«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۱/۳/۲۰ - جلد:۴ - شماره:۳ - 2002/06/10 - Volume:۴ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Petrol is a Good Substitute for Ether in Formalin-Ether Technique in Stool Examination
عنوان فارسی بنزین جایگزینی مناسب برای اتر جهت تشخیص انگل‌های روده‌آی اسنان در آزمایش فرمل اتر
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The present study was conducted in order to evaluate the efficacy of formalin-petrol and ormalinpetrol JP4 in comparison with formalin-ether in diagnosis of protozoa and helminth in stool examination. In this regard, 156 Giardia lamblia and 38 Hymenolepis nana positive fecal specimens were collected and examined with aforementioned methods. The results indicated that, sensitivity of formalin-petrol, formalin-petrol JP4 and formalin-ether in diagnosis ofG.lamblia were 96.29%, 96.29% and 98.73% respectively while in diagnosis of H.nana the sensitivity were measured as 97.43%, 100% and 95% respectively. Generally, no significant difference was found among these three techniques in diagnosis ofG.lamblia and H.nana. It seems that petrol can be a good substitute for ether in formalin-ether technique. In addition, availability and cost of formalinpetrol is much more appropriate than formalin-ether, so it can be recommended for human stool examination.
چکیده فارسی مقاله به‌منظور ارزیابی کارایی بنزین به‌عنوان جایگزین مناسب برای اتر در روش فرمل- اتر سه روش فرمل- اتر، فرمل- بنزین JP4 و فرمل- بنزین معمولی برای تشخیص آلودگی به ژیاردیا لامبلیا و هایمنولپیس نانا مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای انجام دادن این مطالعه طی یک ارزیابی آزمایشگاهی تعداد 156 نمونه مثبت ژیاردیایی و تعداد 38 نمونه مثبت‌ها یمنولپیس نانا از بیمارستان قائم (عج) و آزمایشگاه‌های سطح شهر مشهد جمع‌آوری و با سه روش فرمل- اتر، بنزین JP3 و فرمل- بنزین JP3 و فرمل- بنزین معمولی در تشخیص ژیاردیالامبلیا به‌ترتیب 73/98% ئ 29/96% و در تشخیص هایمنولپیس نانا به‌ترتیب 95%، 100% و 43/97% بوده است. به‌طور کلی نتایج فوق بیانگر این مطلب است که تفاوت‌ معنی‌داری بین سه روش مذکور در تشخیص ژیاردیلامبلیا و هایمنولپیس نانا وجود ندارد. به‌ این‌ترتیب می‌توان گفت بنزن جایگزین مناسبی برای اثر در روش فرمل- اتر است لذا روش فرمل- بنزین معمولی که تهیه مواد آن بسیار ارزانتر از فرمل- اتر است برای تشخیص آلودگی انگل‌های گوارشی انسان توصیه می‌شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Formalin-petrol, Formalin-ether, Giardia lamblia, Hymenolepis nana.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرمل- بنزین، فرمل- اتر، ژیاردیا لامبلیا، هایمنولپیس نانا
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۳۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۳۷
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93468---93469---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090