«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۱/۳/۲۰ - جلد:۴ - شماره:۳ - 2002/06/10 - Volume:۴ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The Design of Continous Care Model for the Control of Coronary Artery Disease
عنوان فارسی طراحی مدل مراقبت پیگیر بر کنترل اختلال عروق کرونر
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The control of cardiovascular disease, especially coronary artery disease, is regarded as one of the most important health problems in the worid. Nearly 25 percent of the worid total mortality ate is due to cardiovascular disease. So far many research studies have been carried out to control cardiovascular disease risk factors, that most of these studies have been quantitative studies not paying enough attention to deep comprehention and understanding of this phenomenon, while recognition and detection of the structure and nature of a phenomenon must be investigated using qualitative research methods. In this regard, this research was a qualitative study using Grounded theory model carried out to determine. The main structure of the control of coronary artery disease among the patients. The Data analysis of the result collected from the research participants (in eluding coronary patients, and their families, cardiologists and nurses) and creating concepts and variables such as transient care, lock of enough knowledge and understanding of the nature of the disease and lack or effective care relation resulted in the production of a Core variable named, "Continous care" which integrate the resulted concepts of the research data. This finding has been proposed as a new caring approch. This approach requiers four steps of orientation, sensitization, control and evaluation processes to control and reduce the complication of the disease, and to increase the quality of life of coronary patients.
چکیده فارسی مقاله کنترل بیماری‌های قلب و عروق خصوصاً اختلال عروق کرونر یکی از مهمترین معضلات بهداشتی جهان به‌شمار می‌رود به‌طوری که حدود یک چهارم کل مرگ و میر در دنیا ناشی از مشکل قلبی عروقی است. تا کنون پژوهش‌های بسیاری به‌منظور کنترل بیماری قلبی عروقی و عوامل خطر زای آن صورت گرفته است که اکثراً از نوع تحقیقات کمی می‌باشد و کمتر به درک و فهم عمیق و همه جانبة این پدیده پرداخته‌اند؛ زیرا اصولاً شناخت و تشریح ساختار و ماهیت یک پدیده در حیطة پژوهش‌های کیفی است. بدین منظور پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی Qualitative Research با الگو و فرایند تئوری زمینه‌ای یا پایه می‌باشد که در جهت تعیین و شناخت ساختار اصلی کنترل بیماری عروق کرونر در مورد این بیماران صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از همکاران پژوهش Participants (بیماران کرونری و خانواده آنها، پزشکان و پرستاران) و تبیین مفاهیم و متغیرهایی مانند مراقبت مقطعی، عدم شناخت و درک کافی از ماهیت بیماری و قطع رابطه مراقبتی مؤثر منجر به پیدایش و تولید یک متغییر کلیدی اولیه به نام مراقبت پیگیر گردید. این متغیر پیوند دهندة مفاهیم حاصل از داده‌های پژوهش می‌باشد و به‌عنوان رویکرد تئوریک مراقبتی مطرح می‌شود. الگوی تجربی و عملیاتی مورد نظر با عنایت به داده‌های پژوهش حاصل از روند مطالعة کیفی، و توجه به ضرورت دستیابی به اهداف این رویکرد- که دارای چهار مرحله با فرایند آشناسازی، حساس سازی، کنترل و ارزشیابی می‌باشد- به‌منظور کنترل و کاهش عوارض بیماری و افزایش کیفیت زندگی مددجویان کرونری طراحی گردید.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Continouse Care Model, Coronary artery disease, Qualitative research
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل مراقبت پیگیر Continuous care model، بیماری شریان کرونر Coronary Artery disese، تحقیق کیفی Qualtative Research
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۰۳
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93459---93460---93461---93462---93463---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090