«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۱/۳/۲۰ - جلد:۴ - شماره:۳ - 2002/06/10 - Volume:۴ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The Effect of Clinical Application of Cold on Knee Joint Position Sense in the Uninjured Population
عنوان فارسی اثر کاربرد کلینیکی سرما بر حس وضعیت مفصل زانو در افراد سالم
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Joint Proprioception (ability to perceive joint movement and position in space) is a a highly specialized neural function. The signals from receptors in skin, muscles, ligaments, and joints capsules are transmitted to the central nervous system through fast transmitting pathways. Any deficit in the joint proprioception can cause joint instability. It has been reported in the literature that the application of cold to the joint and surrounding tissues can decrease the joint sensation. He purpose of the present study was to investigate the effects of local cold on the knee joint position sense in both the open and closed kinematic chains. The cold was applied over the knee joint ~ well as on the thigh. Eighteen healthy male subjects, aging 20-32 years (25.27± 3.26), voluntarily participated in the study which was conducted in Rasoul Akram Hospital. All subjects wer tested for the knee joint position sense before the application of cold, as well as immediately and 15 minutes after the end ofthe cold application. All tests were performed in both, the open and closed kinematic chains, in 30 degrees of knee flexion which was monitored by an electronic goniometer. The subject were asked to actively reposition the joint in that degree after it was activity positioned by themselves. The results indicated that the application of cold over the knee joint had no significant effect on the joint position sense in both the open and closed kinematic chains (P> 0.05). The Cold application on the thigh, on the other hand, decreased the joint position sense in the open kinematic chain (P< 0.05), while it had no significant effect in the closed kinematic chain. The result ofthis study also revealed that the effects of the cold on the thigh in the open kinematic chain were sustained for fifteen minutes after the end ofthe cold application. This is probably due to a reflex decrease in the gamma motoneuron activity and a decrease in the afferent spindledischarge. It can be concluded that caution should be taken when performing the open kinematic chain activities of the knee and special attention should be paid to the joint position sense when planning any treatment program for the knee.
چکیده فارسی مقاله هدف از این مطالعه بررسی اثر کاربرد سرمای موضعی بر حس وضعیت مفصل زانو در دو زنجیره حرکتی باز و بسته، از طریق بازسازی اکتیو، به‌وسیله گونیامتر دیجیتالی اندازه‌گیری شد. به این منظور گونیا متر دیجیتالی با دقت 1/0 درجه، طراحی و ساخته شد. نتایج نشان داد اعمال سرمای موضعی بر روی مفصل زانو، تأثیری بر حس وضعیت مفصل زانو، در زنجیره حرکتی باز و بسته نداشت (05/0P>)؛ اما اعمال سرمای موضعی بر روی ران باعث کاهش حس وضعیت مفصل زانو در زنجیرة حرکتی باز شده (05/0P<). این در حالی است که در زنجیره حرکتی بسته، حس وضعیت مفصل زانو تغییری نشان نداد (05/0P>). براساس مطالعة حاضر، حس وضعیت مفصل زانو پس از کاربرد سرمای موضعی برروی ران، در زنجیره حرکتی باز کاهش می‌یابد و 15 دقیقه پس از اتمام کاربرد سرما، به وضعیت طبیعی باز نمی‌گردد. این امر احتمالاً به‌دلیل کاهش رفلکسی فعالیت نورون حرکتی گاما و کاهش دشارژ آوران‌های Ia و II دوک عضلانی می‌باشد. بنابراین لازم است پس از کاربرد سرمای موضعی برروی عضله، از یک سو در انجام دادن فعالیت‌های زنجیرة حرکتی باز، احتیاط نمود و از طرف دیگر نقش حس عمقی را در طرح برنامه‌های درمانی برای زانو به‌طور خاص مورد توجه قرار داد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Local cold, Knee, Joint position sense.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرمای موضعی، زانو، حس وضعیت مفصل.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۲۱
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93464---93465---93466---93467---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090