«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ - جلد:۹ - شماره:۱ - 2006/01/1 - Volume:۹ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Repellency effect of neem oil (Azadirachta indica Juss) against paederus beetles, the agent of linear dermatitis,
عنوان فارسی اثر دورکنندگی روغن چریش بر روی سوسکهای مولد درماتیت
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The family of staphylinidae (rove beetles) includes 40000 species and has a world-wide distribution . Many species of Paederus have been known for a long time as the causative agent of linear dermatitis. Paederus beetles are attracted to artificial lights in the evening during the hot and humid summer nights. Whenever they are crashed or smeared on the skin they release their toxin called Pederin from their haemolymph . So far, various recommendation have been made to control paederus, but most of them were inefficient . The aim of this study was to investigate the repellency effect of the neem oil (Azadirachta indica Juss), as a personal protection method against paederus beetles. Neem oil was used in three different dosages (2.5 ,5 ,10 percent) on treated paper inside the ptri dishes. The results showed that protection percentage produced by Neem oil at 2.5 ,5 and 10 percent dose was 46.2 ,69.3 ,84.62 percente respectivly .
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خانواده سوسکهای استافیلینیده دارای بیش از چهل هزار گونه شناخته شده است که در سراسر دنیا پراکنده‌اند. بسیاری از گونه‌های جنس Paederus spp به‌عنوان عامل درماتیت خطی شناخته شده‌اند. در مناطق گرم ومرطوب در طول شب و بعدازظهر سوسکهای پدروس به سمت منابع نور مصنوعی (چراغها) جلب می‌شوند و چنانچه این سوسکها روی پوست کشیده و یا له شوند ماده موجود در همولنف این حشرات که در اصطلاح پدرین نامیده، روی پوست رها شده و سبب بروز عارضه‌ای به نام درماتیت می‌شود. مواد و روشها: تاکنون روشهای بسیاری برای کنترل سوسکهای پدروس پیشنهاد شده که هیچ یک از آنها تأثیر قاطعی در کنترل آن نداشته است. هدف این تحقیق بررسی قدرت دورکنندگی روغن گیاه چریش بر سوسکهای پدروس به‌عنوان یک روش محافظت شخصی است. روغن چریش (نیم) در سه دُز 5/2 ، 5 و 10 درصد روی کاغذهای آغشته در درون پتری دیش آزمایش شد. نتایج: نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که درصد دورکنندگی روغن نیم در سه دُز مورد آزمایش به ترتیب 2/46 ، 3/69 و 62/84 است، که هرسه نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشد (05/0P<).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Paederus spp, linear dermatitis, Botanical repellent, Neem
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پدروس، درماتیت خطی، دورکننده‌‌های گیاهی، چریش (نیم)
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۵۱
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93215---93216---93217---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090