«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۱/۳/۲۰ - جلد:۴ - شماره:۳ - 2002/06/10 - Volume:۴ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی An Assessment of Effective Factors on Refractive Errors Evolution in Male Intermediate School Students of Damghan City in 1999
عنوان فارسی بررسی میزان شیوع و عوامل محیطی مؤثر بر عیب انکساری چشم‌ دانش‌آموزان ۱۲-۱۵ ساله مقطع راهنمایی شهر دامغان در سال ۱۳۷۸.
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Refractive Errors are the most common cause of patients referred to ophthalmic clinics. Refractive errors consist of: myopia, hypreropia, astigmatism, combined forms, and over the 40 years old age, presbyopia. But the main cause of visual disturbance varies with forms the age to some extent. Occasionally refractive errors may acccompany with other ocular or systemic disorders. Therefore, early diagnosis and treatment ofthis problem, especially in children for the revention of amblyopia, play an important prophylactic role in ophthalmology. Hereditary, individual, social and environmental factors, somehow affect on the prevalence of refractive errors. In this cross sectional study on 298 male students of intermediate schools (12-15 years old) in Damghan city [in 1999] we found kinds of refractive errors in 58 cases that were analyzed by backward logit statistical method. The results showed that those who had older parents were affected 4.9 times more than those with younger parents. On the other hand refractive errors was 3.25 times more frequent in.thick population families than thin families. The overall result demonstrated that within a definite family the younger child is more susceptible to be affected by refractive errors than older child based on the sequence of birth.
چکیده فارسی مقاله عیوب انکساری چشم، شامل نزدیک بینی، دوربینی آستیگماتیسم و در بالای 40 سالگی پیر چشمی [4]، شایع‌ترین علت مراجعه به کلینیک‌های چشم‌پزشکی است [1-3]، به‌علت متفاوت بودن عامل اصلی اختلال با تغییرات سنی و و توأم شدن احتمالی برخی از عیوب انکساری با بعضی از بیماری‌های چشمی یا سیستمیک [5-7]، عدم تشخیص و درمان به‌موقع عیوب انکساری یک اصل پیشگیری مهم در چشم پزشکی محسوب می‌شود [8-10]، شایان ذکر است اینکه عوامل ارثی [11-14]، فردی [15-19]، محیطی و اجتماعی [20-26] به نحوی در بروز عیوب انکساری در چشم مؤثرند. این مطالعه در سال 1378 به روند مقطعی روی 298 دانش‌آموز نمونه پسر 12 تا 15 ساله مقطع راهنمایی در شهر دامغان انجام شد. از این تعداد 58 نفر مبتلا به عیوب انکساری بودند که به روش آماری لجیت Logit [27] باری تحلیل عوامل مؤثر بر عیب و انکساری استفاده شد. براساس نتایج خطر ابتلا به عیوب انکساری در افرادی با والدین مسن 9/4 برابر بیشتر از افرادی با با والدین جوانتر می‌باشد. همچنین عیوب انکساری در بین خانوده‌های پرجمعیت 25/3 برابر بیشتر از خانواده‌های کم جمعیت است. به‌طور کلی در این مطالعه نتیجه می‌شود جوان بودن والدین و کم بودن تعداد افراد خانواده و پایین بودن رتبه تولد خطر پیدایش عیوب انکساری را کاهش می‌دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Refractive error, Logit, Damghan
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عیوب انکساری، پسران، شهر دامغان، لجیت.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۶۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۷۱
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93476---93477---93478---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090