«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Application of PCR-ELISA method based on RE domain for diagnosis of toxoplasmosis in experimentally infected rat (Rattus norvegicus)
عنوان فارسی به‌کارگیری روش PCR-ELISA با استفاده از ترادف RE در تشخیص کمی توکسوپلاسموز تجربی در مدل موشی (Rattus norvegicus)
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Toxoplasmosis may cause significant damage to the developing fetus and is a life-threatening opportunistic infection in immunocompromised persons. Molecular methods are known to be more sensitive and more specific than serological assays for diagnosis of toxoplasmosis. Application of quantitative PCR has evolved sensitive, specific, and rapid method for the detection of RH strain of Toxoplasma gondii DNA. Materials and Methods: In the present study, quantitative PCR-ELISA (Polymerase Chain Reaction-enzyme linked immunosorbent assay) was used for quantization of Toxoplasma gondii in the blood of 15 rats (Rattus norvegicus) infected experimentally with the parasite. In this regard Polymerase PCR-ELISA was developed for rapid detection of Toxoplasma gondii. Specific primers targeting RE gene were selected and used for the amplification of toxoplasmic DNA. DIG-labeled (digoxigenin-labeled) amplicons were hybridized with a specific biotinylated oligonucleotide probe in solution phase and subsequently transferred to streptavidin coated plates. The captured DNA-DNA hybrids were colorimetrically detected by the addition of anti-digoxigenin antibody peroxidase conjugate and substrate. Results: DNA of Toxoplasma gondii were efficiently detected within 4 hours and no interference was encountered in the amplification and detection of the parasite. Conclusion: Efficienty of the PCR-ELISA system was evaluated we found with several advantages in terms of sensitivity, rapidity and simplicity in this system.
چکیده فارسی مقاله هدف: توکسوپلاسما ممکن است ایجاد آسیب در جنین و از انگل‌های فرصت‌طلب در بیماران با ایمنی سرکوب شده می‌باشد. استفاده از روش‌های مولکولی برای تشخیص بیماری حساس‌تر از روش‌های سرولوژیک است. استفاده از روش PCR-ELISA حساسیت و ویژگی بالا، زمان تشخیص توکسوپلاسموزیس نیز سریع‌تر است. در این پژوهش از روش PCR-ELISA با استفاده از قطعه DNA RE، برای تشخیص توکسوپلاسموزیس به‌کار رفت. از مزایای این روش حساسیت و اختصاصی بودن و در نهایت تشخیص سریع توکسوپلاسموزیس می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از روش کمی PCR-ELISA برای تشخیص توکسوپلاسموزیس در 15 سر رت استفاده شد. بدین منظور PCR-ELISA برای تشخیص سریع توکسوپلاسموزیس راه‌اندازی شد. در این روش آغازگرهای اولیگونوکلئوتیدی برای هدف‌گیری ژن RE مربوط به تاکی‌زوئیت به‌طول 138 جفت‌باز انتخاب شده و برای تکثیر DNA توکسوپلاسما گونده‌ای، از فرایند PCR و نشاندار کردن همزمان محصول به‌دست آمده از آن با دیگوکسی‌ژنین استفاده شد. قطعه نشاندار شده با DIG، با پروب اولیگونوکلئوتید بیوتینیله شده اختصاصی هیبرید می‌شود و سپس به استرپتاودین پوشش‌دار شده در بلیت اضافه می‌شود. هیبرید DNA-DNA ایجاد شده با اضافه کردن آنتی‌بادی ضد دیگوکسی‌ژنین کنژوگه شده با پراکسیداز و با روش کلریمتری قابل شناسایی است. نتایج: با استفاده از سیستم PCR-ELISA، ژن RE توکسوپلاسما گونده‌ای در مدت 4 ساعت و با حساسیت بالا مورد شناسایی قرار گرفت. در ضمن آزمایش‌هایی برای بررسی حساسیت روش به‌کار برده شده، انجام گرفت و منحنی استاندارد مربوط به حساسیت روش نیز رسم شد. DNA توکسوپلاسما پس از 4 ساعت قابل شناسایی است و در این روش عوامل دیگر دخالت ندارند؛ بنابراین فقط این انگل تکثیر و شناسایی می‌شود. نتیجه‌گیری: کارایی PCR-ELISA ارزیابی شد و ارزیابی‌ها نشان داد که از مزیت‌های این روش سریع، حساس، مطمئن و ساده بودن آن است؛ بنابراین می‌توان از آن به‌عنوان یک روش تشخیصی استفاده کرد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله PCR-ELISA, toxoplasmosis, RE gene, Rat.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله PCR-ELISA، توکسوپلاسموزیس، ژن RE، رت.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۰۷
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93297---93298---93299---93300---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090