidney is not appropriate tissue for Toxoplasma gondii localization.
چکیده فارسی مقاله هدف: توکسوپلاسما گوندیی تک یاخته‌ای کوکسیدیایی است که در بافتهای مختلف بدن رت آلوده به صورت کیست نسجی یافت می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی حضور فعال انگل در بافتهای مختلف رت آلوده شده با سویه RH از طریق تلقیح به موش بوده است. مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی- مداخله‌ای در مجموع تعداد 75 رت و 500 موش سوری استفاده شدند. ابتدا با تزریق طریق داخل صفاقی 40 تا 50 هزار تاکی زوایت همه رت‌ها آلوده شدند. 12 ساعت پس از شروع آلوده‌سازی، نمونه‌برداری آغاز شد و تا 3 روز هر 24 ساعت و پس از آن هر سه روز یک بار تا 60 روز هر بار تعدادی رت را کشته و اندامهایی از قبیل طحال، کبد، قلب، عضلات مخطط، کلیه و مغز آنها جدا شد و پس از له کردن بافتها به‌همراه سرم فیزیولوژی و آنتی‌بیوتیک به موش سوری تزریق شد. نتایج: در این بررسی مشخص شد کیست انگل از روز پنجم تا روز شصتم (مدت زمان تحقیق) در مغز و از روز نهم تا شصتم در دو بافت عضله و قلب و از روز پنجم تا دوازدهم در طحال و تا بیست و هفتم در کبد حضور دارد. در بافت کلیه، طی شصت روز هیچ انگلی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: انگل توکسوپلاسما در اندامهایی مانند طحال و کبد برای مدت کوتاه، ولی در مغز و عضلات برای مدت طولانی می‌تواند حضور یابد. اندامهایی مانند کلیه، محل مناسبی برای استقرار انگل نیستند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Toxoplasma gondii, rat, different tissues.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توکسوپلاسما گوندیی، رت، اندامهای مختلف.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۳
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93205---93206---93207---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090