«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The study of normobaric hyperoxia preconditioning on superoxide dismutase activity in the rat stroke model
عنوان فارسی بررسی اثر پیش‌شرطی‌سازی با هیپرکسی نورموباریک بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در مدل سکته مغزی رت
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Ischemic preconditioning (IPC) is an endogenous phenomenon that can induce ischemic tolerance (IT) in variety of organs such as brain. In this study, we examined the intermittent and prolonged normobaric hyperoxia (HO) on neurologic deficit scores, infarct volume, and superoxide dismutase activity. Materials and Methods: The rats were divided to four main groups. First two main groups were exposed with HO in prolonged (24 h; PrHO) and intermittent (4 h×6 days; InHO) groups and second two main group acted as controls, and were exposed to 21% oxygen in the same chamber (room air, RA) continuously (24 h; PrRA) and discontinuously (4 h×6 days; InRA). Each group subdivided to three subgroups. After 24 h, first subgroup were subjected to 60 minutes MCAO followed by 24 h of reperfusion. Then, IT induced by InHO and PrHO were measured by neurologic deficit scores and infarct volume. Second and third subgroups were called sham-operated and intact subgroups for assessment of the effect of HO on superoxide dismutase activity. Results: Our findings indicate that InHO and PrHO are involved in the induction of IT. Pretreatment with InHO and PrHO reduced neurologic deficit scores and infarct volume significantly. InHO and PrHO increase superoxide dismutase activity significantly. Conclusion: Although further studies are needed to clarify the mechanisms of ischemic tolerance, InHO and PrHO seem to partly exert their effects via increase superoxide dismutase activity.
چکیده فارسی مقاله هدف: پیش‌شرطی‌سازی به ایسکمی یکی از پدیده‌های درون‌زاد است که می‌تواند توسط عوامل مختلف و از مسیرهای مولکولی متفاوت در بافت‌های مختلف مانند مغز ایجاد شود. در این مطالعه اثر پیش‌شرطی‌سازی به‌واسطه هیپرکسی نورموباریک پیوسته و متناوب بر میزان نقص نورولوژیک، حجم سکته مغزی و میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بررسی شده است. مواد و روش‌ها: رت‌ها در چهار گروه به‌صورت گروه‌های پیوسته (24 ساعت پیوسته) و متناوب (4 ساعت در روز به‌مدت 6 روز) در معرض هیپرکسی نورموباریک و نورموکسی نورموباریک (RA یا هوای اتاق) قرار می‌گرفتند. هر گروه به سه زیرگروه تقسیم شدند. زیرگروه اول، بعد از 24 ساعت، تحت جراحی انسداد شریان میانی مغز به‌مدت 60 دقیقه قرار گرفتند و سپس 24 ساعت به آن‌ها اجازه برقراری مجدد جریان خون داده شد. زیرگروه دوم و سوم به‌نام زیرگروه شم (بدون انسداد شریان میانی مغز) و گروه دست‌نخورده (بدون جراحی) برای بررسی اثر هیپرکسی نورموباریک بر میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در نظر گرفته شد. نتایج: یافته‌های ما نشان می‌دهد که هیپرکسی نورموباریک متناوب و پیوسته در القای تحمل به ایسکمی درگیر هستند. پیش‌درمان با هیپرکسی نورموباریک پیوسته یا متناوب نقص‌های نورولوژیک را بهبود می‌بخشد، حجم سکته مغزی را در گروه متناوب تا 7/72 و در گروه پیوسته 2/65 درصد کاهش می‌دهد و میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را به‌طور معنی‌دار افزایش می‌دهد. نتیجه‌گیری: اگرچه برای شناخت مکانیسم حفاظت عصبی حاصل از هیپرکسی نورموباریک مطالعات زیادی لازم است، اما نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در رت هیپرکسی نورموباریک آثار حفاظت عصبی خود را تا حدی از طریق افزایش میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز نشان می‌دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ischemic preconditioning, Normobaric hyperoxia, Superoxide dismutase enzyme activity, Stroke.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پیش‌شرطی‌سازی به ایسکمی، میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، سکته مغزی، هیپرکسی نورموباریک.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۳
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93266---93267---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090