«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Detection and identification of leishmania parasites within sand flies using kDNA, rDNA and CPB loci
عنوان فارسی شناسایی و تعیین هویت گونه‌های لیشمانیای جدا شده از پشه خاکی‌ها با استفاده از سه جایگاه کینتوپلاست (kDNA)، ریبوزومال (rDNA) و سیستئین پروتئاز B
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Molecular epidemiology of Visceral Leishmaniasis (VL) is currently used widely for different objectives such as vector incrimination studies. Materials and Methods: In this study three different loci including kinetoplast DNA (kDNA), ribosomal DNA (rDNA), and Cystein protease B (CPB) of Leishmania parasite genome were used for detection and identification of natural infection of sand flies of Germi district of Ardebil province, the most important VL or Kala-azar foci in Iran. Results: The results showed that the three loci of kDNA, rDNA and CPBs are respectively more appropriate for leptomonad infection/initial screening, identification of the L.donovani complex, and discrimination of the species complex. It was also verified that both members of the complex, L. donovani and L. infantum, are present in the study area and are transmitted to the hosts by Phlebotomus perfiliewi trenscaucasicus sandflies. Conclusion: This is the first report on natural infection of sand flies to L. donovani in the country and since the ecology and biology of L. donovani differs extensively from L. infantum, it is necessary to perform further studies to highlight the role of L. donovani in epidemiology of VL in the region and country.
چکیده فارسی مقاله هدف: امروزه از اپیدمیولوژی مولکولی در تحقیقات مختلف اپیدمیولوژیکی بیماری لشمانیوز احشایی از جمله تعیین ناقلین بیماری استفاده می‌شود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از سه جایگاه کینتوپلاست DNA، بخش‌های غیرقابل ترجمه ژن‌های ریبوزوم و ژن سیستئین پروتئاز B ژنوم انگل‌های لیشمانیا برای تعیین آلودگی و هویت گونه‌های انگل در پشه خاکی‌های منطقه گرمی استان اردبیل که مهم‌ترین کانون بومی بیماری لشمانیوز احشایی (کالاآزار) در کشور است، استفاده شده است. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که ژنوم کینتوپلاست DNA، بخش‌های غیرقابل ترجمه ژن‌های ریبوزوم و سیستئین پروتئاز B به‌ترتیب برای تعیین لپتوموناد یا بررسی‌های اولیه، شناسایی کمپلکس دونوانی و تعیین هویت اعضای کمپلکس دونووانی مناسب هستند. این مطالعه برای اولین بار ثابت نمود که در منطقه مورد مطالعه هر دو عضو کمپلکس دونووانی یعنی لیشمانیا دونووانی و لیشمانیا اینفانتوم وجود دارند و هر دو انگل توسط پشه خاکی‌های فلبوتوموس پرفیلیوی ترانس کوکازیکوس انتقال پیدا می‌کنند. نتیجه‌گیری: این اولین گزارش از آلودگی طبیعی پشه خاکی‌ها به لیشمانیا دونووانی در ایران است. با توجه به این‌که لیشمانیا دونووانی دارای اکولوژی و زیست‌شناسی کاملاً متفاوت از لیشمانیا اینفانتوم است، ضروری است که مطالعات بیشتری درباره نقش این گونه از کمپلکس در اپیدمیولوژی بیماری در منطقه و کشور انجام شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Kala-azar (VL), Sand fly, Kinetoplast DNA, rDNA, CPB.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کالاآزار، پشه خاکی، DNA کینتوپلاست، DNA ریبوزومال، سیستئین پروتئاز B.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۸۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93285---93286---93287---93288---93289---93290---93291---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090