«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Simultaneous molecular detection of neisseria meningitidis and haemophilus influenzae
عنوان فارسی شناسایی مولکولی همزمان نیسریا مننژیتیدس و هموفیلوس آنفولانزا
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Bacterial meningitis is a dangerous and sometimes fatal infection that affects the central nervous system. Because some antibiotics can prevent some types of these Bacteria and supress them from spreading and infecting, therefore it is important to know what type of virus or bacterium is causing meningitis. Haemophilus influenzae and Neisseria meningitides are the two main pathogens causinig acute bacterial meningitis. Different methods are used for the detection of H. influenzae and N. meningitidis but they are of low sensitivity, taking long time and difficult to perform. Therefore, complementary methods are necessary for more sensitive detection of these agents. Materials and Methods: In this study, a multiplex polymerase chain reaction (mPCR) assay was developed for detection of H. influenzae and N. meningitidis. These strains were confirmed by biochemical methods. Two specific primer pairs were designed for lic-1 and opa genes of H. influenzae and N. meningitidis respectively. Results: DNA amplification product fragments were 150 bp and 320 bp for H. influenzae and N. meningitidis, respectively. Streptococcus pneumoniae used as a negative control and did not yield a PCR product. Conclusion: The results of this study indicated that PCR is a useful complementary diagnostic technique, especially when Gram stain, culture, or antigenic detection is negative or inconclusive.
چکیده فارسی مقاله هدف: مننژیت باکتریایی یکی از عفونت‌های جدی و گاهی کشنده است که روی سیستم اعصاب مرکزی تأثیر می‌گذارد. دانستن علت مننژیت ایجاد شده توسط عوامل ویروسی یا باکتریایی، به‌دلیل تفاوت در شدت بیماری و نیز درمان آن از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند مانع از گسترش بعضی از این عوامل در بین مردم شوند. نیسریا مننژیتیدس و هموفیلوس آنفولانزا دو عامل مهم بیماری‌زا هستند که در ایجاد مننژیت حاد باکتریایی دخالت دارند. روش‌های مختلفی برای شناسایی نیسریا مننژیتیدس و هموفیلوس آنفولانزا استفاده شده است، اما علاوه بر طولانی شدن نیاز به روش‌های حساس‌تری برای شناسایی این پاتوژن‌ها می‌باشد؛ بنابراین زمان آزمایش از حساسیت کمتری برخوردار بوده و انجام آن با مشکلاتی همراه است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق برای شناسایی هموفیلوس آنفولانزا و نیسریا مننژیتیدس از روش PCR Multiplex (mPCR) استفاده شد. تأیید اولیه این زیرگونه‌ها به روش بیوشیمیایی صورت پذیرفت. به‌منظور شناسایی با استفاده از واکنش mPCR، دو جفت آغازگر اختصاصی ژن lic-1 برای هموفیلوس آنفولانزا و ژن opa برای نیسریا مننژیتیدس طراحی شد. نتایج: قطعه DNA تکثیر یافته برای هموفیلوس آنفولانزا 150 جفت‌باز و برای نیسریا مننژیتیدس 320 جفت‌باز بود. استرپتوکوکوس نمونیا به‌عنوان کنترل منفی استفاده شد و نتایج PCR آن با آغازگر طراحی شده منفی بود. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که PCR خصوصاً زمانی که نتایج رنگ‌آمیزی، کشت باکتری یا شناسایی آنتی‌ژن منفی بوده یا نتوان به‌طور قطعی نتایج آن‌ها را تأیید نمود، یک تکنیک تکمیلی مفیدی برای تشخیص می‌باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Detection, H. influenzae, N. meningitidis, Multiplex PCR assay.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شناسایی، نیسریا مننژیتیدس، هموفیلوس آنفولانزا،Multiplex PCR .
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۸۰
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93278---93279---93280---93281---93282---93283---93284---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090