«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Identification of Sarcocystis species of slaughtered sheep in Gazvin Ziaran slaughterhouse using PCR-RFLP
عنوان فارسی طراحی و به‌کارگیری روش RT-PCR ELISA Multiplex برای تشخیص عفونت همزمان HCV و HIV-۱
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Sarcocystosis is caused by species of Sarcocystis, an intracellular protozoan parasite in the phylum Apicomplexa. The intermediate hosts are the herbivores eating infected food or water containing sporocysts excreted by the carnivorous final host, and that results in tissue cysts in corpses. The present study was carried out to identify Sarcocystis species of sheep using PCR-RFLP. Materials and Methods: In the present study 60 specimens from the diaphragm, heart and esophagus muscles of sheep slaughtered in Qazvin Ziaran slaughterhouse were collected. 40 specimens contained macroscopic Sarcocystis cysts and the next 20 contained microscopic Sarcocystis cysts. They were examined by Dob Smear and digestion method. DNA extraction was carried out by a kit. PCR conditions were optimized for 18S rRNA amplification. Meanwhile, a comparative study was done to investigate the specific primers of the Toxoplasma and Neospora along with the Sarcocystis cases. According to the position of restriction sites, restricted enzymes were selected. Results: Results indicated that the primers were completely unique and specific for detecting Sarcocystis. RELP-PCR analysis showed that macroscopic cysts and microscopic cysts belonged to Sarcocystis gigantea and Sarcocystis arieticanis, respectively. Conclusion: Sarcocystis species of sheep can be recognized through PCR-RFLP technique using the designed specific primers. By this technique applying TaqI enzyme for microscopic cysts as well as TaqI and HincII enzymes for macroscopic cysts were found more efficient than the others.
چکیده فارسی مقاله هدف: علیرغم غربالگری خون‌های اهدایی با روش‌های حساس مبتنی بر شناسایی آنتی‌بادی، همچنان خطر انتقال عفونت‌های ویروسی وجود دارد. بنابراین طراحی روش‌های حساس مبتنی بر شناسایی اسید نوکلئیک مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق طراحی روشی حساس‌تر در مرحله شناسایی نسبت به روش‌های معمول و همچنین تشخیص همزمان عفونت‌های ویروس نقص ایمنی اکتسابی تیپ یک و ویروس هپاتیت C در یک نمونه است. مواد و روش‌ها: پس از طراحی آغازگرها و پروب‌های اختصاصی دو ویروس و بهینه‌سازی روش واکنش زنجیره‌ای چندگانه، مرحله نشاندار کردن محصول با استفاده ازنوکلئوتیدهای متصل به دیگوگسی‌ژنین انجام شد. محصول به‌دست آمده ابتدا به دو قسمت مجزا تقسیم و پس از واسرشت شدن در شرایط قلیایی با پروب اختصاصی مجاور شد. پروب‌های حاوی بیوتین انتهایی پس از اضافه شدن به پلیت پوشش یافته با استرپت آویدین متصل شدند. پس از شستشو، آنتی‌بادی ضد دیگوگسی‌ژنین متصل به آنزیم آلکالن فسفاتاز به چاهک‌ها اضافه شد. در مرحله نهایی شستشو انجام و سوبسترا اضافه شد. با استفاده از روش رنگ‌سنجی نمونه‌های مثبت و منفی از نظر عفونت قابل شناسایی هستند. نتایج: 35 نمونه با روش طراحی شده مورد آزمایش قرار گرفتند، که شامل 27 نمونه مثبت و 8 نمونه منفی تأیید شده و 4 نمونه پانل استاندارد بودند. هیچ‌گونه نتیجه مثبت یا منفی کاذب مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: روش طراحی شده دارای حساسیت و اختصاصیت قابل قبولی برای تشخیص عفونت ویروس نقص ایمنی اکتسابی تیپ یک و ویروس هپاتیت C در دوره پنجره می‌باشد به‌علاوه امکان کمی کردن روش وجود دارد، که در کنترل بیمار و پایش درمان مفید است. همچنین در کنار حساسیت بسیار بالا هزینه و زمان کمتری برای انجام آزمون نیاز است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sarcocystis, 18S rRNA, PCR-RFLP, Sarcocystis gigantea, Sarcocystis arieticanis.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ویروس هپاتیت C، ویروس نقص ایمنی اکتسابی تیپ یک، عفونت همزمان، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز چندگانه
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۶۳
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93301---93302---93303---93304---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090