«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۱/۳/۲۰ - جلد:۴ - شماره:۳ - 2002/06/10 - Volume:۴ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Detection of Clostridium BotulinumType A by PCR-ELISA
عنوان فارسی آشکارسازی کلستریدیوم بوتولینوم تیپ ۸ با استفاده از روش PCR-ELISA
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله PCR-ELISA technique is used for sensitive and specific detection of clostridium botulinum type A. In this research catalytic domain of botulinum neurotoxin gene was amplified by PCR. Then, PCR product was detected by DIG-ELISA. Sensitivity of this technique was found to be less than 0.5pg of chromosomal DNA. Detection of this bacterium in artificially contaminant food samples was also done. After I8-hour incubation under anaerobic condition the sensitivity was 100 bacteria per mililiter. To study the specifity of this method, other types of this bacterium (B and E) were tested and there was no cross reaction with types B and E. The reproducibility was also tested and the reactions showed that the technique is quite reproducible.
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش از روش PCR-ELISA برای تشخیص حساس و اختصاصی کلستریدیوم بوتولنیوم تیپ A استفاده و قسمت کد کنندة بخش فعال (کاتالیتیک) سم بوتولیسم به‌وسیلة PCR تکثیر شد. سپس محصول PCR به‌وسیله DIG-ELISA آشکار گردید. حساسیت این روش کمتر از pg5/0 DNA کروموزومی بود. در نار آن حساسیت روش PCR نیز مطالعه شد که حساسیت آن pg5 DNA کروموزومی بود. از سوی دیگر شناسایی به‌دست آمده تلقیح 100 باکتری به ازای هر میلی‌لیتر بعد از 18 ساعت انکوباسیون تحت شرایط بی‌هوازی بود. در ضمن آزمایش‌هایی برای بررسی ویژگی و تکرار پذیری روش به‌کار برده شده انجام گرفت که نتایج حاصل بیانگر عدم واکنش متقاطع این روش با تیپ‌های B و E این باکتری و نیز تکرارپذیر بودن آزمایش‌ها بود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Clostridium botulinum type A, PCR, PCR-ELISA
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A، PCR، PCR-ELISA
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۵۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۶۵
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93473---93474---93475---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090