«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۱/۳/۲۰ - جلد:۴ - شماره:۳ - 2002/06/10 - Volume:۴ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Effect of Reversible Inhibition of Hippocampal CAl Region by Lidocaine on Amygdala Kindled Seizures in Rats
عنوان فارسی اثر مهار برگشت‌پذیر ناحیه CA۱ هیپوکمپ بر شدت حملات تشنجی ناشی از کلیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی.
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله In this study the role of CAl region ofdorsal hippocampus on amygdaloid kindled seizures was investigated by bilateral microinjection of lidocaine into the hippocampus. All animals were implanted with a tripolar electrode into the basolateral amygdala and 2 guide cannulae into the CAl region ofthe hippocampus ofthe both hemispheres. Animals were kindled by daily electrical stimulation of the amygdala, then divided into six groups. In groups 1-3, 1% lidocaine was infused into the hippocampus (1 1/2min) and animals were stimulated at 5, 15 and 30 min after the injection and seizure parameters were measured. In groups 4-6, 2% lidocaine was infused into the hippocampus (1  1/2min) and the seizure parameters were measured by the same manner as in groups 1-3. In all groups, 24h before lidocaine injection, saline was injected (I f.J 1/2min) and the parameters were recorded as control. Results showed that afterdischarge duration was reduced at 5 min after the lidocaine (1% and 2%) injection. The stage 5 seizure duration was also decreased at 5 and 15 min after the 2% lidocaine injection. Thus, it may be suggested that in the amygdala kindling, the activity ofneurons ofthe hippocampal CAl region has a role in the spreading of seizure spikes from the amygdala to the other brain region(s) and reduction ofthis activity results in the decrease of seizure severity.
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق نقش فعالیت نورون‌های ناحیه CA1 هیپوکمپ پشتی بر حملات تشنجی ناشی از کیندلینگ آمیگدال، و فعالیت نورون‌های این ناحیه به‌وسیلة لیدوکایین کاهش داده شد؛ به این ترتیب اثر این کاهش فعالیت بر حملات تشنجی بررسی گردید. در همه حیوانات یک الکترود سه‌قطبی در هستة قاعده‌ای- جانبی آمیگدال و دو کانول در ناحیه CA1 هیپوکمپ پشتی (در هر طرف یک کانول) کار گذاشته شد. برای انجام دادن تحقیق ابتدا با تحریک الکتریکی آمیگدال همه حیوانات کیندل شدند و سپس به شش گروه تقسیم گردیدند. در گروه‌های اول تا سوم، لیدوکایین 1% به ناحیه CA1 هیپوکمپ پشتی تزریق گردید (l 1 در 2 دقیقه) و حیوانات این گروه‌ها به‌ترتیب در فواصل 5، 15 و 30 دقیقه پس از تزریق، تحریک و میت‌های تشنجی در آنها اندازه‌گیری شد. در سه گروه دیگر نیز تزریق، تحریک و ثبت کمیت‌ها همانند گروه‌های اول تا سوم صورت گرفت اما از لیدوکایین 2% استفاده گردید. در تمام گروه‌های ذکر شده یک روز قبل از تزریق لیدوکایین، محلول سالین به حیوانات تزریق لیدوکایین 1% و 2% به هیپوکمپ، مدت زمان امواج تخلیه متعاقب افزایش پیدا می‌کند. همچنین مدت زمان مرحله 5 تشنج نیز 5 و 15 دقیقه پس از تزریق لیدوکایین 2% به‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توان این احتمال را مطرح کرد که در کیندلینگ آمیگدال، فعالیت نورون‌های ناحیه CA1 هیپوکمپ در گسترش امواج تشنجی ناشی از تحریک الکتریکی آمیگدال به نواحی دیگرمغز، نقش دارد و کاهش این فعالیت باعث کاهش شدت تشنج می‌گردد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Epilepsy, Seizure, Kindling, Hippocampus, Amygdala, Lidocaine
کلیدواژه‌های فارسی مقاله صرع، تشنج، کیندلینگ، هیپوکمپ، آمیگدال، لیدوکایین
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۸۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۸۸
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93483---93484---93485---93486---93487---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090