«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۳/۲۱ - جلد:۶ - شماره:۱ - 2004/06/10 - Volume:۶ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Delvelopment of ELISA for Determining Antimumps IgG and Its Comparison with Virus Neutralization Test
عنوان فارسی راه‌اندازی آزمایش الیزا به‌منظور نشاندادن IgG ضد ویروس اوریون و مقایسه آن با آزمایش خنثا‌سازی ویروس
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Mumps virus is the cause of a contagious disease mostly seen in children and young adults. Immunoglobulin G protects individuals from reinfection. Because of the broad range of incubation time in various individuals, the presence of the virus in saliva before the appearance of clinical symptoms and infection of many individuals without symptoms makes the control of the transmission of the disease difficult. Therefore, vaccination is the best way to control the disease and spread of the viral agent. In addition, laboratory methods with a high sensitivity are needed to determine vaccine efficiency and to identify susceptible groups and infected individuals. Materials & Methods: In this research, we used the viral neutralization test (VNT) and ELISA to determine IgG titers. First, the VNT was performed for 400 cord blood samples from which, 91.7% were detected to be positive. A vero cell line was infected with Hushino strain of mumps virus. By the hemadsorption test, the virus propagation in the infected cell line was confirmed. Later, the cultured virus was concentrated by PEG 6000, then purified by sucrose gradient and the amount of the protein was determined. The purified virus was coated on the micotiter plates and an indirect ELISA was performed. We used the VNT as a golden standard to determine the efficiency of our designed ELISA method. Results: The results demonstrated that the two methods have a good correlation. The sensitivity and specificity of our ELISA system was 100% and 97% respectively. Thus, our ELISA technique is a reliable method to determine mumps virus antibody titer.
چکیده فارسی مقاله هدف: اوریون یک بیماری عفونی حاد بسیار واگیردار است که بیشتر در کودکان و نوجوانان دیده می‌شود. IgG اختصاصی علیه ویروس اوریون فرد را در برابر عفونت مجدد محافظت می‌کند. به‌منظور بررسی سطح آنتی‌بادی، تعیین گروه‌های سنی حساس برای واکسیناسیون، شناسایی دقیق افراد مبتلا به اوریون و نیز تعیین میزان ایمنی‌زایی واکسن‌های ضداوریون، وجود روش‌های آزمایشگاهی عملی و سریع یا حساسیت و ویژگی مناسب ضروری است. این پژهش به‌منظور طراحی و راه‌اندازی یک روش الیزای غیرمستقیم به‌منظور تعیین عیار IgG ضد ویروس اوریون انجام شد. مواد و روش‌ها: آنتی‌ژن ویروسی در سلول‌های Vero آلوده به سویة واکسن اوریون تهیه و سپس تغلیظ و تخلیص گردید. 400 نمونه خون بندناف تهیه شده از دو بیمارستان در تهران به‌منظور وجود IgG اختصاصی ویروس اوریون مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌ها همچنین برای وجود آنتی‌بادی خنثاکننده به‌وسیلة آزمایش خنثاسازی ویروس (VNT) ارزیابی شدند. نتایج: به‌دست آمده نشان داد که 7/91% افراد مثبت و 3/8% منفی بودند. با مقایسه نتایج الیزای طراحی شده با آزمایش استاندارد خنثاسازی ویروس نشان داده شد که حساسیت و ویژگی الیزا به‌ترتیب 97% و 100% است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mumps virus, ELISA, VNT, IgG
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اوریونون، ELISA، VNT، IgG.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۰۲
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93401---93402---93403---93404---93405---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090