«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Production of IgY in chicken egg yolk against helicobacter pylori urease using UreC recombinant protein
عنوان فارسی تولید IgY در زرده تخم مرغ بر علیه اوره‌آز هلیکوباکتر پیلوری از قطعه نوترکیب UreC
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Helicobacter pylori is a spiral, microaerophilic gram negative bacterium, that multiplies and causes infection in human gastric mucosal layer. H.pylori infection, followed by destruction of gastric epithelial tissue, leads to gastric chronic inflammation, which can cause gastric and peptic ulcers. New approaches have focused on using specific treatments, such as immunotherapy, to eradicate this infection. Urease, as one of the most important virulent and antigenic factors of the bacterium, is a suitable target for this purpose. This study is aimed at production of specific IgY against urease UreC subunit. Materials and Methods: In this study, initially for preparing recombinant UreC, after purification of the genomic DNA, ureC gene was amplified by polymerase chain reaction (PCR). The PCR product was ligated to pET28a. The recombinant protein was expressed followed by transformation of recombinant construct into E. coli BL21DE3. SDS-PAGE analysis was carried out and the recombinant protein was purified by Ni-NTA affinity chromatography. The purified recombinant protein was injected to hens. IgY recovered from egg yolk, was purified by PEG precipitation at >70% purity. The purified IgY was analyzed by ELISA and SDS-PAGE. Results: SDS-PAGE analysis revealed a good expression and >70% purification of the recombinant protein. ELISA observation demonstrated high immunogenicity of the recombinant protein. Conclusion: With a view to higher potential of IgY-HpUc in recognition of UreC subunit, the results are in favour of the oral administration of the IgY obtained from hens immunized by H.pylori may provide a novel approach to the management of H.pylori infections.
چکیده فارسی مقاله هدف: هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی مارپیچی شکل و میکروآئروفیل است که در لایه مخاطی معده انسان تکثیر یافته و ایجاد عفونت می‌نماید. عفونت ایجاد شده توسط این باکتری که با تخریب بافت پوششی معده همراه است، منجر به التهاب مزمن معده می‌شود که می‌تواند سبب ایجاد زخم‌های معده و دوازدهه شود. رویکردهای اخیر در راستای به‌کارگیری درمان‌های اختصاصی برای مقابله با این عفونت است که در این میان آنزیم اوره‌آز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زا و آنتی‌ژنیک این باکتری، هدف مناسبی برای این منظور است. هدف از مطالعه حاضرتولید IgY اختصاصی بر علیه زیرواحد C آنزیم اوره‌آز است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه ابتدا به‌منظور تهیه پروتئین نوترکیب زیرواحد C اوره‌آز، پس از کشت و تخلیص ژنوم باکتری، با کمک PCR، ژن زیرواحد C آنزیم اوره‌آز هلیکوباکتر پیلوری تکثیر و سپس روی ناقل بیانی pET28a کلون شد. پس از انتقال سازة نوترکیب به باکتری اشرشیاکلی زیرگونه Bl21DE3، پروتئین نوترکیب مورد نظر بیان شد. در ادامه پروتئین نوترکیب از طریق کروماتوگرافی میل ترکیبیNi-NTA تخلیص شد. در نهایت پس از تزریق پروتئین نوترکیب تخلیص شده به مرغ، تکمیل دورة ایمن‌سازی، جمع‌آوری تخم مرغ‌ها و جداسازی زردة تخم مرغ، IgY با رسوب‌گذاری به کمک پلی‌اتیلن‌گلیکول تخلیص و با سنجش الایزا ارزیابی شد. نتایج: بررسی با SDS-PAGE نشان می‌دهد پروتئین نوترکیب به‌خوبی بیان و تخلیص شده است، همچنین نتایج به‌دست آمده با الایزا نشان‌دهندة ایمنی‌زایی بالای پروتئین نوترکیب و توان بالای آنتی‌بادی در شناسایی زیرواحدC آنزیم اوره‌آز است. بررسی با SDS-PAGE همچنین نشان می‌دهد، تخلیص IgY با خلوص بیش از 70 درصد انجام شده است. نتیجه‌گیری: با توجه به توان بالای آنتی‌بادی IgY-HpUc در شناسایی زیرواحد UreC آنزیم اوره‌آز، امکان استفاده از این آنتی‌بادی به‌صورت خوراکی به‌منظور محدود کردن رشد و توسعة عفونت هلیکوباکتر پیلوری مطرح می‌شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Helicobacter pylori, Urease, UreC, IgY technology
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هلیکوباکتر پیلوری، آنزیم اوره‌آز، زیرواحد UreC، فناوری IgY
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۳
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93252---93253---93254---93255---93256---93257---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090