«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۱/۳/۲۰ - جلد:۴ - شماره:۳ - 2002/06/10 - Volume:۴ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Inhibitory Effect of Covalent Polymyxin B Conjugate with Human Serum Albumin on Endotoxin Induced Nitric Oxide
عنوان فارسی اثر بازدارندة کونژوگه کووالان پلی‌مکسین B- آلبومین سرم انسان روی نیتریک اکساید القا شده با اندوتوکسین
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The endotoxin from gram-negative bacteria consists of a molecule lipopolysaccharide (LPS), hich can be shed by bacteria during antibiotic therapy. A resulting syndrome, endotoxic shock, is a leading cause ofmultiple organ failure and death. We describe here covalent PMB-HSA conjugate, which has both antiendotoxic and antibacterial activities in vitro. Conjugate ofPMB with HAS were prepared by EDAC [1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide]. Double Immunodiffusion agar test showed that the purified cojugate contained bound PMB. The PMB Bound in the cojugate retained its endotoxin-neutralizing activity compared to that ofthe unbound PMB as evidenced by its dose-dependent inhibition of Nitric Oxide (NO) release from murine Macrophages, which was stimulated by Purified E.coli 055:B5 LPS or 106 CFU/ml P. aeruginosa PAOl filterated. The PMB-HSA conjugate was also bactericidal-against E.coli and P. aeruginosa PAO1 with MICs of400 and 200 microgram/ml respectively. These experiments demonstrated that the PMB-HSA conjugate retains bound yet functional PMB and may be useful for the design of drugs for the treatment of gram-negative bacterial sepsis.
چکیده فارسی مقاله آندوتوکسین یا لیپوپلی‌ساکارید (LPS) ترکیب غشاء خارجی باکتری‌های گرم منفی است که طی درمان آنتی‌بیوتیکی آزاد می‌شود. LPS با القای واسطه‌های Mediators التهابی موجب سندرم شوک توکسیک می‌شود که نارسایی چند عضوی یا مرگ در بیماران را همراه می‌اورد در این تحقیق برای خنثی‌سازی اندوتوکسین ملکولکونژوگه PMB-HSA معرفی می‌شود. این کونژوگه با استفاده از پلی‌میکسین متصل شده است. پلی‌میکسین موجود در کونژوگه‌ اثر ضد اندوتوکسینی خود را حفظ کرده بود. به‌طوری که در in vitro روی ماکروفاژهای کشت شده موش‌های 6/BL56C مانع از القای نیتریک اکساید (NO) به‌وسیله ng10 از LPS خالص 5B: 55O E.coli شد. همچنین اثر باز دارنده برالقای نیرتیک اکساید به‌وسیلة فیلتره CFU/ml106 باکتری سود و موناس اثر وژینوزا PAO1 روی ماکروفاژهای موش داشت. این اثر وابسته به دوز و قابل مقایسه با PMB است. اثر ضد باکتریایی کونژوگه (MIC) روی سود و موناس ائروژینوزا PAO1 و E.coli به‌ترتیب حدود 400 و g/ml200 تعیین شد. این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که کونژوگه PMB-HAS دارای پلی‌مکسین فعال سات و می‌تواند با اثر روی اندوتوکسین در درمان یا پیشگیری سپسین باکتری‌های گرم منفی مفید باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Endotoxin, Polymyxin B, Albumin, Sepsis, Nitric Oxide
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اندوتوکسین، پلی‌میکسین B- آلبومین، نیتریک اکساید
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۸۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۹۶
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93488---93489---93490---93491---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090